สินค้าคงคลังในพื้นที่สำหรับ Google

หากคุณจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้ง คุณก็จะสามารถใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่เพื่อโปรโมทสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าในพื้นที่เมื่อลูกค้าค้นหาโดยใช้ Google ได้ การใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่เพื่อการค้นพบในพื้นที่ช่วยให้ Google แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าคุณจำหน่ายที่ใดบ้าง เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวกกับตนได้

หลังจากตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่แล้ว คุณก็จะสามารถแสดงสินค้าในพื้นที่เป็นโฆษณาสินค้าคงคลังในพื้นที่และรายการสินค้าฟรีในพื้นที่ได้

ข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Shopify คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าและโปรไฟล์ธุรกิจของ Google ได้รับการตั้งค่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Google เพื่อให้แสดงสินค้าของคุณเป็นโฆษณาในพื้นที่หรือรายการสินค้าฟรี

ตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่

คุณต้องตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Google Merchant Center ก่อนจึงจะสามารถใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Shopify ได้ หลังจากตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่แล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มแสดงสินค้าเป็นโฆษณาสินค้าคงคลังในพื้นที่ หรือรายการสินค้าฟรีในพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าค้นหาโดยใช้ Google ได้

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Google Merchant Center

คุณต้องตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Google Merchant Center ก่อนจึงจะสามารถแสดงสินค้าเป็นรายการสินค้าในพื้นที่ได้

หากต้องการตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ให้เสร็จสิ้น โปรดดูคู่มือแนะนำเกี่ยวกับสินค้าคงคลังในพื้นที่ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าสินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Shopify

หลังจากเปิดใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่ใน Google Merchant Center แล้ว คุณก็จะสามารถเปิดใช้สินค้าคงคลังในพื้นที่ในช่องทางการขายของ Google ได้

ขั้นตอน:

  1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่ช่องทางการขาย > Google

  2. คลิกที่ การตั้งค่า

  3. ในโปรโมทสินค้าคงคลังในพื้นที่ ให้เลือกตัวเลือกซิงค์สินค้าคงคลังใน POS ของคุณกับ Google Merchant Center

  4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี