Sporing og justering av lagerbeholdning

Konfigurer lagersporing

Før du kan se eller justere lagerbeholdningen for et produkt, må du konfigurere lagersporing for produktet. Etter sporingen er konfigurert, blir informasjon om lagerbeholdningen tilgjengelig i 90 dager.

Steg:

Vis produktets lagerbeholdning

Du kan se lagertallene for produktvariantene på Lagerbeholdning-siden.

Du kan også se produktets lagerbeholdning på Produkter-siden, som viser kombinert lagerbeholdning for alle variantene for hvert produkt.

Juster lagerbeholdning

Du kan endre lagertallene for produktvarianter på Lagerbeholdning-siden.

Hvis du administrerer lagerbeholdninger på tvers av flere plasseringer kan du se Endre lagerantall etter plassering.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Lagerbeholdning.

  2. Under Oppdater antall endrer du lagertallene:

- Du kan justere antallet ved å klikke på Legg til og angi et tall. Du kan bruke et negativt tall for å trekke fra lageret. - Du kan angi nye lagertall ved å klikke på Angi og skrive inn et tall.

Den nye summen vises under Antall.

  1. Klikk på Lagre.

Se et produkts lagerhistorikk

Hvis du bruker Shopify til å spore et produkts lagerbeholdning, kan du se historikken av lagerjusteringene. Hvis produktet har varianter, kan du se lagerbeholdningen for hver variant som spores, men du kan ikke se lagerbeholdningen for alle variantene om gangen.

Du kan bare se de siste 90 dagene med lagerhistorikk for et produkt eller variant.

Når du ser varehistorikken for et produkt eller variant, finner du informasjon om justeringer av lagerbeholdning:

  • Dato – datoen for hver justering
  • Hendelse – hendelsen som førte til justeringen, for eksempel en overføring eller bestilling
  • Justert av – den ansatte som gjorde justeringen
  • Justering – antallet som ble justert, negativt eller positivt
  • Antall – antall igjen på lager etter justeringen

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis