Korzystanie z grup odbiorców z aplikacji Shopify Audiences

Po skonfigurowaniu aplikacji Shopify Audiences i połączeniu jej z platformą reklamową grupy odbiorców są automatycznie tworzone i eksportowane do Twojego konta reklamowego. Aplikacja Shopify Audiences tworzy i eksportuje kilka opartych na celach typów grup odbiorców, które możesz wykorzystać w kampaniach reklamowych.

Jak aplikacja Shopify Audiences tworzy grupy odbiorców

Aby utworzyć listę potencjalnych klientów o nazwie Grupa odbiorców, aplikacja Shopify Audiences używa algorytmów opartych na danych i atrybutach sklepu. Grupy odbiorców są tworzone z potencjalnych klientów dobieranych na podstawie prawdopodobieństwa zakupu w danym sklepie.

Wykorzystanie grupy odbiorców w kampaniach reklamowych

Aby użyć grupy odbiorców do kampanii reklamowej, wybierz ją jako cel podczas tworzenia kampanii na platformie reklamowej. Jeśli chcesz przefiltrować swoją grupę odbiorców, możesz to zrobić na platformie reklamowej.

Możesz używać grup odbiorców do kampanii reklamowych na następujących platformach:

  • Facebook i Instagram
  • Google Search, Google Shopping, Gmail, YouTube i Sieć reklamowa Google
  • Pinterest

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania grup odbiorców do tworzenia kampanii reklamowych, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą platform reklamowych:

Aktualizacje utworzonych grup odbiorców

Jeśli grupa odbiorców jest używana w aktywnej kampanii, lista potencjalnych klientów jest automatycznie aktualizowana co 7 dni, aby zapewnić największą skuteczność reklamy. 7-dniowy okres rozpoczyna się w dniu, w którym grupa odbiorców została zaktualizowana po raz ostatni. Wykonywane aktualizacje nie mają wpływu na Twoje kampanie.

Jeśli grupa odbiorców nie jest używana w aktywnej kampanii reklamowej, nie są wykonywane aktualizacje listy. Jeśli zaczniesz używać grupy odbiorców w aktywnej kampanii po upływie więcej niż 7 dni od jej ostatniej aktualizacji, lista zostanie zaktualizowana w ciągu 24 godzin i rozpocznie się nowy 7-dniowy cykl aktualizacji.

Typy grup odbiorców

Aplikacja Shopify Audiences generuje następujące typy list grup odbiorców:

Grupy odbiorców o wyższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu

Grupa odbiorców o wyższej gotowości do zakupu, niższym zasięgu zawiera listę najwyżej ocenionych potencjalnych klientów i jest przeznaczona do wykorzystania w kampaniach reklamowych na potrzeby marketingu skoncentrowanego na dole lejka.

Grupy odbiorców o średniej gotowości do zakupu, średnim zasięgu

Grupa odbiorców o średniej gotowości do zakupu, średnim zasięgu zawiera większą listę potencjalnych klientów o rozszerzonym zasięgu i jest przeznaczona do wykorzystania w kampaniach reklamowych na potrzeby marketingu skoncentrowanego na środku lejka.

Grupy odbiorców o niższej gotowości do zakupu, większym zasięgu

Grupa odbiorców o niższej gotowości do zakupu, większym zasięgu zawiera obszerną listę potencjalnych klientów o rozszerzonym zasięgu i jest przeznaczona do wykorzystania w kampaniach reklamowych na potrzeby marketingu skoncentrowanego na górze lejka. Platformy reklamowe tworzą grupę odbiorców, używając grupy odbiorców o wyższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu jako źródła.

Grupy odbiorców reklam na Facebooku o niższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu

Grupa odbiorców reklam na Facebooku o niższej gotowości do zakupu i większym zasięgu to podobna grupa odbiorców utworzona przez Facebook przy wykorzystaniu grupy odbiorców o wyższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu jako źródła. Aplikacja Shopify Audiences nie ma dostępu do tożsamości potencjalnych klientów w podobnej grupie odbiorców.

Shopify Audiences tworzy podobną grupę odbiorców na Facebooku o następujących cechach:

  • Grupa odbiorców obejmuje 3% użytkowników Facebooka znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
  • Szacowana wielkość grupy odbiorców to 9,1 mln.

Grupy odbiorców reklam Google Ads o niższej gotowości do zakupu, większym zasięgu

Grupa odbiorców reklam Google Ads o niższej gotowości do zakupu i większym zasięgu to grupa odbiorców z podobnego segmentu utworzona przez Google przy wykorzystaniu grupy odbiorców o wyższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu jako źródła. Aplikacja Shopify Audiences nie ma dostępu do tożsamości potencjalnych klientów z grupy odbiorców z podobnego segmentu.

Google automatycznie tworzy podobny segment ze wszystkimi możliwymi regionami w przypadku eksportu grupy odbiorców w wyższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu do konta Google Ads. Podczas tworzenia kampanii reklamowej możesz zastosować ograniczenia geolokalizacyjne, aby oszacować wielkość grupy odbiorców dla określonych lokalizacji.

Grupy odbiorców reklam na Pintereście o niższej gotowości do zakupu, większym zasięgu

Grupa odbiorców reklam na Pintereście o niższej gotowości do zakupu, większym zasięgu to grupa odbiorców o podobnych zachowaniach utworzona przez Pinterest przy wykorzystaniu grupy odbiorców o wyższej gotowości do zakupu, mniejszym zasięgu jako źródła. Aplikacja Shopify Audiences nie ma dostępu do tożsamości potencjalnych klientów w grupie odbiorców o podobnych zachowaniach.

Grupy odbiorców o podobnych zachowaniach na Pintereście mogą pomóc Ci znaleźć nowych klientów w oparciu o źródłową grupę odbiorców. Aplikacja Shopify Audiences automatycznie tworzy grupę odbiorców o podobnych zachowaniach na Pintereście, która obejmuje 10% użytkowników Pinteresta znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo