Produkter relateret til covid-19

Når du sælger coronaprodukter via Shopify, skal du overholde Shopifys regler for salg af coronarelaterede produkter samt den lovgivning og de regulativer, der er gældende for salg af coronaprodukter. Denne lovgivning og disse regulativer fremmer offentlighedens sikkerhed og afhænger af det område, hvor din butik er placeret, samt det område, hvor du sælger. Du kan bruge oplysningerne på denne side til at få mere at vide om den lovgivning og de regulativer, der kan være gældende for din virksomhed.

Du kan skabe vækst i din virksomhed og nå ud til nye kunder ved at sælge produkter relateret til covid-19. Du kan sikre, at din Shopify-butik kører uden afbrydelser, ved at overholde Shopifys regler for salg af produkter relateret til covid-19 og alle relevante love og lovgivninger i de retsområder, hvor du driver forretning.

Vacciner og vaccinationstjenester

Du må kun sælge vacciner mod covid-19 på Shopify, hvis dette formidles af eller er tilknyttet en offentlig myndighed. Hvis du er en offentlig myndighed, som bruger Shopify til formidling af vaccinedistribution, kan du blive bedt om at bekræfte din brug af platformen og om at bekræfte din status som offentlig myndighed.

Systemer til tidsbestilling af vaccination mod covid-19 kan være tilladt på platformen, men disse vil blive gennemgået. Du vil blive bedt om at dokumentere, at tjenesten tilbydes i overensstemmelse med relevante love og lovgivninger i alle de berørte retsområder.

Salget af vaccinationskort relateret til covid-19 er strengt forbudt på platformen, da disse produkter medfører en høj risici for svindel og bruges til at omgå regulativer for den offentlige sundhed.

Testsæt og testtjenester

Du må muligvis gerne sælge testsæt og formidling af testtjenester relateret til covid-19 på platformen, men disse vil blive gennemgået. Som et led i Shopifys gennemgangsproces vil du blive bedt om at fremvise relevant dokumentation på, at dine testsæt eller testtjenester er godkendt af de respektive sundhedsmyndigheder i dit retsområde. Du kan også blive bedt om at fremvise anden dokumentation, godkendelse eller licens, hvis Shopify finder dette relevant.

Bedste fremgangsmåder

Beskyttede sundhedsoplysninger

Du skal sikre, at du overholder afsnit 8 i Shopifys politik for acceptabel brug, som angiver, at du ikke må bruge Shopify til indsamling, opbevaring eller behandling af beskyttede sundhedsoplysninger.

Offentlig sundhed

Du må ikke sælge produkter relateret til covid-19, der er beregnet til aktiv eller vildledende omgåelse af regler og lovgivninger for den offentlige sundhed i forbindelse med covid-19.

Priser

Priserne på alle produkter eller tjenester relateret til covid-19 må ikke overstige markedsværdien.

Medicinske eller kvalitetsmæssige påstande

Alle påstande, du fremsætter om dine produkter, skal være sande og understøttet af dokumenterede beviser. I nogle retsområder kan det være et lovpligtigt krav at udføre tilfredsstillende og korrekte tests af de fremsatte krav.

Hvis du fremsætter ubegrundede medicinske påstande, eller hvis du misbruger termer i forbindelse med produkter, der forebygger, behandler eller helbreder COVID-19, vil dit produkt blive fjernet fra din webshop.

Hvis du fremsætter en påstand om, at et produkt giver medicinsk eller specifik beskyttelse mod covid-19, skal du kunne underbygge din påstand. Hvis dit produkt er af ikke-medicinsk karakter, skal du markedsføre det som et ikke-medicinsk produkt.

Tilbagekaldelser af produkter

Salg af tilbagekaldte produkter, såsom men ikke begrænset til personlige værnemidler, hånddesinfektionsmidler eller andet medicinsk udstyr, er strengt forbudt.

Shopify payments

Brugen af Shopify Payments som betalingsudbyder afhænger af, hvilke produkter relateret til covid-19, som du sælger.

Ressourcer

Du kan finde specifikke oplysninger vedrørende salg af coronaprodukter i forskellige områder online.

Ressourcer vedrørende salg af coronaprodukter i USA

Du kan finde specifikke oplysninger vedrørende salg af coronaprodukter i USA online, som f.eks. følgende ressourcer:

Ressourcer vedrørende salg af coronaprodukter i Canada

Du kan finde specifikke oplysninger vedrørende salg af coronaprodukter i Canada online, som f.eks. følgende ressourcer:

Ressourcer vedrørende salg af coronaprodukter i EU

Du kan finde specifikke oplysninger vedrørende salg af coronaprodukter i EU online, som f.eks. følgende ressource:

Ressourcer vedrørende salg af coronaprodukter i Storbritannien

Du kan finde specifikke oplysninger vedrørende salg af coronaprodukter i Storbritannien online, som f.eks. følgende ressourcer:

Ressourcer vedrørende salg af coronaprodukter i Australien

Du kan finde specifikke oplysninger vedrørende salg af coronaprodukter i Australien online, som f.eks. følgende ressource:

Ressourcer vedrørende salg af coronaprodukter i New Zealand

Du kan finde specifikke oplysninger om salg af coronaprodukter i New Zealand online, som f.eks. følgende ressource:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis