Publiceren van scripts en de publicatie ervan ongedaan maken

Gebruik de Script Editor voor het publiceren van scripts in je winkel en voor het ongedaan maken van de publicatie van scripts.

Nadat je je scripts hebt aangemaakt en getest, kun je ze in je winkel publiceren. Een script dat is gepubliceerd, wordt in je winkel uitgevoerd op het moment dat het wordt geactiveerd. Een orderregelscript wordt bijvoorbeeld uitgevoerd wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in een winkelwagen.

Je kunt per scripttype maar één script tegelijk publiceren. Je kunt bijvoorbeeld een script voor orderregels en een script voor verzendtarieven publiceren, maar je kunt niet tegelijkertijd twee scripts voor orderregels publiceren.

Wanneer je een script publiceert, gebeurt het volgende:

  • Eventuele fouttellingen voor het script worden gewist en informatie over de fouten wordt verwijderd uit het script.
  • Je wordt automatisch geabonneerd op e-mailmeldingen voor dat script. Op het moment dat er een productiefout optreedt in dat script, ontvang je een e-mail over de fout.

Het publiceren van een script betekent niet dat de bijbehorende kortingen worden toegepast op bestaande winkelwagens. Omgekeerd is het ook niet zo dat door het ongedaan maken van de publicatie van een script, kortingen worden verwijderd die door het script zijn toegepast op bestaande winkelwagens.

Je kunt ook de Launchpad-app gebruiken om te plannen dat scripts van het type Line item en Shipping rates worden uitgevoerd tijdens gebeurtenissen.

Nadat je een script hebt gepubliceerd, wordt het in je webshop en in alle apps uitgevoerd die op de volgende API's en SDK's zijn gebouwd:

Een script publiceren:

  1. Klik in de Script Editor op de naam van het concept-script dat je wilt publiceren.

  2. Klik op Publiceren of Opslaan en publiceren om de wijzigingen in het script op te slaan en het te publiceren.

De publicatie van een script ongedaan maken

Als je de publicatie van een script ongedaan maakt, heeft dit geen gevolgen voor kortingen die door het script zijn toegepast op bestaande winkelwagens.

Je kunt de publicatie van een script als volgt ongedaan maken:

  1. Klik in de Script Editor op de naam van het gepubliceerde script waarvan je de publicatie ongedaan wilt maken.

  2. Klik op Publicatie ongedaan maken om van het script een niet-gepubliceerd concept te maken.

Volgende stappen

Nadat je scripts hebt gepubliceerd, kun je je Liquid-templatebestanden bijwerken zodat je webshop reageert op de wijzigingen die met de scripts worden aangebracht.

Meer informatie over

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis