Tematilpasninger for Dawn

Alle betalte Shopify-konti får 60 minutters designtid hos Shopifys temasupport. Denne designtid kan bruges til at føje specifikke funktioner til et tema, som kan hjælpe din butik med at foretage salg.

Shopify Support kan foretage følgende tilpasninger af Dawn. Gennemgå beskrivelsen af alle understøttede tilpasninger for at afgøre, hvilke tilpasninger der kan være en hjælp for din virksomhed.

Reducer størrelsen på sekundære produktbilleder

Designtid: 15 minutter

Din produktside viser som standard alle produktbilleder i fuld størrelse. Dette betyder, at dine kunder ikke behøver at klikke på billederne for at zoome ind.

Denne tilpasning reducerer størrelsen på de sekundære billeder på en produktside, så de vises som mindre miniaturebilleder på en computer. De mindre sekundære billeder vises højere oppe på siden. Dette betyder, at kunderne ikke behøver at rulle så meget for at finde flere billeder.

Denne tilpasning fungerer godt for produkter med mange produktbilleder. Den fungerer også godt, når produktbillederne ikke behøver at blive vist i stor størrelse.

Viser altid det andet oprejste håndtag på indkøbskurven

Designtid: 15 minutter

Ikonet for indkøbskurven har som standard et andet oprejst håndtag, der kun vises, når der lægges et produkt i indkøbskurven.

Denne tilpasning viser altid det andet håndtag, så ikonet for indkøbskurven er ens – både før og efter, der lægges et produkt i indkøbskurven.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med specifikke designkrav.

Shopify Support kan tilpasse ikonet for indkøbskurven, så det andet oprejste håndtag altid vises.

Vis variantens lagerantal på produktsiden

Designtid: 15 minutter

Der vises som standard ikke lagerniveauer på produktsider.

Denne tilpasning viser den aktuelle variants tilgængelige lagerantal på produktsiden. Lagerantallet opdateres, når kunden vælger en ny variant.

Hvis du føjer produktets lagerantal til produktsiden, kan det hjælpe kunderne med at foretage velfunderede købsbeslutninger, når der er et begrænset lagerantal tilgængeligt. Det kan også hjælpe med at skabe spænding og akut behov for køb.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med begrænset lagerbeholdning. Den fungerer også godt for butikker, hvor kunderne har en tendens til at købe mange af ét produkt ad gangen.

Du bør ikke vise varianternes lagerantal, hvis du har en butik, der ikke sporer lagerbeholdningen med Shopify. Du bør også undgå det, hvis du har en butik, der sælger digitale produkter, eller hvis din butik fortsætter med at sælge produkter, når lagerbeholdningen går i nul.

Skift placeringerne af badgene “Udsolgt” og “Udsalg”

Designtid: 15 minutter

Når et produkt er udsolgt eller er del af et udsalg, vises der som standard en tilsvarende badge i nederste venstre hjørne af produktkortet.

Denne tilpasning tilføjer en indstilling i temaeditoren, der giver dig mulighed for at ændre placeringen af badgene på produktkort. Badgene kan flyttes til ét af de fire hjørner på produktbilledet.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, hvor den aktuelle badge overlapper med vigtige visuelle produktoplysninger.

Fjern den hurtige betalingsproces

Designtid: 15 minutter

De kvalificerede knapper for hurtigere betaling vises som standard for kunderne på siden med indkøbskurv eller i første trin af betalingsprocessen, når mulighederne for hurtigere betaling er aktiveret.

Denne tilpasning fjerner helt knapperne til den hurtige betalingsproces fra begge sider.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med specialiserede flows for indkøbskurv-til-betaling, f.eks. de flows, der kræver, at kunderne skal vælge deres betalingsmetode i tredje trin af betalingsprocessen.

Du bør undgå denne tilpasning, hvis din butik har en høj procentdel af kunder, der benytter metoderne til hurtigere betaling, for at besvare en flydende betalingsoplevelse.

Skift teksten på billedbanner

Designtid: 15 minutter

Teksten i afsnittet med billedbanneret vises som standard centreret. Feltet bag teksten er helt uigennemsigtigt.

Denne tilpasning tilføjer indstillinger i din temaeditor, så du kan styre tekstens placering og feltets uigennemsigtighed.

Denne tilpasning fungerer godt, hvis du bruger billedbannere i din butik, men teksten eller feltet dækker en vigtig del af et billede.

Føj en sprog- og valutavælger til sidehovedet

Designtid: 30 minutter

Butikslayoutets sprog- og valutavælger vises som standard kun i afsnittet med sidefoden.

Denne tilpasning føjer også sprog- og valutavælgeren til afsnittet med sidehovedet.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med kunder i hele verden, som vil fremhæve, at kunderne selv kan ændre butikslayoutets sprog og valuta.

Du bør undgå denne tilpasning i de butikker, hvor hovedparten af kunderne taler samme sprog og betaler i samme valuta, da det kan skabe unødig rod i afsnittet med sidehovedet.

Tilføj en produktbeskrivelse i fuld bredde

Designtid: 15 minutter

Produktbeskrivelsen på din Produktside vises som standard i kolonnen på højre side af produktbilledet.

Denne tilpasning tilføjer en blokindstilling, der tillader produktbeskrivelser i fuld bredde, i afsnittet Produktoplysninger på din Produktside. Denne blok kan tilføjes, fjernes og flyttes lige som andre blokke. Den oprindelige blok Beskrivelse, som viser en beskrivelse i kolonnen på højre side, er stadig tilgængelig. Du kan bruge din foretrukne blok til at udvikle dine produktskabeloner.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med længere produktbeskrivelser. Den fungerer også godt i butikker, der kunne drage fordel af et layout, hvor produktbeskrivelsen dækker hele sidens bredde.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker, hvor produktbeskrivelsen skal placeres tæt på sidens top med andre produktoplysninger.

Alternativt fastgjort sidehoved

Designtid: 15 minutter

Indstillingen for fastgjort sidehoved i Dawn er som standard et delvist fastgjort sidehoved. Det er et fast sidehoved, der kun vises, når en kunde ruller op.

Denne tilpasning tilføjer en indstilling, som giver mulighed for at vise det fastgjorte sidehoved hele tiden. Du kan udelade meddelelseslinjen i begge versioner af det fastgjorte sidehoved for at spare plads vertikalt. Dette er især vigtigt på mindre skærme.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, hvor indholdet i sidehovedet skal være synligt hele tiden. Den fungerer også godt for butikker, der har sider med meget indhold, og som kræver meget rulning for at nå tilbage til toppen af siden.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker, hvor al sideindholdet skal være synligt hele tiden.

Vis tilgængelige variantmuligheder på dine kollektionssider

Designtid: 15 minutter

Denne tilpasning viser de tilgængelige variantmuligheder på dine kollektionssider som tekst under andre produktoplysninger. Dette giver kunderne mulighed for at se et hurtigt overblik over valgmulighederne, før de klikker på produktoplysningerne.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med mange varianter, der ligner hinanden.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker med et lille produktkatalog og i butikker, hvor de fleste produkter har en enkelt variant eller et mindre antal varianter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis