Pengeinnsamling

Shopify definerer pengeinnsamlinger som innsamling av penger til et veldedig formål, sak eller annen virksomhet. Pengeinnsamling kan også genereres gjennom salg av produkter med erklæringer om at en del av inntektene vil gis til en bestemt veldedig organisasjon eller et formål.

Hvis du ønsker å samle inn midler til et veldedig formål, en veldedig organisasjon eller et annet formål gjennom nettbutikken, må du følge Shopifys godkjente retningslinjer for bruk, samt oppgi oppdatert og nøyaktig informasjon om hvordan du planlegger å bruke midlene som samles inn.

Retningslinjer for pengeinnsamlinger til en registrert organisasjon eller veldedig organisasjon

Hvis du er en registrert veldedig organisasjon eller representant for en veldedig organisasjon, og du ønsker å bruke Shopify-butikken til å samle inn penger, må du oppgi oppdatert og nøyaktig informasjon i nettbutikken. Informasjonen må være offentlig tilgjengelig og enkel å finne, og den må inneholde følgende opplysninger:

 • Organisasjonens navn, telefonnummer og adresse.
 • Organisasjonens identifikasjonsnummer.
 • En deklarasjon om organisasjonens skattefrie status under gjeldende lovgivning. For eksempel Internal Revenue Code i USA, eller Income Tax Act i Canada.
 • Dokumentasjon på at organisasjonen er registrert hos relevante myndigheter i din jurisdiksjon, for eksempel GuideStar eller Internal Revenue Services (IRS) database over organisasjoner med skattefritak i USA, Canada Revenue Agencys (CRA) database over registrerte veldedige organisasjoner i Canada, databasen til Charity Commission of England and Wales i Storbritannia, Australian Charities and Not-for-profits Commission (ACNC) Charity Register i Australia, eller Charity Register i New Zealand.

Du bør også vurdere å legge inn en kobling til nettstedet til organisasjonen i nettbutikken.

Ressurser

Du finner spesifikk informasjon på nett om retningslinjer for pengeinnsamling til veldedige eller non-profit-organisasjoner:

Retningslinjer for å samarbeide med eller donere til en registrert veldedig organisasjon

Hvis du samarbeider med én eller flere veldedige organisasjoner, eller hvis du hevder at en del av inntektene går til én eller flere veldedige organisasjoner, må du oppgi oppdatert og nøyaktig informasjon i nettbutikken. Informasjonen må være offentlig tilgjengelig og enkel å finne, og den må inneholde følgende opplysninger:

 • Den veldedige organisasjonens navn, telefonnummer og adresse.
 • Den veldedige organisasjonens identifikasjonsnummer.
 • Dokumentasjon på tilknytning eller donasjoner til den navngitte organisasjonen.

Retningslinjer for personlige pengeinnsamlinger

Hvis du ønsker å bruke nettbutikken til en personlig pengeinnsamling, må du sørge for at pengeinnsamlingen følger disse retningslinjene:

 • Pengeinnsamlingen er ikke knyttet til noen av de forbudte aktivitetene under Shopifys godkjente retningslinjer for bruk.
 • Du oppgir oppdatert og nøyaktig informasjon om hvordan du har planer om å bruke midlene, som er offentlig tilgjengelig i nettbutikken.
 • Du inkluderer relevante ansvarserklæringer og uttalelser om at bedriften din ikke er en organisasjon fritatt for skatt.
 • Du inkluderer informasjon bidrag gjort til pengeinnsamlingen som ikke er fradragsberettigede for skatteformål som veldedige bidrag.

Forbudte aktiviteter

Visse aktiviteter er ikke tillatt på Shopify fordi de anses som ondsinnet og villedende praksis som ikke er tillatt i henhold til Shopifys godkjente retningslinjer for bruk, inkludert, men ikke begrenset til, følgende forbudte aktiviteter:

 • Å hevde å være knyttet til en legitim veldedig organisasjon for å samle inn donasjoner.
 • Å samle inn midler til en ikke-eksisterende veldedig organisasjon.
 • Å utgi seg for å være en veldedig organisasjon, for eksempel gjennom feilrepresentering av bedriftens veldedige status for å samle inn donasjoner.
 • Bruk av et navn, en logo eller bilder som ligner de som tilhører en legitim veldedig organisasjon du ikke er knyttet til.
 • Å samle inn midler med vage og sentimentale påstander, men ikke gi spesifikk informasjon om hvordan donasjonene vil bli brukt.

Shopify forbeholder seg retten til å be om tilleggsinformasjon eller dokumentasjon for å bekrefte dine påstander rundt donasjoner eller tilknytning til en veldedig organisasjon eller et formål. Dersom den forespurte informasjonen eller dokumentasjonen ikke leveres kan det føre til utestengelse eller stenging av Shopify-kontoen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis