รายการตรวจสอบการย้ายช่องทางค้าส่งไปยังธุรกิจแบบ B2B

รายการตรวจสอบนี้จะสรุปขั้นตอนทั้งหมดที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อย้ายจากช่องทางค้าส่งไปยังธุรกิจแบบ B2B บน Shopify คุณควรพิมพ์รายการตรวจสอบนี้หรือดาวน์โหลดไว้เป็น PDF เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงประกอบได้ตลอดกระบวนการย้าย

ก่อนเริ่มต้น

สร้างบริษัทธุรกิจแบบ B2B ให้แก่ลูกค้าขายส่งของคุณ

ย้ายลูกค้าแบบ D2C และประวัติคำสั่งซื้อไปยังธุรกิจแบบ B2B และตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่มีอยู่

คัดลอกรายการราคาของช่องทางค้าส่งของคุณไปยังแค็ตตาล็อก B2B

เปิดตัวร้านค้าธุรกิจแบบ B2B ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี