Zasób JavaScript dla statusu zamówienia

Możesz dodać JavaScript do strony statusu zamówienia realizacji zakupu, korzystając z pola Dodatkowe skrypty w panelu administracyjnym Shopify.

Zasób JavaScript Shopify.Checkout.OrderStatus można wykorzystać do dodania wielu typów zawartości do strony statusu zamówienia, obejmujących:

 • uwagi na temat konkretnych produktów
 • instrukcje dotyczące poszczególnych metod wysyłki
 • linki do pobrania produktów cyfrowych.

Dostęp do tego zasobu JavaScript można również uzyskać poprzez ScriptTag.

Na tej stronie

Jak to działa

Shopify.Checkout.OrderStatus zawiera funkcję do generowania nowej zawartości:

addContentBox(params)

Funkcja ta umożliwia dodanie pola zawartości, w którym każdy parametr przekazany do funkcji jest renderowany jako osobny wiersz.

Język HTML5 jest obsługiwany wewnątrz funkcji, a poza nią można używać języka liquid.

Przykład

Możesz dodać treść, jeśli użyto konkretnej metody wysyłki:

<script>
 {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
  Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
   '<h2>Pick-up in store</h2>',
   '<p>We are open everyday from 9am to 5pm.</p>'
  )
 {% endif %}
</script>

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo