Konum bazlı vergi ayarları

Not: Bu kılavuz, ABD, Kanada veya Avrupa Birliği dışında satış yapan satıcılar içindir. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizi doğrulamak ve vergilerinizi doğru şekilde beyan edip havale ettiğinizden emin olmak için yerel vergi dairelerine veya vergi uzmanına danışmak sizin sorumluluğunuzdur.

ABD, Kanada ve Avrupa Birliği için vergilerin ayarlaması vergi kayıtlarına bağlıdır. Bu bölgelerin dışında bulunuyorsanız ve vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa yerel vergi yasalarınıza bağlı olarak ülke düzeyinde veya bölgesel düzeyde vergiler uygulanır.

Konum bazlı vergi oranlarını ayarlama

Birçok ülke, vergileri siparişin varış yerine göre tahsil eder. Bu, ürününüzün teslim edildiği bölgede tanımlanan ücret doğrultusunda satış vergisi tahsil ettiğiniz anlamına gelir. Bu ayrıntılardan emin değilseniz bir vergi uzmanına danışın.

Vergileri varış yerine göre ayarlamadan önce, müşterilerinizden satış vergisi tahsil etme yükümlülüğünüzün olup olmadığını ve ürününüzün vergiye tabi olup olmadığını doğrulayın.

Adımlar:

 1. Mağaza adresinizin ABD, Kanada veya Avrupa Birliği dışında olduğunu ve hedef ülke için bir kargo bölgesi ayarladığınızı doğrulayın.
 1. Vergi bölgeleri bölümünde ülkenin adına tıklayın.

 2. Vergi matrahları bölümünde ülkede ve bölgelerde geçerli olan vergileri girin. Federal vergi yerine bölgedeki bir verginin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. Bu verginin federal vergiye eklenmesini ya da federal verginin üstüne birleştirilmesini de seçebilirsiniz. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Vergilerin yinelenmediğinden emin olma bölümüne bakın.

 3. Kaydet'e tıklayın.

Ürün fiyatlarına vergiyi dahil etme

Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde, çoğu ürün türü için gösterilen fiyatlara satış vergisini dahil etmeniz gerekir.

Not: 22 Ekim 2020 itibarıyla Japonya'da bulunan yeni mağazalar, ürün fiyatlarına varsayılan olarak vergi dahil edecek şekilde ayarlanmıştır.

Bu özelliği etkinleştirirseniz vergi, Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) formülü kullanılarak hesaplanır. Hiçbir vergi eklenmemiş görünse de siz ve müşterileriniz, vergiyi bir satır öğesi olarak görürsünüz. Alt toplam ve toplam aynıdır ancak bir sipariş için havale etmeniz gereken vergi tutarı da belirtilir.

Sipariş ayrıntıları, ayrı bir satır öğesi olarak gösterilen vergi

Adımlar:

 1. Tüm fiyatları vergi dahil olarak göster seçeneğini işaretleyin.

 2. Kaydet'e tıklayın.

Fiyatlarınızı vergileri kapsayacak şekilde ayarladıktan sonra, vergilerin gösterilen fiyata dahil edilmesi için ürün sayfalarınızdaki Bu üründen vergi al seçeneğini işaretlenmiş olarak bırakın. Müşteriler, ödeme sayfasında toplam tutarın yanında ücrete dahil edilen vergi tutarını da görür.

Fiyatlarınızı vergiler dahil olacak şekilde ayarlamanız vergi raporlamanızı etkilemez.

Not: Müşteriyi vergiden muaf olarak ayarlar ancak vergi dahil fiyatlandırma seçeneğini kullanırsanız müşteriden ürünün tam fiyatı tahsil edilir.

Örnek: Vergi hesaplamalarının karşılaştırılması

Maya ve Gabriel aynı bölgede yaşıyor ver her ikisinin de online mağazası var. Bölgede %10 vergi oranı uygulanıyor ve işletme sahiplerinin ücretlerine vergileri dahil edip etmeme seçeneği var.

 • Maya, fiyatlarına vergiyi dahil etmiyor. Bir ürünü 100 USD'den satışa çıkardığında vergi 10 USD olarak hesaplanır. Sonuçta toplam satış fiyatı 110 USD olur. Bunun için formül Total = List Price X (1 + Tax Rate) şeklindedir:

  100 USD X (1 + 0,1) = 100 USD X 1,1 = 110 USD

 • Gabriel, listelenen fiyatlarına tüm vergileri dahil etmeye karar verir. Vergi dahil 100 USD'lik toplam tutara ulaşmak için vergi kısmını hesaplamak üzere, verginin dahil olduğu formül kullanılır. Bunun formülü Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) şeklindedir:

  Fiyatın vergi bölümü = (0,1 X 100 USD) / (1 + 0,1) = 10 USD / 1,1 = 9,09 USD

  Fiyatın ürün bölümü = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD'dir

  Bu hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştirilir. Hem Gabriel hem de müşterilerin tahsil edilen fiili vergi tutarını görmesi için vergi tutarı tüm siparişlerin ayrıntılarında gösterilir.

Kargo ücretlerinde vergi alma

Bazı bölgelerde kargo ücretlerinden vergi almanız gerekir. Mağazanız Kanada veya ABD dışındaysa kargo ücretlerinizden vergi almak için aşağıdaki adımları izleyin.

Not: Otomatik vergi hesaplaması kullanan ABD'de veya Kanada'daki mağazalar için Kargo ücretlerinde vergi al seçeneğinin işaretlenmesi gerekmez. Kargo ücretleri için gerekli vergiler otomatik olarak tahsil edilir.

Adımlar:

 1. Kargo ücretlerinde vergi al seçeneğini işaretleyin.

 2. Kaydet'e tıklayın.

Vergilerin yinelenmediğinden emin olma

Bir ülke ve alt bölgeleri için vergi ayarlarsanız, bölgesel verginin federal vergiye eklenip eklenmediğini ya da federal verginin üstüne birleştirilip birleştirilmediğini belirtmeniz gerekir. Bölgesel vergi federal verginin yerine geçiyorsa bunu da belirtmeniz gerekir. Bir ülkedeki müşterilerinizden iki kez vergi alınıyor gibi görünüyorsa, söz konusu ülkenin toplam vergisine eklenecek şekilde yapılandırılmış alt bölge vergilerini uygulayabilirsiniz.

Örneğin, 100,00 USD maliyeti olan bir ürününüz olduğunu varsayalım. Bir müşteri bu ürünü, ikisi de %10 oranında olan hem ülke hem de bölgesel vergi oranları bulunan bir bölgede satın alıyor.

 • added to (şuraya eklendi:) seçeneğini belirlerseniz ülke ve bölge için ücret alınır ve birlikte eklenir. Bu durumda ülke vergisi tutarı 10,00 USD, bölgesel vergi ise 10,00 USD olur. Bu vergilerde eklendikten sonra toplam fiyat 120,00 USD olur.

 • instead of (şunun yerine:) seçeneğini belirlerseniz bölgesel tutar alınır, ülke tutarı alınmaz. Bu durumda, ülke vergisi alınmaz ve bölgesel vergi 10,00 USD olur. Ürünün toplam fiyatı 110 USD'dir.

 • compounded on top of (şunun üstüne birleştirildi:) seçeneğini belirlerseniz ülke için vergi tutarı belirlenir ve bölgesel tutar bu alt toplamda alınır. Bu durumda, ülke vergisi tutarı 10,00 USD olur. Bölgesel vergi daha sonra 110,00 USD'lik alt toplama uygulanır ve bölgesel vergi tutarı 11,00 USD olur. Hepsinin toplamı alındığında, toplam fiyat 121,00 USD olarak sonuçlanır.

Bir bölgeye ait vergi ayarlarınızı doğrulayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Vergi bölgeleri bölümünde ülke adının yanındaki Düzenle seçeneğine tıklayın. Ülkeye ait vergiler ile eyalet ve illere göre alt bölgelere ait vergiler gösterilir.

 2. Vergileri nasıl tahsil etmek istediğinizi belirtmek için alt bölge vergi oranının altındaki açılır menüden bir seçenek belirleyin.

 3. Kaydet'e tıklayın.

KDV varsayılan adını değiştirme

Katma değer vergisi uygulanan ülkeler için verginin varsayılan adı VAT şeklindedir. Kısa form olan VAT, ödeme sayfanızda, müşteri makbuzlarınızda ve siparişlerin Sipariş bilgileri bölümünde görünür.

Vergi için farklı kısa form kullanan bir ülkede iseniz Vergiler sayfasındaki adı değiştirebilirsiniz. Örneğin, bazı ülkeler VAT yerine IVA değerini kullanır. Bu adı yalnızca, Shopify yöneticisindeki İtalya ve İspanya gibi ülkelere alt bölgeler dahil ediliyorsa değiştirebilirsiniz. Avusturya ve Norveç gibi alt bölgelerin dahil edilmediği ülkeler için bu adı değiştiremezsiniz.

Adımlar:

 1. Vergi bölgelerii bölümünde ülkeye tıklayın.

 2. Her bölge için, kullanmak istediğiniz kısa formla VAT değerini değiştirin.

  KDV'yi IVA olarak değiştirme
  Her bölgenin özel adı vardır. Bu nedenle her bir bölgenin adını değiştirmeniz gerekir.

 3. Kaydet'e tıklayın.

Vergiye dahil fiyatlardaki vergi muafiyetlerine yönelik hususlar

Ürün fiyatlarınıza vergileri dahil ederseniz Avustralya ve Yeni Zelanda dışındaki müşteriler için GST muafiyeti gibi, belirli müşterilere yönelik vergisiz bir fiyat gösteremezsiniz.

Belirli müşterilere muafiyet sağlamanız gerekiyorsa aşağıdaki seçenekleri göz önünde bulundurun:

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene