Føj mængderegler til dit Shopify-tema

Du kan kun angive mængderegler for B2B-kataloger, hvis du anvender gratis Shopify-temaer, version 8.0.0 eller nyere. Hvis du ikke ønsker at ændre eller opdatere dit tema, kan du føje følgende kode til dit tema for at vise mængderegler.

Produktets kurvantal

Værdien for en produktvariants kurvantal kan vises på produktsiden eller i afsnittet med udvalgte produkter. Værdien kan hentes ved hjælp af Liquid.

Tilføj Liquid-kode for produktets kurvantal

Du kan føje kode til følgende filer i dit tema for at understøtte kurvantal:

 • main-product.liquid eller tilsvarende
 • featured-product.liquid eller tilsvarende

Trin:

 1. Åbn den fil, du vil redigere.
 2. Opret en ny linje i bunden af filen, og tilføj derefter følgende kode:
{% comment %} Cart quantity {% endcomment %}
<span id="CartQuantity-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- assign cart_qty = cart | item_count_for_variant: product.selected_or_first_available_variant.id -%}
  {{- 'products.product.quantity.in_cart' | t: quantity: cart_qty -}}
</span>
 1. Klik på Gem.

Tilføj Javascript-kode for kurvantal

Når en variants kurvantal ændrer sig, skal den værdi, der vises på produktsiden eller i afsnittet med udvalgte produkter, opdateres. Du kan hente den opdaterede værdi ved hjælp af Javascript-kode.

Du kan føje kode til theme.js-filen eller tilsvarende.

Trin:

 1. Åbn theme.js-filen.
 2. Opret en ny linje i bunden af filen, og tilføj derefter følgende kode:
let productUrl = document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
  .then((response) => response.text())
  .then((responseText) => {
    // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

    const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(responseText, 'text/html');

    // Update the cart quantity
    const currentCartQuantity = document.querySelector(`#CartQuantity-${sectionId}`);
    const updatedCartQuantity = updatedHtml.querySelector(`#CartQuantity-${sectionId}`);
    currentCartQuantity.innerHTML = updatedCartQuantity.innerHTML;
  });
 1. Klik på Gem.

Mængderegler

En produktvariants mængderegler kan vises på produktsiden eller i afsnittet med udvalgte produkter. Reglerne kan hentes ved hjælp af Liquid.

Tilføj Liquid-kode for mængderegler

Du kan føje kode til følgende filer i dit tema for at understøtte produkters kurvantal:

 • main-product.liquid eller tilsvarende
 • featured-product.liquid eller tilsvarende

Trin:

 1. Åbn den fil, du vil redigere.
 2. Opret en ny linje i bunden af filen, og tilføj derefter følgende kode:
{% comment %} Quantity rules {% endcomment %}
<div id="QuantityRules-{{ section.id }}" data-product-url="{{ product.url }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-variant-id="{{ product.selected_or_first_available_variant.id }}">
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment > 1 -%}
    <span>
    {{- 'products.product.quantity.multiples_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.increment -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min > 1 -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.minimum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.min -}}
    </span>
  {%- endif -%}
  {%- if product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max != null -%}
    <span>
    &nbsp;-&nbsp;
    {{- 'products.product.quantity.maximum_of' | t: quantity: product.selected_or_first_available_variant.quantity_rule.max -}}
    </span>
  {%- endif -%}
</div>
 1. Klik på Gem.

Tilføj Javascript-kode for mængderegler

Hver variant for et produkt kan have sine egne mængderegler. Når du har valgt en anden variant, skal de mængderegler, der vises på produktsiden eller i afsnittet med udvalgte produkter, opdateres. Du kan hente den opdaterede værdi ved hjælp af Javascript-kode.

 • theme.js eller tilsvarende
 • en.default.json

Trin:

 1. Åbn theme.js-filen.
 2. Opret en ny linje i bunden af filen, og tilføj derefter følgende kode:
let productUrl = document.querySelector('[data-product-url]').dataset.productUrl;
let sectionId = document.querySelector('[data-section-id]').dataset.sectionId;
let variantId = document.querySelector('[data-variant-id]').dataset.variantId;
// `variantId` is set to the current variant's id. Replace this value with the updated variant's id

// Fetch updated HTML from Section Rendering API
fetch(`${productUrl}?section_id=${sectionId}&variant=${variantId}`)
  .then((response) => response.text())
  .then((responseText) => {
    // Replace the current HTML in DOM with the updated HTML

    const updatedHtml = new DOMParser().parseFromString(responseText, 'text/html');

    // Update the quantity rules
    const currentQuantityRules = document.querySelector(`#QuantityRules-${sectionId}`);
    const updatedQuantityRules = updatedHtml.querySelector(`#QuantityRules-${sectionId}`);
    currentQuantityRules.innerHTML = updatedQuantityRules.innerHTML;
  });
 1. Klik på Gem.

Tilføj landestandarder

Tilføj JSON-strenge med oversættelser

Trin:

 1. Åbn en.default.json-filen.
 2. Opret en ny linje i bunden af filen, og tilføj derefter følgende kode:
{
  "products":{
   "quantity":{
     "minimum_of":"Minimum of ",
     "maximum_of":"Maximum of ",
     "multiples_of":"Increments of ",
     "in_cart": " in cart"
   }
  }
}
 1. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis