Ingen konfiguration af kode-3D-fremviser

Du kan konfigurere dine 3D-modeller i din Shopify-administrator uden at skulle redigere nogen kode. Juster belysning, baggrundsfarve, eksponeringsniveau, zoom og indledende kameravisning af din model på siden Produkter.

På denne side

Rediger en 3D-model

Du kan justere belysningen for din 3D-model eller kameravisningen. For at få adgang til 3D-modeleditoren skal du åbne et produkt, der indeholder en 3D-model. Rul ned til afsnittet Medier på produktsiden, og klik på 3D-ikonet i billedet.

Produktmedier med knappen for 3D-modelvisning fremhævet

Rediger modelbelysning

 1. Åbn siden Produkter, og vælg et produkt, der indeholder en 3D-model.
 2. Rul ned til Medier i produktet. Find 3D-modellen, og klik på 3D-ikonet i billedet.
 3. Klik på Rediger fil. Redigeringsmulighederne for belysning indlæses som standard først. Vælg den type redigering, du vil udføre:
 • Miljø har forudindstillede filtre, der ændrer de skygger og refleksioner, der vises på dit billede.Klik på et hvilket som helst filter for at se, hvordan det påvirker dit billede.
 • Belysning giver dig mulighed for at ændre eksponeringen for dit 3D-billede.Brug skyderen til at justere billedets eksponering.
 • Baggrund ændrer baggrundsfarven på dit 3D-billede.Du kan angive billedbaggrunden til at være gennemsigtig ved at vælge feltet Brug gennemsigtig baggrund.Vælg en baggrundsfarve til dit billede med farvevælgeren, eller angiv den hexadecimale kode for farven i feltet under farvevælgeren.
 1. Når du har redigeret din fil, skal du klikke på Udført for at gemme dine ændringer eller klikke på Nulstil for at sætte billedet tilbage til den oprindelige tilstand.

Rediger kameravisning for model

 1. Åbn siden Produkter, og vælg et produkt, der indeholder en 3D-model.
 2. Rul ned til Medier i produktet. Find 3D-modellen, og klik på 3D-ikonet i billedet.
 3. Klik på Rediger fil. Klik på ikonet Kamera for at indlæse modellens visningsmuligheder.
 4. Vælg den type redigering, du vil udføre:
 • Rediger X-rotationen for billedet ved at øge eller mindske X-rotationsvinklen.
 • Rediger Y-rotationen for billedet ved at øge eller mindske Y-rotationsvinklen.
 • Zoom ind på dit billede med skyderen Zoom-procentdel.
 1. Når du har redigeret din fil, skal du klikke på Udført for at gemme dine ændringer eller klikke på Nulstil for at sætte billedet tilbage til den oprindelige tilstand.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis