Fundraising

Shopify definerer fundraising som indsamling af midler til velgørenhed, et velgørende formål eller en anden virksomhed. Fundraising kan også ske ved salg af produkter med erklæringer om, at en del af salget går til en bestemt velgørende organisation eller et bestemt velgørende formål.

Hvis du vil indsamle penge til en velgørenhedsorganisation, nonprofitorganisation eller et velgørende formål via din webshop, skal du overholde Shopifys politik for acceptabel brug og angive aktuelle og nøjagtige oplysninger om, hvordan du planlægger at bruge de indsamlede midler.

Retningslinjer for fundraising til en registreret velgørenhedsorganisation eller en nonprofitorganisation

Hvis du er en registreret velgørenhedsorganisation, eller du er repræsentant for en velgørenhedsorganisation eller nonprofitorganisation, og du vil fundraise via din Shopify-butik, skal du angive nøjagtige og aktuelle oplysninger på din webshop. Disse oplysninger skal være synlige og lettilgængelige for offentligheden, og de skal indeholde følgende oplysninger:

 • Organisationens navn, telefonnummer og adresse.
 • Organisationens identifikationsnummer.
 • Erklæring med status for din organisations skattefritagelse i henhold til den relevante lovgivning, f.eks. Internal Revenue Code i USA eller Income Tax Act i Canada.
 • Bevis for, at din organisation er registreret hos de relevante myndigheder i din jurisdiktion, som f.eks. GuideStar eller IRS-skattefritagelsesdatabasen (Internal Revenue Service) i USA, Canada Revenue Agencys (CRA) database over registrerede velgørenhedsorganisationer i Canada, databasen Charity Commission of England and Wales i Storbritannien, ACNC Charity Register i Australien eller Charities Register i New Zealand.

Du bør også overveje at inkludere et link til den registrerede velgørenhedsorganisations eller nonprofitorganisations website på din webshop.

Ressourcer

Du kan finde specifikke oplysninger online omkring retningslinjer for fundraising for registrerede velgørenhedsorganisationer eller nonprofitorganisationer:

Retningslinjer for tilknytning til eller donation til en registreret velgørenhedsorganisation eller nonprofitorganisation

Hvis du er tilknyttet én eller flere registrerede velgørenhedsorganisationer eller nonprofitorganisationer, eller hvis du hævder at donere en del af dit salg til én eller flere registrerede velgørenhedsorganisationer eller nonprofitorganisationer, skal du angive nøjagtige og aktuelle oplysninger på din webshop. Oplysninger skal være synlige og lettilgængelige for offentligheden, og de skal indeholde følgende oplysninger:

 • Den registrerede velgørenhedsorganisations eller nonprofitorganisations navn, telefonnummer og adresse.
 • Den registrerede velgørenhedsorganisations eller nonprofitorganisations identifikationsnummer.
 • Bevis for tilknytning eller bevis for donation til den angivne velgørenhedsorganisation.

Retningslinjer for personlig fundraising

Hvis du vil bruge din webshop til personlig fundraising, skal du sikre dig, at dette sker i henhold til følgende retningslinjer:

 • Din fundraiser er ikke knyttet til en af de forbudte aktiviteter nævnt i Shopifys politik for acceptabel brug.
 • Du angiver nøjagtige og aktuelle oplysninger om, hvordan du har til hensigt at bruge de indsamlede midler. Disse oplysninger skal være synlige for offentligheden på din webshop.
 • Du medtager relevante ansvarsfraskrivelser og udtrykkelige erklæringer om, at din virksomhed ikke er en skattefritaget organisation.
 • Du medtager oplysninger om de bidrag, du har foretaget til din fundraiser, som ikke er fradragsberettigede som bidrag til velgørenhedsorganisationer i henhold til føderal indkomstskat.

Forbudte aktiviteter

Visse aktiviteter er ikke tilladt på Shopify, fordi de anses for at være skadelige og vildledende fremgangsmåder, som er forbudt i henhold til Shopifys politik for acceptabel brug, herunder, men ikke begrænset til, følgende forbudte aktiviteter:

 • Falske påstande om tilknytning til en legitim velgørenhedsorganisation for at opfordre til donationer.
 • Svigagtig fundraising til en ikke-eksisterende velgørenhedsorganisation.
 • Påstand om at være en velgørenhedsorganisation. F.eks. misvisende oplysninger om din virksomheds velgørenhedsstatus for at opfordre til donationer.
 • Brug af et navn, logo eller billeder, som ligner dem, der tilhører en lovlig velgørenhedsorganisation, som du ikke er affilieret med.
 • Opfordring til donationer på et vagt eller sentimentalt grundlag uden at angive specifikke oplysninger om, hvordan donationerne vil blive brugt.

Shopify forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation, der kan bekræfte dine påstande om donation eller affiliering med en velgørenhedsorganisation eller -sag. Hvis du ikke leverer de oplysninger eller den dokumentation, der er anmodet om, kan det medføre suspendering eller opsigelse af din Shopify-konto.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis