Publiceren van scripts en de publicatie ervan ongedaan maken

Gebruik de Script Editor voor het publiceren van scripts in uw winkel en voor het ongedaan maken van de publicatie van scripts.

Nadat u uw scripts heeft gemaakt en getest, kunt u ze naar uw winkel publiceren. Een script dat is gepubliceerd, wordt in uw winkel uitgevoerd op het moment dat het wordt geactiveerd. Een regelartikelscript wordt bijvoorbeeld uitgevoerd wanneer de inhoud van een winkelwagen wordt gewijzigd.

U kunt per scripttype maar één script tegelijk publiceren. U kunt bijvoorbeeld een script voor orderregels en een script voor verzendtarieven publiceren, maar u kunt niet tegelijkertijd twee scripts voor orderregels publiceren.

Wanneer u een script publiceert, gebeurt het volgende:

  • Eventuele fouttellingen voor het script worden gewist en informatie over de fouten wordt verwijderd uit het script.
  • U wordt automatisch geabonneerd op e-mailmeldingen voor dat script. Op het moment dat er een productiefout optreedt in dat script, ontvangt u een e-mail over de fout.

Het publiceren van een script betekent niet dat de bijbehorende kortingen worden toegepast op bestaande winkelwagens. Omgekeerd is het ook niet zo dat door het ongedaan maken van de publicatie van een script, kortingen worden verwijderd die door het script zijn toegepast op bestaande winkelwagens.

U kunt ook de Launchpad-app gebruiken om te plannen dat scripts van het type Line item en Shipping rates worden uitgevoerd tijdens gebeurtenissen.

Nadat u een script heeft gepubliceerd, wordt het in uw onlinewinkel en in alle apps uitgevoerd die op de volgende API's en SDK's zijn gebouwd:

Een script publiceren:

  1. Klik in de Script Editor op de naam van het concept-script dat u wilt publiceren.

  2. Klik op Publish of Save and publish om de wijzigingen in het script op te slaan en het te publiceren:

De publicatie van een script ongedaan maken

Als u de publicatie van een script ongedaan maakt, heeft dit geen gevolgen voor kortingen die door het script zijn toegepast op bestaande winkelwagens.

U kunt de publicatie van een script als volgt ongedaan maken:

  1. Klik in de Script Editor op de naam van het gepubliceerde script waarvan u de publicatie ongedaan wilt maken.

  2. Klik op Publicatie ongedaan maken om van het script een niet-gepubliceerd concept te maken.

Volgende stappen

Nadat u scripts heeft gepubliceerd, kunt u uw Liquid-sjabloonbestanden bijwerken zodat uw online winkel reageert op de wijzigingen die met de scripts worden aangebracht.

Meer informatie over

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis