Afrunding af priser

Når du sælger på markeder, kan vekselomregning medføre, at dine produktpriser og leveringspriser får inkonsekvente prisendelser. Du kan afrunde dine produktpriser og leveringspriser for at forhindre inkonsekvente prisendelser efter vekselomregningen. Dine omregnede priser ændres afhængigt af vekselkursen, men brug af afrundingsregler sikrer, at dine priser og leveringspriser forbliver stabile.

Afrundingsregler gælder ikke for gavekort.

Du kan aktivere afrundingsregler og derefter se eksempler på omregnede priser på siden Markeder.

Du kan se en oversigt over, hvordan hver enkelt produktpris er beregnet for hvert marked.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administratoren.

  2. Klik på Præferencer i afsnittet Andre markeder.

  3. Markér afkrydsningsfeltet Prisafrunding.

  4. Klik på Gem.

Når du har aktiveret afrundingsregler, afrunder Shopify automatisk priserne til den mest almindelige fællesnævner for hvert sprog. Du kan ikke tilpasse dine afrundingsregler, så det adskiller sig fra disse standarder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis