Tilpasse produktbooster

Du kan tilordne bestemte søkebegreper til produktene for å bidra til at de vises i søkeresultater. Når en kunde søker i butikken med søkebegrepene du har tilordnet et produkt vil produktet rangere høyere i søkeresultatene. Hvis du for eksempel selger kaffe og har en ny koffeinfri variant du ønsker å øke synligheten for, kan du tilordne «koffeinfri kaffe» til det nye produktet slik at det vises når en kunde bruker disse søkeordene.

Krav for produktbooster

Et produkts plassering i søkeresultater vil bare løftes hvis produktet er tilgjengelig for salg. Utsolgte produkter vises nederst i søkeresultatene slik at kundene enkelt finner og kan kjøpe produkter som er tilgjengelige.

Beste praksis for produktbooster

Søk i Shopify er utviklet for å returnere de mest relevante søkeresultatene. Resultatene justeres basert på endringer i produkter, samlinger og kundeaktivitet. Når du booster et produkt vises det over søkeresultatene som vanligvis returneres for de relaterte spørringene. Du kan bruke følgende beste praksis for produktbooster for å sikre at du bygger en effektiv kundeopplevelse:

 • Boost et enkeltprodukt, eller et lite antall produkter, for bestemte søkebegreper. Dersom du booster et stort antall produkter kan det føre til at andre relevante produkter havner lavere i søkeresultatene.
 • Det er ikke nødvendig å booste vanlige feilstavelser av søkeord eller både éntalls- og flertallsversjonen av søkeord. Shopify har innebygde strategier for å ta høyde for dette når du oppretter søkeresultater. Finn ut mer om hvordan søk i nettbutikkens butikkfront fungerer.
 • Vurder å opprette en synonymgruppe i stedet for å booste søkeord hvis du forsøker å knytte ofte brukte søkeord til produktene. Synonymer booster ikke nødvendigvis produkter til toppen av søkeresultatene, men det er en nyttig strategi for å forbedre plasseringen av produkter i søkeresultatene.

Opprett produktboost

Søkebegreper kan bestå av flere ord. Maksimalt 10 søkebegreper kan legges til i en produktboost.

Du kan opprette produktbooster for butikken fra appen.

Steg:

 1. Klikk på Søk i Shopify Search & Discovery-appen og klikk på Produktbooster.
 2. Klikk på Opprett produktboost.
 3. Velg produktene du vil promotere i søkeresultatene.
 4. Legg til søkeord og klikk på Legg til for hvert av søkeordene.
 5. Klikk på Lagre.

Rediger produktboostinger med metafelter

Du kan bruke metafelter til å redigere produktboostinger.

Steg:

 1. Velg flere produkter fra siden Produktboostinger i Search and Discovery-appen.
 2. Klikk på Masserediger for å åpne Masseredigeringsprogrammet.
 3. Velg produktboostinger for hvert produkt, og klikk på Lagre.

Du kan også redigere metafelter fra andre apper, som Shopify Flow.

Endringer i følgende standard Shopify-metafelter vil endre søkeresultatene i nettbutikken. Endringene du gjør i metafelter synkroniseres med Search & Discovery-appen.

Navn Beskrivelse
Søk i produktboostinger

En liste over søkeord produktet rangeres høyere i søkeresultater for

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis