Innstillinger

Søkeinnstillinger endrer typer av resultater som returneres av butikkfrontsøket og prediktivt søk. Søkeinnstillingene kan overskrives av det publiserte temaet.

Søkeinnstillinger

Søkeresultater: Velg hvilke resultattyper som hentes for søkeresultatsiden i nettbutikken. Alternativene du kan velge er resultater for produkter, sider og blogginnlegg. Som standard hentes alle resultattyper.

Prediktive søkeresultater: Velg hvilke resultattyper som hentes for komponenten prediktivt søk i nettbutikken. Alternativene du kan velge er resultater for produkter, sider, blogginnlegg, samlinger og spørringer. Som standard hentes resultater for spørringer, produkter, samlinger og sider.

Utsolgte produkter: Velg hvordan du vil vise resultater for utilgjengelige produkter for både søkeresultatsiden og prediktivt søk. Utsolgte produkter kan vises, skjules eller vises sist i de returnerte resultatene. Innstillingen justerer adferden for både søk og prediktivt søk. Som standard vises utilgjengelige produkter etter alle andre treff.

Krav og begrensninger

Hvis temaet i nettbutikken endrer spørringsparametre som brukes i forespørsler til endepunktene for butikkfrontsøk eller prediktivt søk, overskriftes søkeinnstillingene og vil ikke brukes. Hvis endringer i søkeinnstillinger ikke er synlige i butikken, må du kontakte temautvikleren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis