Flow ใหม่

Shopify Flow คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติที่ช่วยให้งานและกระบวนการต่างๆ ทำงานได้อัตโนมัติภายในร้านค้าและบนแอปต่างๆ ของคุณ

ข้อพิจารณาสำหรับ Flow ใหม่

Flow ใหม่เป็นแอป Flow ในเวอร์ชันออกแบบใหม่ โดยการออกแบบใหม่นี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพหลายรายการ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ดังต่อไปนี้:

  • เครื่องมือแก้ไขใหม่ที่สนับสนุนรูปแบบภาษาแบบกำหนดเงื่อนไขที่ได้รับการปรับปรุง
  • การเข้าถึง API ผู้ดูแลระบบของ Shopify GraphQL เกือบทั้งหมด รวมถึงการเข้าถึงออบเจ็กต์ที่ซ้อนกันแบบลึกยิ่งขึ้น
  • ประสบการณ์การใช้งานที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการเลือกช่องข้อมูลเพื่อใช้ในเงื่อนไขและการดำเนินการต่างๆ
  • การปรับปรุงที่ช่วยให้คุณสามารถลบขั้นตอนๆ เดียวได้โดยไม่ต้องลบขั้นตอนการทำงานทั้งหมด

ฟีเจอร์ดังต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ใน Flow ใหม่เวอร์ชันเบต้า:

  • การทดสอบขั้นตอนการทำงาน
  • การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
  • การคัดลอกขั้นตอนการทำงาน

องค์ประกอบของขั้นตอนการทำงานใน Flow ใหม่

Flow เป็นฟีเจอร์ตามเหตุการณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติได้ ซึ่งหมายความว่า Flow จะติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ในร้านค้าของคุณ และช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดการดำเนินการอัตโนมัติที่จะใช้รับมือได้

หากต้องการสร้างการดำเนินการอัตโนมัติเหล่านี้ คุณต้องสร้างขั้นตอนการทำงานโดยใช้องค์ประกอบที่เรียกว่าทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ

แสดงรายการส่วนประกอบของขั้นตอนการทำงาน เขียนคำอธิบาย และแสดงตัวอย่าง
องค์ประกอบของขั้นตอนการทำงาน คำอธิบาย ตัวอย่าง
ทริกเกอร์ ทริกเกอร์คือเหตุการณ์ที่เริ่มทำงานขั้นตอนการทำงาน และอาจเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในร้านค้าของคุณหรือในแอป มีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ในร้านค้าของคุณ
เงื่อนไข เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดว่าจะดำเนินการหรือไม่ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ เงื่อนไขมีการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเกิน $200 หรือไม่
การดำเนินการ การดำเนินการคือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นในร้านค้าของคุณหรือในแอปหากตรงตามเงื่อนไข หากยอดเงินที่ชําระทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวเกินกว่า $200 ระบบจะทำการเพิ่มแท็กไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ

Flow ใหม่ในระดับองค์กร

หากมีสิทธิ์เข้าถึง Flow ระดับองค์กร คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ในร้านค้าทั้งหมดในองค์กรด้วย Flow:

  • สร้างและแก้ไขขั้นตอนการทำงาน
  • ส่งออกขั้นตอนการทำงานแล้วนำเข้าสู่ร้านค้าหนึ่งร้านขึ้นไป

การเข้าถึงนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการขั้นตอนการทำงานสำหรับร้านค้าใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบร้านค้าแต่ละร้าน

หากคุณต้องการมอบสิทธิ์การเข้าถึง Flow ให้แก่ผู้ใช้ในร้านค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง คุณสามารถอนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงแอประดับร้านค้าแก่พวกเขาได้ แทนที่จะเป็นการเข้าถึง Flow ระดับองค์กร

เนื่องจาก Flow พร้อมใช้งานในระดับองค์กร การถอนการติดตั้งแอป Flow ในร้านค้าที่แห่งหนึ่งไม่ได้เป็นการปิดใช้งานขั้นตอนการทำงานสำหรับร้านค้านั้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการหยุดขั้นตอนการทำงานในร้านค้าแห่งหนึ่ง คุณต้องปิดขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยทำเช่นนี้ได้ในส่วน Shopify admin โดยใช้แอป Flow ก่อนถอนการติดตั้งแอป หรือในส่วน Shopify admin องค์กรในหน้า Flow

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี