Forsendelser med Shopify Markets Pro

For å sende internasjonale bestillinger med Markets Pro må forsendelsene oppfylle flere fraktkrav. Du kan bare kjøpe DHL-fraktetiketter, og velge blant tre DHL-frakttjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon om bestillingsoppfyllelser, kan du se Oppfylle og administrere Shopify Markets Pro-bestillinger.

Frakttjenester

Du kan velge blant tre DHL-frakttjenester når du sender Markets Pro-bestillinger:

 • DHL eCommerce Parcel International Direct
 • DHL eCommerce Parcel International Standard
 • DHL Express Worldwide
Frakttjenester for Markets Pro
Frakttjeneste Beskrivelse
DHL eCommerce Parcel International Direct
 • Transporttiden er fra tre til ti virkedager.
 • Sender til 35 land, og støtter forhåndsbetalte tollplikter og avgifter. Land inkluderer Australia, Canada, EU, Hongkong, Israel, New Zealand, Singapore, Sør-Korea og Storbritannia.
 • Inkluderer fraktforsikring på inntil 100 USD.
 • Kan sende til postbokser.
 • Inkluderer sporings- og leveringsinformasjon.
 • Inkluderer meglingsgebyr.
 • Du må levere forsendelsen ved et USPS-leveringssted, eller få det hentet av USPS. USPS overfører forsendelsen din til DHL.
 • DHL eCommerce Parcel International Standard
 • Transporttiden er fra fire til åtte virkedager.
 • Sendes til 220 land, men støtter ikke forhåndsbetalte tollplikter og avgifter.
 • Inkluderer fraktforsikring på inntil 100 USD.
 • Kan sende til postbokser.
 • Inkluderer sporings- og leveringsinformasjon.
 • Inkluderer meglingsgebyr.
 • Du må levere forsendelsen ved et USPS-leveringssted, eller få det hentet av USPS. USPS overfører forsendelsen din til DHL.
 • DHL Express Worldwide
 • Transporttiden er fra én til tre virkedager.
 • Sender til 220 land og støtter forhåndsbetalte tollplikter og avgifter for levering.
 • Inkluderer sporings- og leveringsinformasjon.
 • Inkluderer meglingsgebyr.
 • Du kan levere forsendelsen til et DHL-leveringssted, eller avtale en henting av DHL.
 • Fraktkrav og -hensyn

  Når du sender med Markets Pro må forsendelsene dine oppfylle krav til pakken og verdien. Noen av kravene kan variere i henhold til destinasjonsland. Noen produkter og produktkategorier er forbudt eller begrenset i Markets Pro.

  Følgende vurderinger gjelder når du sender med Markets Pro:

  • Du kan kjøpe bare DHL-fraktetiketter og oppfylle internasjonale bestillinger ved hjelp av en av Markets Pro-oppfyllelsesalternativene.
  • Du kan bare sende til postbokser med DHL eCommerce-frakttjenester. DHL Express-frakttjenesten støtter ikke postbokser for opprinnelses- eller destinasjonsadresser med Markets Pro.
  • Markets Pro er ikke kompatibelt med UPS-kontoer som er koblet til Shopify-administrator.
  • Når du skriver ut DHL eCommerce-fraktetiketter, skrives de ut som USPS-etiketter, fordi du må levere forsendelsen til et USPS-leveringssted. USPS overfører forsendelsen til DHL. Alternativt, dersom USPS allerede henter forsendelser fra fraktlokalisasjonen din, kan disse pakkene hentes av USPS sammen med øvrige leveranser.
  • Markets Pro støtter ikke produkter som oppfylles fra applokalisasjoner eller tilpassede oppfyllelseslokalisasjoner. Disse lokalisasjonene brukes ofte av apper for direktefrakting eller trykk på forespørsel. Produkter fra apper som ikke er kompatible med Markets Pro kan fortsatt selges innenlands.
  • Produktene du sender må være offentlig tilgjengelige i butikkfronten. Noen ganger må transportører se produktet ditt i butikkfronten for at det skal passere tollen. For eksempel kan en passordbeskyttet butikk eller nylig slettede produkter forhindre transportørens tilgang til produktene dine og blokkere tollklareringsprosessen.
  • Hver enkelt pakke som oppfylles gjennom Markets Pro må ha en individuell etikett. Pakker kan ikke teipes sammen og sendes med én etikett.
  • Fraktetiketter som kjøpes gjennom Markets Pro må kjøpes så nær forsendelsesdatoen som mulig. Kjøp av etiketter for lenge på forhånd kan føre til leveringsproblemer.

  Pakkekrav

  Se gjennom følgende maksimale pakkeverdier:

  Krav til DHL-pakker
  Frakttjeneste Mål Vekt
  DHL eCommerce Parcel International Direct Maksimale stykkmål er 107 centimeter i lengde (221 centimeter til Canada) og størrelse (lengde + omkrets) er 221 centimeter (300 centimeter til Canada). Maksimal stykkvekt er 20 kg (30 kg til Canada).
  DHL eCommerce Parcel International Standard Maksimale stykkmål er 119 cm i lengde, 61 cm i bredde og 61 cm i høyde. Maksimal stykkvekt er 20 kg (30 kg til Canada).
  DHL Express Worldwide
 • Maksimale stykkmål er 122 cm i lengde, 122 cm i bredde og 122 cm i høyde
 • Maksimale pallemål er 122 cm i lengde, 122 cm i bredde og 160 cm i høyde
 • Maksimal stykkvekt er 60 kg
 • Maksimal pallevekt er 300 kg
 • Med DHL Express Worldwide kan du betale en pris for overvekt, for store pakker eller et gebyr for ikke-stablbare paller for å overstyre disse maksimale pakkeverdiene. Den maksimale pallevekten på 300 kg kan ikke overstyres, og pakker som overstiger 304,8 centimeter i lengde godtas ikke.

  Enkeltvarelinjer kan bare ha én fraktetikett. Enkeltvarelinjer som sendes i flere pakker støttes ikke.

  Verdibegrensninger

  Se gjennom følgende begrensninger for bestillingsverdi:

  DHLs verdibegrensninger
  Frakttjeneste Verdibegrensninger
  DHL eCommerce Parcel International Direct Maksimal bestillingsverdi er 1000 USD, med følgende unntak:
 • Australia: 1000 AUD
 • Canada: 3300 CAD
 • Tyskland: 1000 EUR
 • New Zealand: 1000 NZD
 • Storbritannia: 2500 GBP
 • DHL eCommerce Parcel International Standard Maksimal bestillingsverdi er 1000 USD, med følgende unntak:
 • Australia: 2000 AUD
 • Canada: 2500 CAD
 • Kina: 1000 CNY
 • Tyskland: 1000 EUR
 • New Zealand: 1000 NZD
 • Storbritannia: 900 GBP
 • DHL Express Worldwide Maksimal bestillingsverdi er 25 000 USD, men verdibegrensninger for bestemte produktkategorier kan variere etter destinasjonsland.

  Produktkategorier, som smykker eller klokker, kan ikke overstige en verdi på 5000 USD per enkeltvare. Hvis du for eksempel selger smykker kan du fortsatt kjøpe en fraktetikett med en verdi opp til 25 000 USD, men du må sikre at hver enkelt smykkevare ikke overstiger en verdi på 5000 USD.

  Ytterligere fraktgebyrer

  I noen tilfeller må du kanskje betale ekstra fraktavgifter. Se gjennom følgende tabell for å finne ut mer om ytterligere fraktkostnader:

  Ytterligere fraktavgifter
  Avgiftstype Tjenestegebyr Beskrivelse
  Tilleggsgebyr for fjerntliggende område 7 USD Hvis du sender fra eller til et fjerntliggende område, kan det hende du må betale et tilleggsgebyr for fjerntliggende områder. Tilleggsavgifter for fjerntliggende områder gjelder kun for DHL Express-tjenesten.
  Gebyr for fakturaer med flere linjer 5 USD Hvis du sender produkter fra fem eller flere ulike produktopprinnelser eller sender produkter med fem eller flere ulike HS-koder.
  Avgift for betalte tollplikter 3 USD DHL betaler tollavgifter og skatter til lokale myndigheter på vegne av deg eller kunden din. DHL belaster en avgift for denne tjenesten.
  Bensinavgift Varierer Bensinavgiften avhenger av de gjeldende bensinkostnadene.
 • Bensinavgifter for DHL Express
 • Bensinavgifter for DHL eCommerce
 • Tilleggsavgift for overvekt
 • DHL Express: 36–38 USD
 • DHL eCommerce: 15,50 USD
 • En fast tilleggsavgift påløper per stykk, inkludert paller, som overstiger 68 kg. For tunge gjenstander kreves ytterligere ekspedering, og du må avtale en henting av forsendelsen.
  Tilleggsavgift for store deler
 • DHL Express: 36–38 USD
 • DHL eCommerce: 15,50 USD
 • En fast tilleggsavgift påløper per stykk, inkludert paller, der én enkeltdimensjon overstiger 122 centimeter. For store deler krever ekstra håndtering, og du må avtale en henting av forsendelsen ved behov.
  Tilleggsavgift for ikke-stablbare paller Varierer En fast tilleggsavgift påløper for hver pall som ikke kan stables, enten på forespørsel av transportøren, eller på grunn av form, innhold eller emballasje.Ikke-stablbare paller krever ekstra håndtering, og du må avtale en henting av forsendelsen ved behov.

  Levere produkter til DHL

  Avhengig av frakttjenesten du bruker kan måten du leverer bestillingen på variere:

  • Hvis du bruker frakttjenestene DHL eCommerce Parcel International Direct eller DHL eCommerce Parcel International Standard, må du levere forsendelsen til et USPS-leveringssted eller få USPS til å hente forsendelsen. Finn ut mer om USPS' hentetjenester, inkludert faste hentinger. USPS formidler forsendelsen til DHL.
  • Hvis du bruker frakttjenesten DHL Express WorldWide, kan du levere produktene til et DHL-leveringssted, eller avtale en henting. Hvis du vil avtale et gjentakende dags- og tidsvindu for henting av forsendelser, må du kontakte Shopify-brukerstøtte. Du kan for eksempel angi hentevinduet til å være mandager og fredager mellom kl. 15.00 og 17.00.

  Planlegg en DHL Express-henting

  Du kan avtale en henting fra én til syv dager på forhånd. Hentetidene er estimater, og avhenger av trafikk, vær og henteadresse. Hvis du ønsker å avtale flere hentinger, må du kjøpe minst én DHL Express-etikett.

  Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

  2. Gjør en av følgende for å planlegge en henting:

   • For å avtale en henting umiddelbart etter kjøpet av en fraktetikett, kan du klikke på Hentealternativer og deretter på Avtal en DHL-henting.
   • For å avtale en henting for en bestilling som oppfylles med DHL Express, åpner du bestillingen, klikker på ikonet ... og velger deretter Avtal en DHL-henting.
  3. Velg henteadressen eller angi en egendefinert adresse i seksjonen Henteadresse. Egendefinerte adresser lagres ikke for fremtidige hentinger.

  4. Oppgi følgende opplysninger i seksjonen Hentedetaljer:

   • kontaktnavn og telefonnummer
   • hentedato og estimert hentetid
   • pakkens plassering, som for eksempel en resepsjon eller inngangsdør
   • eventuelle spesielle instruksjoner til budet, som leilighetsnummer eller kode på ringeklokken.
  5. Gå gjennom hentesammendraget og klikk på Planlegg henting.

  Du kan se dine planlagte hentinger på Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

  Hvis du trenger mer hjelp med den planlagte hentingen, kan du ringe DHL på 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) og oppgi bekreftelsesnummeret for hentingen og sporingsnummeret. Du finner hentebekreftelsesnummeret ditt i bestillingens tidslinje.

  Kansellere en DHL Express-henting

  Du kan kansellere en planlagt henting. Hvis du prøver å kansellere en henting som nærmer seg den avtalte hentetiden, kan det være for sent, og sjåføren kan fortsatt møte opp til avtalt tid.

  Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

  2. Klikk på Vis hentinger.

  3. Klikk på Kanseller henting.

  4. Klikk på Kanseller henting igjen for å bekrefte.

  Fraktforsikring

  DHL tilbyr dekning for tapte og skadde Markets Pro-forsendelser:

  • DHL Express har begrenset dekning for forsendelser basert på verdi eller vekt. For å se all informasjon om mulig kravrefusjon, kan du se avsnitt 6.1 i DHL Express' vilkår og betingelser for frakt.
  • 100 USD i forsikring er inkludert for hver forsendelse med DHL eCommerce.

  Sende et krav

  Hvis forsendelsen din er tapt eller skadet, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte for å sende inn et krav. Hvis en pakke leveres skadet, kan du sende inn et krav umiddelbart, uavhengig av frakttjeneste.

  Gå gjennom følgende informasjon om å sende inn krav for tapte forsendelser:

  • DHL Express: Varsel om krav for tapte pakker må sendes innen 30 dager. Finn ut mer om instruksjoner for tapskrav til DHL Express
  • DHL eCommerce: Pakker har et kravvindu på 90 dager fra datoen DHL eCommerce først skanner pakken ved et av distribusjonssenterne sine. DHL eCommerce-pakker er bare kvalifisert for tapskrav etter 21 dager dersom sporingen viser at pakken fortsatt befinner seg i USA, eller 45 dager når pakken er i en internasjonal transittfase. Finn ut mer om instruksjoner for tapskrav til DHL eCommerce

  Så snart du oppdager at en pakke er tapt eller skadet, kan du sende inn et krav. Inkluder følgende informasjon i e-posten:

  • .myshopify.com-adressen din
  • ordrenummeret
  • beskrivelse av skaden
  • mottakerens telefonnummer
  • et skjermbilde som viser meldinger mellom en forhandler og en kunde, og som bekrefter tap eller skade på en pakke
  • for skadekrav må det legges ved bilder av den skadede pakken og produktene

  Prisjusteringer av fraktetiketter for Markets Pro-bestillinger

  En prisjustering for fraktetiketter oppstår når pakkens vekt eller mål ikke samsvarer med det du oppga under etikettkjøpet, eller dersom pakken ikke kan leveres. Hvis pakken for eksempel er tyngre eller større enn du har indikert ved etikettkjøpet, kan det forekomme en prisjustering. Når du har sendt bestillingen, bekreftes riktig pris på fraktetiketten av transportøren. Hvis transportøren vurderer at forsendelsen krever en prisjustering, vises justeringen i bestillingens tidslinje. Du ser en belastning på neste utbetaling. Pakken vil fortsatt kunne bli levert hvis det er en justering.

  Alle avgifter, MVA (merverdiavgift) og IOSS (Import One-Stop Shop)-numre legges automatisk til for Markets Pro-bestillinger.

  Prisjusteringer er en vanlig bransjepraksis, og de fleste transportører følger denne standarden. For å unngå prisjusteringer må du kontrollere at du angir riktige opplysninger når du kjøper en fraktetikett. På grunn av behandlingstider hos transportøren er det ikke uvanlig at det er en forsinkelse mellom når du kjøper fraktetiketten og når du mottar belastningen eller kreditten for en prisjustering.

  Følgende eksempler er mulige årsaker til prisjusteringer:

  • Pakkevekten som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med den faktiske vekten på forsendelsen.
  • Pakkens mål som er angitt på etiketten, stemmer ikke overens med de faktiske målene på forsendelsen.
  • En etikett for fastpris er brukt med en eske for vektbasert pris, eller en etikett for vektbasert pris er brukt med en eske for fastpris
  • Adressen som er oppgitt for leveransen er feil.

  Hvis du har spørsmål om prisjusteringer for fraktetiketter, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

  Pakker som ikke kan leveres i Markets Pro

  Hvis en pakke ikke kan leveres til en kunde, er den i en ikke-leverbar tilstand. Årsakene til ikke-leverbare forsendelser kan variere, men dette er noen av de vanligste årsakene til at en pakke er ikke-leverbar:

  • Kundens adresse er ufullstendig, uleselig, feil eller transportøren finner den ikke.
  • Pakken kan ikke godtas av tollmyndighetene i kundens land eller område.
  • Pakken ble avvist av kunden før den ble åpnet.
  • Pakken inneholder forbudte varer.

  Generelt, hvis en pakke anses som ikke-leverbar, får du en e-postmelding fra Shopify-brukerstøtte med mer informasjon om hvorfor pakken ikke kan leveres, og utfallet for pakken. I noen tilfeller kontakter DHL Express bare kunden. Resultatet for en ikke-leverbar pakke kan være én av følgende, noe som varierer avhengig av transportør, pakkens plassering og årsaken til at pakken ikke kan leveres:

  • omdiriger pakke
  • returner til opprinnelse
  • forlatt pakke

  Disse utfallene medfører vanligvis en kostnad, som oppgis på din neste utbetaling og i bestillingens tidslinje.

  Alternativ Detaljer Beskrivelse i Shopify-administrator
  Omdiriger pakke Du oppgir en ny leveringsadresse for pakken. Det påløper en avgift for justering av fraktetiketten. Justering av fraktetikett
  Retur til opprinnelse Pakken returneres dit den ble sendt fra. Det påløper en avgift for opprettelse av en ny fraktetikett. Fraktetikett
  Forlatt pakke Pakken avhendes av transportøren i kundens land eller område. Det kan påløpe en avgift for avhending av pakken. Justering

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis