Tilpasse fakturaer

Send engroskunders fakturaer som er ulike fra fakturaene du sender til personkunder.

Når du sender en faktura-e-post til kundene dine blir e-posten generert med fakturamalen Som standard gir denne malen kundene en kobling til en betalingsside der de kan angi betalingsinformasjon, velge en fraktmetode og utføre betaling. Kundene kan betale med alle betalingsleverandører som er aktivert i Shopify-administrator.

Du kan redigere denne malen for å tilby engroskundene dine alternative betalingsmåter eller vilkår. Du kan for eksempel legge til kode som sender én faktura til detaljhandelskundene dine, og en annen faktura til engroskundene.

Rediger fakturamalen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Varsler.
 2. I Bestillinger-seksjonen klikker du på Bestillingsutkastfaktura.
 3. Erstatt koden i E-posttekst (HTML)-seksjonen med den tilpassede malen. Finn ut mer om redigering av e-postmaler.
 4. Klikk på Lagre.

Eksempel

Følgende kode sjekker hvorvidt faktura-e-posten er for en engrosbestilling. Hvis fakturaen er for en engrosbestilling, vil e-posten inneholde instruksjoner til kunden om å kontakte deg for å betale for bestillingen. Ellers vil standardfakturaen sendes.

 {% capture email_title %} {% if tags contains "wholesale" %} Fullfør engrosbestillingen din

```
<p>To complete your wholesale order, contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a>.<br/>
  Your order can't be processed until we hear from you.</p><br/>
{% else %}
  Complete your purchase
{% endif %}
```

{% endcapture %}

{% capture email_body %} {% if item_count > 1 %}Denne varen{% else %}Disse varene{% endif %} vil bli reservert for deg frem til: **{{ reserve_inventory_until | date: "%B %d, %Y at %I:%M %p %Z" }}**{% endcapture %}

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>{{ email_title }}</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
 <style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
 </style>
</head>

 <body>
  <table class="body">
   <tr>
    <td>

<table class="header row">
 <tr>
  <td class="header__cell">
   <center>

    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         <td class="shop-name__cell">
          {% if shop.email_logo_url %}
           <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
          {% else %}
           <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
           </h1>
          {% endif %}
         </td>

          <td class="order-number__cell">
           <span class="order-number__text">
            Invoice {{ name }}
           </span>
          </td>
        </tr>
       </table>

      </td>
     </tr>
    </table>

   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>{{ email_title }}</h2>
      {% if custom_message != blank %}
       <p>{{ custom_message }}</p>
      {% elsif reserve_inventory_until %}
       <p>{{ email_body }}</p>
      {% endif %}
      <table class="row actions">

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Order summary</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line in line_items %}

 {% if item_count == 1 %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--single' %}
 {% elsif forloop.first == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--first' %}
 {% elsif forloop.last == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--last' %}
 {% else %}
  {% assign columnWrapperClass = '' %}
 {% endif %}
 <tr class="order-list__item {{columnWrapperClass}}">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}
     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line.quantity }}</span><br/>
     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span>
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">{{ line.line_price | money }}</p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

      <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">
    {% if discounts %}
     {% capture discount_title %}Discount {% if discounts.first.code %}({{ discounts.first.code }}){% endif %}{% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ discount_title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ discounts_savings | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% for line in tax_lines %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ line.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ line.price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endfor %}
   </table>
   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

   </table>

   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
     {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
    {% endunless %}
   {% endfor %}

   {% if transaction_size > 1 %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway | replace: "_", " " | capitalize }}{% endcapture %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Refund</span>
    <br>
    <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>
   {% endif %}
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
      <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Customer information</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         {% if shipping_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Shipping address</h4>
           <p>
 {{ shipping_address.name }}<br/>
 {{ shipping_address.address1 }}
 {% if shipping_address.address2 %}
 <br/>{{ shipping_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ shipping_address.city }}, {{ shipping_address.province }} {{ shipping_address.zip }}
 <br/>{{ shipping_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}

         {% if billing_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Billing address</h4>
           <p>
 {{ billing_address.name }}<br/>
 {{ billing_address.address1 }}
 {% if billing_address.address2 %}
 <br/>{{ billing_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ billing_address.city }}, {{ billing_address.province }} {{ billing_address.zip }}
 <br/>{{ billing_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}
        </tr>
       </table>
       {% if shipping_method %}
        <table class="row">
         <tr>
          <td class="customer-info__item customer-info__item--last">
           <h4>Shipping method</h4>
           <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price | money }}</p>
          </td>
         </tr>
        </table>
       {% endif %}

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
     {% endif %}

     <table class="row footer">
 <tr>
  <td class="footer__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <p class="disclaimer__subtext">If you have any questions, reply to this email or contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a></p>
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

<img src="{{ 'notifications/spacer.png' | shopify_asset_url }}" class="spacer" height="1" />

    </td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>
```

 

Forhåndsvis en faktura

 1. Åpne et bestillingsutkast som har blitt sendt inn fra engrosbutikken din.
 2. Fra bestillingens informasjonsside klikker du på Send faktura.
 3. I Send faktura-dialogen må du passe på at den egendefinerte meldingen er tom, og deretter klikke på Gjennomgå faktura.
 4. Bekreft at fakturaen er riktig, og klikk deretter Send faktura.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis