Zarządzanie klientami B2B

Kiedy utworzysz katalog i firmę, klienci tej firmy mogą wyświetlać katalogi, logując się do swojego profilu w Twoim sklepie online. Podczas logowania klient jest proszony o wprowadzenie sześciocyfrowego kodu weryfikacyjnego, który został wysłany na jego adres e-mail.

Dodaj klienta do firmy

Możesz dodać istniejącego klienta do firmy, a następnie wybrać lokalizacje, do których klient ma dostęp, lub dodać klienta bezpośrednio do lokalizacji. Jeśli dodasz klienta do lokalizacji, klient ten będzie mieć uprawnienia tylko do tej lokalizacji, do której został dodany. Można dodać klientów z listy istniejących klientów lub utworzyć ich na stronie Firmy.

Po przypisaniu klienta do firmy lub utworzeniu nowego profilu klienta B2B wybierz spośród poniższych uprawnienia, które chcesz mu przypisać:

 • Tylko zamawianie – klient może dokonywać zakupów w danej lokalizacji firmy i przeglądać listę złożonych przez siebie zamówień.
 • Administrator lokalizacji – Klient może dokonywać zakupów dla danej lokalizacji firmy i przeglądać listę zamówień, które wszyscy klienci złożyli dla tej lokalizacji, a także edytować adresy rozliczeniowe i adresy wysyłki na stronie swojego konta.

Po przypisaniu klienta do firmy lub utworzeniu nowego profilu klienta B2B możesz wysłać do niego wiadomość e-mail informującą, że może on teraz składać zamówienia B2B w imieniu firmy. To powiadomienie jest opcjonalne i można je dostosować.

Dostosuj i wyślij powiadomienie B2B

Aby dostosować szablon powiadomienia e-mail, które informuje klientów o posiadaniu przez nich dostępu do B2B w Twoim sklepie, wykonaj następujące kroki:

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Powiadomienia.
 2. W sekcji Klienci kliknij opcję E-mail o dostępie do B2B.
 3. Dostosuj szablon powiadomienia zgodnie ze swoimi potrzebami.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Po dostosowaniu powiadomienia e-mail możesz wysłać wiadomość e-mail do nowych klientów dodanych do firmy. Możesz wysłać powiadomienie do dotychczasowych klientów, wykonując następujące kroki:

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Wybierz firmę.
 3. W sekcji Główna osoba do kontaktów kliknij opcję Wyświetl wszystkich klientów.
 4. Wybierz klienta, któremu chcesz wysłać powiadomienie e-mail.
 5. W sekcji Firma kliknij ikonę ....
 6. Kliknij Wyślij e-mail o dostępie do B2B.
 7. Kliknij opcję Wyślij e-mail.

Możesz także wysłać powiadomienie e-mail poprzez stronę lokalizacji firmy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Wybierz firmę.
 3. Wybierz lokalizację.
 4. Wybierz klienta, któremu chcesz wysłać powiadomienie e-mail.
 5. W sekcji Firma kliknij ikonę ....
 6. Kliknij Wyślij e-mail o dostępie do B2B.
 7. Kliknij opcję Wyślij e-mail.

Dodaj klienta ze strony firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, do której chcesz dodać klienta.
 3. W sekcji Główna osoba do kontaktów kliknij ikonę ....
 4. Kliknij opcję Dodaj klienta.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać istniejącego klienta do lokalizacji firmy, kliknij pole Znajdź klienta i zacznij pisać. Po znalezienia klienta, którego chcesz dodać, kliknij jego nazwisko.
  • Aby utworzyć nowy profil klienta, kliknij pole Znajdź klienta, a następnie kliknij opcję Dodaj nowego klienta.
 6. Opcjonalnie: Kliknij pole wyboru obok opcji Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B., aby wysłać klientowi wiadomość e-mail informującą go, że może zacząć wysyłać zamówienia B2B.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj klienta z lokalizacji firmy

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, do której chcesz dodać klienta.
 3. W sekcji Lokalizacja kliknij nazwę lokalizacji.
 4. W sekcji Klienci kliknij ikonę ....
 5. Kliknij opcję Dodaj klienta.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać istniejącego klienta do lokalizacji firmy, kliknij pole Znajdź klienta i zacznij pisać. Po znalezienia klienta, którego chcesz dodać, kliknij jego nazwisko.
  • Aby utworzyć nowy profil klienta, kliknij pole Znajdź klienta, a następnie kliknij opcję Dodaj nowego klienta.
 7. Opcjonalnie: Kliknij pole wyboru obok opcji Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B., aby wysłać klientowi wiadomość e-mail informującą go, że może zacząć wysyłać zamówienia B2B.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj klienta z profilu klienta

Klienta można również dodać do firmy ze strony jego profilu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij nazwę/nazwisko klienta.
 3. W sekcji Klient kliknij opcję Dodaj do firmy.
 4. Kliknij pole wyszukiwania Znajdź firmę i zacznij pisać. Gdy znajdziesz firmę, do której chcesz dodać klienta, kliknij nazwę firmy.
 5. Wybierz lokalizacje, do których klient ma dostęp, i przypisz uprawnienia.
 6. Opcjonalnie: Kliknij pole wyboru obok opcji Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B., aby wysłać klientowi wiadomość e-mail informującą go, że może zacząć wysyłać zamówienia B2B.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij uprawnienia klienta do określonej lokalizacji

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij nazwę/nazwisko klienta.
 3. W sekcji Firma w obszarze Uprawnienia kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Odznacz lokalizację, aby usunąć klienta.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Aby usunąć uprawnienia klienta ze wszystkich lokalizacji, odznacz wszystkie lokalizacje tej firmy. Uprawnienia klienta pojawią się na stronie Firma jako Brak dostępu.

Usuń klienta z firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, z której chcesz usunąć klientów.
 3. W sekcji Klienci kliknij ..., a następnie opcję Usuń klientów.
 4. Zaznacz klientów, którzy mają zostać usunięci z firmy.
 5. Kliknij opcję Usuń klientów.

Zezwalaj na dostęp do sklepu tylko klientom B2B

Jeśli masz sklep dedykowany klientom B2B, możesz ograniczyć dostęp do swojego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.
 2. W sekcji Ogranicz dostęp do sklepu zaznacz ogranicz dostęp do klientów B2B.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Po kliknięciu przycisku zapisu klienci B2B muszą się zalogować, aby odwiedzić strony Twojego sklepu. Klienci DTC nie mogą wejść do sklepu.

Wnioski o udostępnienie danych na podstawie GDPR i stanowych przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w USA

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej oraz przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w danym stanie USA to przepisy, które wpływają na sposób zarządzania danymi klienta, w tym prawo klienta do żądania udostępnienia jego danych osobowych lub żądania ich usunięcia.

Dane dotyczące klientów B2B obejmują również poniższe dane z firmy, dla której klient dokonuje zakupów:

 • Zamówienia
 • Adresy e-mail
 • Adresy wysyłki i rozliczeniowe
 • Numery telefonów

Możesz zaktualizować swoją politykę prywatności, aby wyjaśnić sposób udostępniania informacji o klientach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo