COVID-19-produkter

Når du selger koronavirusrelaterter (COVID-19) produkter gjennom Shopify, må du følge Shopifys adferdsregler for salg av COVID-19-relaterte produkter samt lover og forskrifter som gjelder for salg av COVID-19-produkter. Disse lovene og forskriftene fremmer offentlig sikkerhet og avhenger av regionen butikken din er lokalisert i, samt regionen du selger i. Bruk informasjonen på denne siden til å finne ut mer om lover og forskrifter som kan gjelde for din bedrift.

Du kan utvikle bedriften din og nå frem til nye kunder ved å selge produkter knyttet til COVID-19. For å sikre uforstyrret bruk av Shopify-butikken, må du passe på at du følger Shopifys regler for salg av COVID-19-relaterte produkter, og alle gjeldende lover og retningslinjer i enhver jurisdiksjon der du driver forretninger.

Vaksiner og vaksineringstjenester

Salget av COVID-19-vaksiner tillates bare på Shopify dersom det fasiliteres av eller er knyttet til en offentlig enhet. Hvis du er en offentlig enhet som bruker Shopify til å fasilitere distribusjon av vaksiner, kan du bli bedt om å bekrefte din bruk av plattformen, og om å bekrefte din status som offentlig enhet.

Det kan være at tjenester for bestilling av vaksinetimer for COVID-19 er tillatt på plattformen, men det er underlagt en vurdering. Du vil bli bedt om å bekrefte at tjenesten leveres i henhold til gjeldende lover og retningslinjer i alle relevante jurisdiksjoner.

Salget av vaksinekort for COVID-19 er strengt forbudt på plattformen, fordi disse produktene medfører en stor risiko for svindel, og brukes til å omgå offentlig helselovgivning.

Testsett og testtjenester

Salg av testsett og fasilitering av testtjenester for COVID-19 er tillatt på plattformen, men er underlagt en vurdering. Som en del av Shopifys vurderingsprosess vil du bli bedt om å oppgi relevant dokumentasjon på at testsettene eller testtjenestene som tilbys er godkjent av de relevante helsemyndighetene i din jurisdiksjon. Du kan også bli bedt om å oppgi annen dokumentasjon, autorisasjon eller lisens som Shopify vurderer som nødvendig.

Beste praksis

Beskyttet helseinformasjon

Du må sikre at du overholder del 8 av Shopifys godkjente retningslinjer for bruk, som sier at du ikke kan bruke Shopify til å samle inn, lagre eller behandle noen beskyttede helseopplysninger.

Folkehelse

Du kan ikke selge COVID-19-produkter som er ment for å aktivt eller villedende omgå offentlig helselovgivning eller forskrifter knyttet til COVID-19.

Priser

Prisene knyttet til alle COVID-19-relaterte produkter eller tjenester kan ikke overstige markedsverdien.

Medisinske krav og kvalitetskrav

Påstander du fremsetter om produktet ditt må være sannferdige, og må kunne dokumenteres. I noen jurisdiksjoner kan lovgivningen også kreve en tilstrekkelig og korrekt test av fremsatte påstander.

Hvis du fremsetter noen ubegrunnede medisinske påstander, eller hvis du misbruker begreper knyttet til produkter som forhindrer, behandler eller kurerer COVID-19, vil produktet bli fjernet fra nettbutikken.

Hvis du fremsetter en påstand om at et produkt gir medisinsk eller bestemt beskyttelse mot COVID-19, må du kunne dokumentere påstanden. Hvis produktet ditt ikke er medisinsk, må det markedsføres som dette.

Tilbakekalling av produkter

Salg av tilbakekalte produkter som, men ikke begrenset til, personlig beskyttelsesutstyr (PPE), desinfeksjonsmiddel eller annet medisinsk utstyr er strengt forbudt.

Shopify payments

Bruken av Shopify Payments som betalingsleverandør avhenger av hvilke COVID-19-produkter du tilbyr for salg.

Ressurser

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i ulike regioner.

Ressurser om salg av COVID-19-produkter i USA

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i USA, som følgende ressurser:

Ressurser om salg av COVID-19 produkter i Canada

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i Canada, som følgende ressurser:

Ressurser om salg av COVID-19 produkter i EU

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i EU, som følgende ressurser:

Ressurser om salg av COVID-19 produkter i Storbritannia

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i Storbritannia, som følgende ressurser:

Ressurser om salg av COVID-19-produkter i Australia

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i Australia, som for eksempel følgende ressurs:

Ressurser om salg av COVID-19 produkter i New Zealand

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av COVID-19-produkter i New Zealand, som følgende ressurser:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis