Sporing og justering av lagerbeholdning

Konfigurer lagersporing

Før du kan se eller justere lagerbeholdningen for et produkt, må du konfigurere lagersporing for produktet. Etter sporingen er konfigurert, blir informasjon om lagerbeholdningen tilgjengelig i 90 dager.

Steg:

Selge når varen er utsolgt

Når du blir utsolgt for et antall av en vare, vil Shopify som standard ikke la kundene kjøpe denne varen før det legges til ny lagerbeholdning. Du kan tillate at kundene skal kunne kjøpe varer selv om de er utsolgt ved å aktivere denne funksjonen under produktets Lagerbeholdning-seksjon.

Du ønsker kanskje å aktivere denne funksjonen av følgende årsaker:

  • Du har produkter tilgjengelig for forhåndsbestilling
  • Du har lagerbeholdning på vei inn, og vil fortsette å selge før den ankommer.
  • Du vil selge først, og deretter bestille produktene senere.
  • Du har et svært høyt antall av en vare, og har ikke behov for å spore lagerbeholdningen.

Viser lagerbeholdning for produkt

Du kan se produktets lagerbeholdning på Produkter-siden, som viser et kombinert lagerantall for alle varianter av hvert produkt.

Du kan vise lagerantallene for produktvariantene dine på Lagerbeholdning-siden. På Lagerbeholdning-siden kan du søke etter varianter eller filtrere etter Tilgjengelighet, Produkttype, Produktleverandør, Lagerantall eller Tagget med. Du kan også legge til tagger til produktene dine for å understøtte lagerbeholdningsstyringen.

Justere lagerantall

Du kan endre det tilgjengelige lagerantallet av produkter på følgende måter:

Hvis du administrerer lagerbeholdning på tvers av flere lokalisasjoner, kan du endre lagerantall etter lokalisasjon.

Juster lagerantall

Juster lagerantall for produkter uten varianter

Juster lagerantall for produkter med varianter

Se et produkts lagerhistorikk

Hvis du bruker Shopify til å spore et produkts lagerbeholdning, kan du se historikken av lagerjusteringene. Hvis produktet har varianter, kan du se lagerbeholdningen for hver variant som spores, men du kan ikke se lagerbeholdningen for alle variantene om gangen.

Du kan bare se de siste 90 dagene med lagerhistorikk for et produkt eller variant.

Når du ser varehistorikken for et produkt eller variant, finner du informasjon om justeringer av lagerbeholdning:

  • Dato – datoen for hver justering
  • Hendelse – hendelsen som førte til justeringen, for eksempel en overføring eller bestilling
  • Justert av – den ansatte som gjorde justeringen
  • Justering – antallet som ble justert, negativt eller positivt
  • Antall – antall igjen på lager etter justeringen

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis