Automatiserte meldinger

Med automatiserte meldinger kan du svare til kunder selv når du ikke er til stede i nettbutikken. Det er to ulike typer automatiserte meldinger som kan tilpasses:

  • Oppfølging: Når oppfølgingsmeldingen er aktiv, sendes oppfølgingsmeldingen:

    • i åpningstiden
    • etter at kunden sender en melding fra nettchatvinduet.
  • Borte: Når bortemeldingen er aktiv, sendes bortemeldingen:

    • når oppfølgingsmeldingen ikke er planlagt
    • etter at kunden sender en melding fra nettchatvinduet.

Oppfølgingsmeldingen gir kundene beskjed om at meldingen deres er levert. Dette er en flott måte å skape forventninger hos kunden om din svartid. Du kan planlegge at denne meldingen automatisk sendes etter hver kundes første chatmelding, eller bare i bestemte tidsperioder, som du velger.

Borte-meldingen sendes når oppfølgingsmeldingen ikke er planlagt. Med denne kan du sette forventningene for svartider som er lengre enn vanlig.

Når du oppretter automatiserte meldinger i Shopify-administrator, viser forhåndsvisningsvinduet hvordan de vil se ut for kundene.

Uavhengig av hvilken type automatiserte meldinger du viser til kundene, kan du se alle samtaler i Shopify Inbox eller i Inbox-appen for Android, iOS eller iPad.

Rediger oppfølgingsmeldingen din

Oppfølgingsmeldingen gir kundene beskjed om at du har mottatt meldingen deres. Når den er aktiv, sendes oppfølgingsmeldingen automatisk i de planlagte tidsperiodene, etter at en kunde sender sin første melding i chatvinduet.

Du kan planlegge oppfølgingsmeldingen for automatisk utsending etter hver enkelt kundes første melding, eller bare i bestemte tidsperioder som du velger. Oppfølgingsmeldingen er som standard satt som aktiv.

Steg:

Angi en tidsplan for oppfølgingsmeldingen

Oppfølgingsmeldingen lar deg forventningsstyre kundene om din svartid. Du kan planlegge at den skal sendes automatisk etter hver kundes første melding, eller bare i bestemte tidsperioder som du velger.

Steg:

Rediger borte-meldingen din

Borte-meldingen sendes automatisk til kunder når oppfølgingsmeldingen ikke er planlagt.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis