รูปแบบสีของ Dawn

ส่วนต่างๆ ในธีมเช่น Rich Text, แบนเนอร์รูปภาพ และรายการคอลเลกชันช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบสีจากสีต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่าธีมของคุณเพื่อใช้กับส่วนดังกล่าว โดยระบบจะใช้รูปแบบสีกับธีมของคุณตามค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อในตัวแก้ไขธีม ซึ่งการเพิ่มสีแบรนด์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าชุดสีของคุณจะถูกนำไปใช้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณอย่างเข้ากันได้ดี

จัดการรูปแบบสีของคุณ

รูปแบบสีของร้านค้าได้รับการกำหนดไว้ในการตั้งค่าธีมของคุณ

2 คลิก "การตั้งค่าธีม" ที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง 3. คลิก "สี 5. หากต้องการเปลี่ยนสีในธีมของคุณ ให้คลิกที่สีและใช้เครื่องมือเลือกสีหรือป้อนค่าสีใหม่ในช่องข้อความ 6. คลิก "บันทึก"

หากต้องการใช้สีที่ทึบ ให้ใช้เครื่องมือเลือกสีเพื่อเลือกสีใหม่หรือป้อนค่าสีในช่องข้อความ โดยช่องนี้จะรองรับชื่อสี (ตัวอย่างเช่น red, black, blue), RGB หรือค่าสีที่เป็นเลขฐานสิบหก

หากต้องการใช้การไล่ระดับสี ให้คลิกที่กล่องสีแล้วจากนั้นพิมพ์หรือวางโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีลงในช่อง (ตัวอย่างเช่น linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) หรือ conic-gradient(red, green)) ตัวแก้ไขธีมจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหากโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีของคุณมีอักขระพิเศษ รูปภาพ หรือ URL และหากโค้ด CSS ของคุณถูกต้อง ตัวอย่างตัวแก้ไขธีมจะแสดงการไล่ระดับสีที่เลือกไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ช่องโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีในตัวแก้ไขธีม

การตั้งค่าสี

คุณสามารถตั้งค่าพื้นหลังรูปภาพและพื้นที่ว่างภายในรูปภาพได้ในตัวแก้ไขธีม โดยใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกระหว่างการเน้น 1, การเน้น 1 แบบไล่ระดับสี, การเน้น 2, การเน้น 2 แบบไล่ระดับสี, พื้นหลัง 1, พื้นหลัง 1 แบบไล่ระดับสี, พื้นหลัง 2, พื้นหลัง 2 แบบไล่ระดับสี หรือรูปแบบตรงกันข้าม ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างรูปแบบสีที่เลือกไว้ในแผงแสดงตัวอย่างของตัวแก้ไขธีมได้

การตั้งค่า คำอธิบาย
ข้อความ สามารถใช้สีกับส่วนหรือบล็อกข้อความได้
การเน้น 1 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
การเน้น 1 แบบไล่ระดับสี ป้อนโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีเพื่อสร้างการไล่ระดับสีของคุณ
การเน้น 2 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
การเน้น 2 แบบไล่ระดับสี ป้อนโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีเพื่อสร้างการไล่ระดับสีของคุณ
พื้นหลัง 1 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
พื้นหลัง 1 แบบไล่ระดับสี ป้อนโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีเพื่อสร้างการไล่ระดับสีของคุณ
พื้นหลัง 2 สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้
พื้นหลัง 2 แบบไล่ระดับสี ป้อนโค้ด CSS สำหรับการไล่ระดับสีเพื่อสร้างการไล่ระดับสีของคุณ
ตรงกันข้าม สามารถใช้สีกับปุ่มผลกระทบและพื้นหลังของส่วนบางส่วนได้ ใช้สีพื้นหลัง 1 เป็นสีตัวอักษร และใช้สีตัวอักษรเป็นสีพื้นหลัง

การตั้งค่าบางส่วนซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปแบบสีที่ใช้นั้นยังช่วยให้คุณสามารถใช้การไล่ระดับสีได้ ตัวอย่างเช่น ใน Dawn ซึ่งเป็นธีม Online Store 2.0 แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายธีมแรกของ Shopify คุณจะสามารถตั้งค่าการไล่สีของสีแบรนด์คุณและใช้สีเหล่านั้นแทนตัวเลือกสีพื้นหลังและการเน้นแบบมาตรฐาน

ตั้งค่าการไล่ระดับสี

Dawn จะใช้การตั้งค่า color_background เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติพื้นหลัง CSS ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวเลือกพื้นหลังที่ดึงดูดสายตาและน่าสนใจอย่างเช่น การไล่ระดับสี ได้

สามารถใช้คุณสมบัติ background CSS ส่วนใหญ่ในการกำหนดสีพื้นหลังได้ โดยคุณสามารถใช้ช่องนี้หากต้องการใส่สีที่ทึบได้ (ตัวอย่างเช่น #000000, black, rgb(0,0,0,0), rgba(0,0,0,0), hsl(0, 0%, 0%) และ hsla(0, 0%, 0%, 1) ซึ่งทั้งหมดจะสร้างพื้นหลังสีดำทึบ) หรือหากต้องการใช้การไล่ระดับสี (ตัวอย่างเช่น linear-gradient(red, green), radial-gradient(red, green) หรือ conic-gradient(red, green)) ซึ่งสามารถทำซ้ำการไล่ระดับสีได้

การตั้งค่าสีพื้นหลังจะใช้โค้ด CSS และมีตัวตรวจสอบการตรวจสอบความถูกต้องที่จะแสดงคําเตือนหากมีรูปภาพ อักขระพิเศษ หรือ URL อยู่ในโค้ด CSS ของคุณ และหากรหัสพื้นหลัง CSS นั้นถูกต้อง แก้ไขธีมจะแสดงตัวอย่างการไล่ระดับสีของคุณในแผงแสดงตัวอย่าง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี