Vanliga frågor om uppdateringar i vårt partnerprogramavtal

Den 30 juni 2021 skickade Shopify ett e-postmeddelande för att meddela om nya uppdateringar som ska göras i vårt Partnerprogramavtal ("PPA"). Dessa ändringar påverkar hur Shopify-partners och -utvecklare interagerar med Shopify-plattformen och erbjuder produkter eller tjänster till handlare.

Dessa uppdaterade villkor träder i kraft den 1:a augusti 2021.

Följande är några vanliga frågor relaterade till dessa ändringar och hur de påverkar partners och utvecklare.

Varför inför Shopify nya PPA-villkor?

Vi uppdaterar vårt Partnerprogramavtal med nya villkor för att stödja tillväxten av Shopify-partners och -utvecklare samtidigt som vi bibehåller säkerheten och integriteten hos produkter och tjänster som erbjuds på Shopify-plattformen.

Varför infördes en ny modell för intäktsandel i Shopifys appbutik? Hur kan jag få mer information?

Uppgifter gällande den nya affärsmodellen för Shopifys appbutik finns i uppdateringar för intäktsandel för utvecklare av Shopifys appbutik.

När kommer Shopify öppna temabutiken för nya inlämningar? Hur skickar jag in ett tema för granskning?

Shopifys temabutik öppnar för inlämning den 15 juli 2021. Partners kan skicka in ett tema till temabutiken för granskning via partner-kontrollpanelen. Se till att du känner till Shopifys krav för temabutik innan du skickar in ditt tema.

Varför kan teman som godkänns för listning i Shopifys temabutik endast säljas till Shopify-handlare via Shopifys temabutik?

Från och med den 1 augusti 2021 kan teman som säljs i Shopifys temabutik inte säljas någon annanstans, för att handlare ska kunna fortsätta uppgradera och för att förbättra kvaliteten. Detta inkluderar marknadsplatser för teman och personliga webbplatser. Du kan annonsera och marknadsföra ditt tema på din egen webbplats, men köptransaktionen för ett tema som säljs i temabutiken måste alltid gå via temabutiken.

Kommer Shopifys temabutik att introducera en ny modell för intäktsandel?

Ja. Shopifys temabutik kommer uppdatera sin modell för intäktsandel den 15 september 2021. Uppgifter kommer att delas under de kommande veckorna och du kan få mer information i sammanfattningen av lanseringsmeddelandet.

Vad är betalningsplattformen? Hur får jag tillgång till den? Hur skapar jag en betalningsapp?

För mer information om betalningsplattformen, se översikten över betalningsappar och riktlinjer för utvecklare.

Vad är skillnaden mellan betalningsplattformen och HPSDK?

Betalningsplattformen levererar en stabilare betalningsinfrastruktur jämfört med tidigare HPSDK. Betalningsplattformen gör det möjligt för partners att leverera en betalningslösning som är optimerad för att fungera med Shopifys senaste teknikstack för kassa.

Vilka är de nya kraven för utvecklare gällande ekonomiska sanktioner i USA?

Shopify har uppdaterat sitt partnerprogramavtal för att kräva att apputvecklare intygar för Shopify att de inte är mål för ekonomiska sanktioner i USA, att leverans, försäljning, nedladdning, överföring, export och/eller återexport av deras appar i allmänhet inte kräver en licens enligt amerikanska eller andra exportkontrollregler och att det amerikanska klassificeringsnumret för exportkontroll (ECCN) för varje app är EAR99 eller för att skicka ett annat ECCN till Shopify. Mer information om att rapportera en ECCN för din app.

Vad är ett klassificeringsnummer för exportkontroll (ECCN)?

Ett ECCN kategoriserar artiklar baserat på produktens art. Om en apputvecklare är osäker på ECCN för en app, inklusive en app som utgör krypteringsmjukvara, bör de erhålla expertråd eller hänvisa till webbplatsen för Bureau of Industry and Security hos U.S. Department of Commerce.

Hur ger jag Shopify klassificeringsnumret för exportkontroll (ECCN) för min app?

Den 1 augusti 2021 kommer ett nytt fält att lanseras i partner-kontrollpanelen på sidan Appinställningar, där du kan hantera ditt ECCN-nummer. Mer information kommer delas närmare den 1 augusti 2021.

Vad händer om en app eller partner arbetar på ett sätt som inte är förenligt med de nya villkoren efter att de har trätt i kraft den 1 augusti 2021?

Partners som anses bryta mot villkoren omfattas av åtgärder från Shopifys partnerstyrningsteam.