เพิ่มโดเมนย่อยไปยังโดเมนที่จัดการโดย Shopify

โดเมนย่อยคือส่วนย่อยของโดเมนราก เป็นส่วนที่คุณเพิ่มให้เป็นคำนำหน้าของโดเมน เช่น www ยกตัวอย่างเช่น โดเมนรากสำหรับ URL help.shopify.com คือ shopify.com ส่วนโดเมนย่อยคือ help หากคุณมีโดเมนที่ได้รับการจัดการโดย Shopify อยู่แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มโดเมนย่อยในส่วน Shopify admin ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากคุณใช้โดเมนระหว่างประเทศ คุณจะสามารถใช้โดเมนย่อยเพื่อสร้าง URL เฉพาะภูมิภาคให้ทุกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีตลาดเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น หากโดเมนหลักของร้านค้าของคุณคือ johnsapparel.com คุณจะสามารถสร้างโดเมนย่อยสำหรับแคนาดาด้วย URL ca.johnsapparel.com และสร้างโดเมนย่อยสำหรับฝรั่งเศสด้วย URL fr.johnsapparel.com โดเมนย่อยระหว่างประเทศต้องใช้รหัสประเทศ 2 ตัวอักษร

นอกเหนือจาก URL .myshopify.com ของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยไปยังร้านค้า Shopify ของคุณได้สูงสุดถึง 10 โดเมน หากร้านค้าของคุณใช้แผน Shopify Plus คุณจะสามารถเพิ่มโดเมนหรือโดเมนย่อยได้สูงสุด 1,000 โดเมน

ขั้นตอน

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
  2. คลิก "จัดการ" กับโดเมนที่คุณต้องการกําหนดค่า
  3. ในส่วนโดเมนย่อย ให้คลิก "เพิ่มโดเมนย่อย"
  4. ป้อนรหัสนำหน้าที่คุณต้องการเพิ่ม:

    • หากต้องการใช้โดเมนย่อยระหว่างประเทศ ให้ป้อนรหัสประเทศของ 2 ตัวอักษรให้ตรงกับตลาดเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น eu สำหรับยุโรป หรือ ca สำหรับแคนาดา
    • หากต้องการใช้โดเมนย่อยอื่นๆ ทั้งหมด ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเป็นอักษรนำหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อความว่า blog หรือ shop ได้
  5. คลิก "เพิ่มโดเมนย่อย"

เมื่อคุณเพิ่มโดเมนย่อย ระบบจะเพิ่ม CNAME เริ่มต้นของ Shopify ไปยังการตั้งค่า DNS ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการชี้โดเมนย่อยไปยังตลาดหรือเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี