Sporing og justering av lagerbeholdning

Konfigurer lagersporing

Før du kan se eller justere lagerbeholdningen for et produkt, må du konfigurere lagersporing for produktet. Etter sporingen er konfigurert, blir informasjon om lagerbeholdningen tilgjengelig i 90 dager.

Steg:

Vis produktets lagerbeholdning

Du kan også se produktets lagerbeholdning på Produkter-siden, som viser kombinert lagerbeholdning for alle variantene for hvert produkt.

Du kan vise lagerantallene for produktvariantene dine på Lagerbeholdning-siden. På Lagerbeholdning-siden kan du søke etter varianter eller filtrere etter Tilgjengelighet, Produkttype, Produktleverandør, Lagerantall eller Tagget med. Du kan også legge til tagger til produktene dine for å understøtte lagerbeholdningsstyringen.

Juster lagerantall

Du kan endre Tilgjengelig lagerantall for produktvarianter på produktdetaljsiden, Lagerbeholdning-siden, masseredigeringsprogrammet eller lagerbeholdnings-CSV-filer.

Hvis du administrerer lagerbeholdning på tvers av flere lokalisasjoner, kan du endre lagerantall etter lokalisasjon.

Detaljside for produkter uten varianter

Produktdetaljside med varianter

Lagerbeholdning-side

Steg:

 1. I Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.

 2. Hvis du har flere lokalisasjoner, velger du en lokalisasjon fra rullegardinmenyen.

 3. Valgfritt: Filtrer eller søk i listen over produkter.

 4. Du kan justere det tilgjengelige antallet av en enkelt variant eller flere varianter med samme mengde.

- For å justere en enkelt variant angir du antallet i Rediger tilgjengelig antall-kolonnen. - Hvis du vil justere flere varianter med samme beløp, velger du variantene du vil redigere og klikker Flere handlinger > Oppdater antall.

 1. Endre lagerantallet.

- For å justere antallet med et bestemt antall, klikk på Legg til og angi et tall. Du kan bruke et negativt tall for å trekke fra det eksisterende lagerantallet. - Du kan angi nye lagertall ved å klikke på Angi og skrive inn et tall.

 1. Klikk på Lagre. Den nye totalsummen står i Tilgjengelig-kolonnen.

Hvis et produkt ikke er oppført for denne lokalisasjonen, er det enten fordi du ikke sporer lagerbeholdning for dette produktet, eller fordi produktet ikke er lagerført ved lokalisasjonen.

Se et produkts lagerhistorikk

Hvis du bruker Shopify til å spore et produkts lagerbeholdning, kan du se historikken av lagerjusteringene. Hvis produktet har varianter, kan du se lagerbeholdningen for hver variant som spores, men du kan ikke se lagerbeholdningen for alle variantene om gangen.

Du kan bare se de siste 90 dagene med lagerhistorikk for et produkt eller variant.

Når du ser varehistorikken for et produkt eller variant, finner du informasjon om justeringer av lagerbeholdning:

 • Dato – datoen for hver justering
 • Hendelse – hendelsen som førte til justeringen, for eksempel en overføring eller bestilling
 • Justert av – den ansatte som gjorde justeringen
 • Justering – antallet som ble justert, negativt eller positivt
 • Antall – antall igjen på lager etter justeringen

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis