Legg til språkoversettelser med Translate & Adapt-appen

Med Translate & Adapt-appen kan du legge til oversettelser i butikken for produkter, samlinger, blogginnlegg, retningslinjer og sider.

Installer appen

Når du legger til et nytt språk i butikken din, installeres Translate & Adapt-appen automatisk.

Hvis du allerede har publisert språk i butikken din, og du vil installere appen, klikker du på Installer Shopify Translate & Adapt i Butikkspråk-innstillingene.

Oversett innhold manuelt

Du får tilgang til redigeringsprogrammet for oversetting direkte i Shopify-administrator fra Translate & Adapt-appen, eller fra hvilken som helst innholdsside du vil oversette.

Oversett innhold manuelt i Translate & Adapt-appen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg språket du vil oversette.
 4. Velg ressursen du vil oversette.
 5. Legg inn det oversatte innholdet i det passende feltet.
 6. Klikk på Lagre.

Oversett innhold manuelt fra en innholdsside

 1. Gå til innholdssiden du vil oversette fra Shopify-administrator. Hvis du for eksempel ønsker å legge til oversettelser for et produkt, går du til produktsiden.
 2. Klikk på Flere handlinger > Lokaliser.
 1. Valgfritt: Hvis du har flere språk velger du språket du legger inn oversettelser for fra rullegardinmenyen.
 2. Legg inn oversettelsene i det passende feltet.
 3. Klikk på Lagre.

Oversett bilder, videoer og andre filer

Når du oversetter en ressurs som inneholder bilder eller videoer, kan du legge til en annen versjon av bilde- eller videofilen for ulike språk.

Trinn:

 1. Sørg for at du har lastet opp en ny versjon av filen i Innhold > Filer. Finn ut mer om å administrere filopplastinger.
 2. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk.
 3. Klikk på Tilpass i seksjonen for det gjeldende temaet.
 4. Velg et bilde eller en video i temaredigeringsprogrammet.
 5. Klikk på knappen med tre prikker øverst til høyre og velg Oversett. Dette åpner redigeringsverktøyet Translate & Adapt for oversettelser.
 6. Velg språket du vil oversette til.
 7. Klikk på Endre i raden der filen vises.
 8. Velg bildet eller videoen du vil oversette fra de opplastede filene.
 9. Klikk Lukk.
 10. Klikk på Lagre.

Du kan også lokalisere andre filer, som PDF-filer, ved å bruke metafelter. Når du har lagt til et filmetafelt for ressursen, vises det i redigeringsverktøyet for oversettelser.

Oversett URL-kortnavn

Når du oversetter en ressurs kan du også lokalisere URL-kortnavnet for ulike språk. Områdekart oppdateres til inkluderte, oversatte URL-kortnavn. Omdirigeringer opprettes fra URL-adresser på standardspråket til oversatte URL-adresser når det opprettes oversatte URL-kundeemner.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg språket du vil oversette.
 4. Velg det lokaliserte innholdet du vil ha oversatte URL-kortnavn for.
 5. Gå til raden URL-kortnavn og legg til det oversatte URL-kortnavnet.

Søk og filtrer

Du kan søke og filtrere på tvers av ressurser i appen.

Trinn:

 1. I Translate & Adapt velger du søkeikonet (forstørrelsesglass) og angir et søkeord i søkefeltet.
 2. Velg filteralternativet for å velge en bestemt ressurs.

Søkeresultater grupperes etter ressurstype. Hvis ordet eller gruppen med ord du søkte etter vises flere ganger i en ressurstype, ser du den som én gruppe. Når du velger individuelle søkeresultater, kommer du til dette feltet. Søket vil også prøve å finne ord som ligner på søkeordet ditt. Hvis du ikke ser feltet du leter etter, kan du prøve å eksportere CSV-filen fra Innstillinger > Språk for å se om det er tilgjengelig i Translation API. Hvis feltet ikke er i CSV-filen med oversettelser, kan det ikke oversettes.

Oversett innhold automatisk

Du kan bruke Translate & Adapt-appen for å oversette innhold automatisk. Automatiske oversettelser leveres av Google Cloud Translation API. Før du publiserer oversettelser til butikkfronten må du se gjennom dem og kontrollere nøyaktigheten.

Oversett innhold til et språk automatisk

Hvis du legger til automatiske oversettelser må de aktiveres for hvert enkeltspråk du vil oversette. Når du har oversatt et språk automatisk tar det noen minutter før oversettelsene vises i nettbutikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg språket du vil oversette.
 4. Klikk på Oversett automatisk.
 5. Klikk på Oversett.

Automatiske oversettelser blir lagt til for:

 • Innhold som ikke er oversatt enda
 • Automatisk oversatt innhold som ikke er synkronisert

Automatiske oversettelser er ikke synkronisert når kildespråket er oppdatert etter at en automatisk oversettelse ble kjørt. Når du klikker på Oversett automatisk for innhold vil tomt og utdatert innhold bli oversatt. Dette vil ikke endre noen oversettelser du har lagt til, eller redigert, manuelt.

Nye automatiske oversettelser legges ikke til med mindre du klikker på Oversett automatisk.

Hvis det legges til nytt innhold (f.eks. et nytt produkt legges til) må du gå tilbake til appen og klikke på Oversett automatisk på nytt for å legge til oversettelsene for det nye innholdet, for hvert språk.

Oversett innhold automatisk for en enkeltressurs

Hvis du bare vil oversette en bestemt del av innholdet automatisk kan du starte en automatisk oversettelse for en enkeltressurs. Når du oversetter en enkeltressurs automatisk tar det noen minutter før oversettelsene vises i nettbutikken.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
 2. Klikk på Translate & Adapt.
 3. Velg det lokaliserte innholdet du vil oversette.
 4. Klikk på Oversett automatisk.
 5. Klikk på Lagre.

Opprett tilpasset innhold for et marked

Tilpasset innhold kan opprettes som hjelp til å tilpasse etter regionale og kulturelle aspekter i hvert marked.

Her er noen eksempler på hvordan tilpasset innhold kan brukes:

 • Støtt regionale stavemåter eller foretrukne termer i et marked. Du kan for eksempel opprette en menytittel for gensere for et amerikansk marked, og en menytittel for Jumpers for et marked i Storbritannia.
 • Vis kampanjeinnhold basert på kjøperens marked. Du kan for eksempel opprette en tilpasset thanksgiving-kunngjøringslinje i oktober for canadiske kjøpere.
 • Bruk metafelter for å vise en fast pengeverdi for et bestemt marked. Du kan for eksempel opprette en visning i canadiske dollar som viser hvor mye du har bidratt til veldedige organisasjoner på det canadiske markedet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til innholdssiden du vil tilpasse for et marked. Hvis du for eksempel vil legge til tilpasset innhold for en produktside, åpner du produktsiden.
 2. Klikk på Flere handlinger > Lokaliser.
 3. Velg markedet du ønsker å vise tilpasset innhold for fra rullegardinlisten.
 4. Valgfritt: Velg språket du vil vise tilpasset innhold for fra rullegardinlisten.
 5. Legg inn det tilpassede innholdet i det passende feltet.
 6. Klikk på Lagre.

Kompatibilitet med tredjepartsapper

Translate & Adapt-appen er kompatibel med andre tredjepartsapper for oversetting som bruker Translation API. Innhold laget med disse appene vil være i Translate & Adapt-appen, og motsatt.

Begrensninger for Translate & Adapt-appen

Følgende typer innhold kan ikke oversettes med Translate & Adapt-appen:

 • Innhold fra tredjepartsapper som ikke driftes som en Shopify-ressurstype som kan oversettes eller nasjonal innstillingsfil.
 • Tagger
 • URL-kortnavn, som /products/en-ca/shoes, kan oversettes til /products/es-mx/zapatos, men ordet products kan ikke oversettes
 • URL-kortnavn kan ikke tilpasses for markeder. Oversettelser kan bare legges til for URL-kortnavn for alle markeder der et språk er synlig.
 • Produktbilder
 • Samlingsfiltre
 • Instruksjoner for manuelle betalingsmåter
 • Søk inkluderer støtte for ressurser som er oppført i filteret for ressurstype. Du kan søke etter ytterligere ressurser i CSV-eksporten. Nedenfor er en liste over typer ressurser som kan oversettes, og som ikke støttes av søk:
  • DELIVERY_METHOD_DEFINITION
  • EMAIL_TEMPLATE
  • FILTER
  • METAFELT
  • PACKING_SLIP_TEMPLATE
  • PAYMENT_GATEWAY
  • SELLING_PLAN
  • SELLING_PLAN_GROUP
  • BUTIKK
  • SHOP_POLICY
  • ONLINE_STORE_THEME_APP_EMBED
  • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_CATEGORY
  • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_DATA_SECTIONS

Språk som ikke støttes

Følgende språk kan ikke oversettes med Translate & Adapt-appen:

 • Arabisk
 • Bengali
 • Cebuano
 • Korsikansk
 • Frisisk
 • Haitisk kreolsk
 • Hawaiisk
 • Hebraisk
 • Hmong
 • Latinsk
 • Nyanja (chichewa)
 • Odia (oriya)
 • Samoansk
 • Skotsk-gælisk
 • Sesotho
 • Tagalog (filippinsk)

Språkvelgere

La kundene velge sitt foretrukne språk ved å aktivere språkvelgere i temaet. Hvis du bruker et gratis tema fra Shopify er språkvelgere innebygget. Trinn:

 • Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 • Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 • Søk i temainnstillingene etter Aktiver språkvelger. Det kan ligge under temainnstillinger, i bunntekst eller topptekst, avhengig av temaet og temautvikleren.

Hvis du ikke bruker et gratis tema fra Shopify kan du se støttedokumentasjon for temaet eller kontakte temautvikleren. Du kan bruke Geolocation-appen til å legge til språk- og landvelgere i alle temaer. Språkvelgere kan også utvikles for et tema.

Merk at språkvelgere ikke er en del av Translate & Adapt-appen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis