De richtexteditor gebruiken

Je kunt de RTF-editor van Shopify gebruiken om de tekst in je online winkel op te maken en van een bepaalde stijl te voorzien.

Waar kan ik de RTF-editor gebruiken

Je kunt de RTF-editor gebruiken om op verschillende plaatsen in je winkel tekst toe te voegen of te bewerken.

HTML-inhoud toevoegen met de RTF-editor

Je kunt HTML-inhoud voor je blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties invoeren met de RTF-editor.

Klik op de knop HTML weergeven om de HTML-code voor de inhoud in de RTF-editor te bekijken:

In de HTML-weergave kun je veel wijzigingen aanbrengen in de inhoud in de RTF-editor. Je kunt afbeeldingen, video's of tabellen toevoegen met HTML, en je kunt fouten opsporen in de opmaak en de inhoudsstijl of deze verfijnen.

Een mediawidget insluiten

Als je een video- of muziekwidget wilt insluiten, moet u deze eerst hosten op een service zoals Youtube, Vimeo of SoundCloud. Deze services genereren een insluitcode, die je kunt kopiëren en plakken in de RTF-editor van Shopify.

Stappen:

 1. Zoek de insluitcode voor de media die u wilt insluiten:

 2. Selecteer de gehele insluitcode door erop te klikken en op ctrl + A te drukken op een pc of command + A op een Mac.

 3. Kopieer de insluitcode door op ctrl + C te drukken op een pc of op command + C op een Mac.

 4. Klik in het Shopify-beheercentrum op de knop HTML weergeven in de RTF-editor voor de inhoud die u aan het bewerken bent.

 5. Plak de insluitcode door op ctrl + V te drukken op een pc of op command + V op een Mac.

 6. Klik op Opslaan op de pagina die u bewerkt om de wijzigingen op te slaan.

Tekst opmaken met de RTF-editor

Met de knop Opmaak kun je snel alinea's, koppen of blockquotes maken. Door de juiste opmaak- en kopniveaus te gebruiken, kunnen mensen en zoekmachines de inhoud van uw website beter lezen.

Als je een opmaak voor tekst wilt kiezen, markeert u de tekst en klikt u vervolgens op de knop Opmaak:

Opmaakopties

 • Paragraaf

  De meeste tekstinhoud van je website bestaat uit alineatekst. Alineatekst heeft meestal een lettergrootte van 10-12 pt, maar sommige thema's gebruiken verschillende lettergroottes.

 • Kop (1-6)

  Koppen worden gebruikt om inhoud te structureren. Er zijn zes kopniveaus. Kop 1 is het belangrijkste niveau en kop 6 is het minst belangrijk.

 • Blockquote

  Een blockquote of blokcitaat wordt gebruikt om tekst weer te geven die door iemand anders is uitgesproken of opgeschreven, zoals een citaat of een uittreksel uit een boek of van een website.

Tekst vet maken

Als u tekst vetgedrukt wilt maken, markeert u de tekst en klikt u op de knop Vet:

Tekst cursiveren

Als u tekst cursief wilt maken, markeert u de tekst en klikt u op de knop Cursief:

Een lijst met opsommingstekens maken

Als je een lijst met opsommingstekens wilt maken, klikt u op de knop Lijst met opsommingstekens:

Begin te typen om items met een opsommingsteken toe te voegen aan de lijst:

Als u nieuwe lijstitems wilt maken, drukt u op enter of return. Als u de lijst wilt afsluiten, drukt u tweemaal op enter of return.

Een genummerde lijst maken

Als je een genummerde lijst wilt maken, klikt u op de knop Genummerde lijst:

Begin te typen om items met een nummer toe te voegen aan de lijst:

Als u nieuwe lijstitems wilt maken, drukt u op enter of return. Als u de lijst wilt afsluiten, drukt u tweemaal op enter of return.

Tekst laten inspringen

Als je een alinea wilt laten inspringen, klik op de knop Inspringen:

Als je een alinea laat inspringen, krijgt deze een marge (witruimte) aan de linkerkant.

Inspringing verkleinen

Klik op de knop Inspringing verkleinen om de inspringing van een alinea te verkleinen of ongedaan te maken:

Als je de inspringing van een alinea ongedaan maakt, worden alle ingesprongen marges verwijderd.

Tekst uitlijnen

Als je tekst wilt uitlijnen, selecteert u de tekst, klikt u op de knop Uitlijning en kiest u Links uitlijnen, Centreren of Rechts uitlijnen:

Tekstkleuren wijzigen met de RTF-editor

Stappen:

 1. Markeer de tekst en klik op de knop Kleur:

 2. Klik op een kleur om de gemarkeerde tekst die kleur te geven:

Achtergrondkleur wijzigen

Stappen:

 1. Markeer de tekst en klik op de knop Kleur:

 2. Klik op Achtergrondkleur:

 3. Klik op een kleur om de achtergrond van de gemarkeerde tekst die kleur te geven:

Opmaak wissen in de RTF-editor

Als je opmaak van tekst of afbeeldingen wilt verwijderen, markeert u de inhoud en klikt u vervolgens op de knop Opmaak wissen:

Tabellen invoegen met de RTF-editor

Je kunt met de RTF-editor tabellen invoegen in je blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties. Je kunt tekst, afbeeldingen of zelfs video's in een tabel plaatsen nadat u deze heeft gemaakt.

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Tabel invoegen:

 2. Klik op Tabel invoegen om een tabel in te voegen:

  Er wordt een tabel gemaakt met één rij en één kolom.

Wanneer je een tabel heeft gemaakt, klikt u opnieuw op de knop Tabel invoegen om de rijen en kolommen van de tabel te wijzigen:

 • Rij boven invoegen: plaats je cursor in een rij en klik op deze knop om een nieuwe rij boven de huidige rij in te voegen.
 • Rij onder invoegen: plaats de cursor in een rij en klik op deze knop om een nieuwe rij onder de huidige rij in te voegen.
 • Kolom ervoor invoegen: plaats je cursor in een kolom en klik op deze knop om een nieuwe kolom vóór de huidige kolom in te voegen.
 • Kolom achter invoegen: plaats uw cursor in een kolom en klik op deze knop om een nieuwe kolom na de huidige kolom in te voegen.
 • Rij verwijderen: plaats de cursor in een rij die u wilt verwijderen en klik vervolgens op deze knop.
 • Kolom verwijderen: plaats de cursor in een kolom die u wilt verwijderen en klik vervolgens op deze knop.
 • Tabel verwijderen: plaats je cursor ergens in de tabel en klik vervolgens op deze knop om de hele tabel te verwijderen.

Je kunt met de RTF-editor links invoegen in blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties. Links worden overigens ook koppelingen of hyperlinks genoemd in de documentatie. Je kunt links toevoegen die klanten omleiden naar pagina's in je online winkel van Shopify en naar andere websites. Je kunt ook links toevoegen die e-mailberichten openen of telefoongesprekken tot stand brengen, zodat klanten eenvoudig contact met u kunnen opnemen.

Stappen:

 1. Markeer de tekst of afbeelding waarvan u een link wilt maken.

 2. Klik op Link invoegen.

 3. Voer in het veld Link naar de URL in voor de bestemming van de link:

- Als u een link wilt toevoegen naar een externe website die zich buiten je Shopify-winkel bevindt, voert u http:// in gevolgd door het webadres, bijvoorbeeld http://www.example.com. - Als je een link wilt toevoegen naar een pagina in je online winkel van Shopify, voert u de korte URL in, bijvoorbeeld /collections/summer-collection. - Als u een link wilt maken waarmee een nieuw e-mailbericht wordt geopend, voert u mailto: in gevolgd door het e-mailadres, zoals mailto:example@example.com. - Als je een link wilt maken waarmee een telefoongesprek tot stand wordt gebracht, voert u tel: in gevolgd door het telefoonnummer, zoals tel:+0-123-456-7890.

 1. Voer in het vak Titel link een korte beschrijving in van de link.

 2. Geef in het menu Open deze link in aan hoe de link moet worden geopend:

- hetzelfde venster: de link wordt geopend in een bestaand tabblad of venster van de browser van de gebruiker. - een nieuw venster: de link wordt geopend in een nieuw tabblad of venster van de browser.

 1. Klik op Koppeling invoegen om de gemarkeerde tekst om te zetten in een link.

Links naar pagina's in je Shopify-winkel worden interne links genoemd. Je kunt korte URL's gebruiken om interne links te maken. Zo verwijst de URL /collections naar de pagina met collecties in je winkel.

Gebruik de URL-indeling /page-type/page-handle om een link toe te voegen naar een specifieke pagina van je online winkel, zoals een collectie of productpagina. Als je bijvoorbeeld een link wilt toevoegen naar een collectie met de naam Summer Collection, gebruikt u de URL /collections/summer-collection.

Links naar websites buiten je Shopify-winkel worden externe links genoemd. Externe links moeten volledig worden ingevoerd en beginnen met http://.

Nadat u een bestand heeft geüpload, kun je het bestand koppelen aan inhoud in de RTF-editor om het beschikbaar te maken voor downloaden uit de beschrijving van een product of collectie, een webpagina, een webpagina of een blogbericht.

Stappen:

 1. Kopieer de URL voor het bestand dat u wilt koppelen.

 2. Klik in je Shopify-beheercentrum op het product, de collectie, de webpagina of het blogbericht waaraan u het bestand wilt toevoegen.

 3. Voer in de RTF-editor tekst in voor de link of kies de gewenste tekst. Je kunt bijvoorbeeld in de tekst van de link een koppeling toevoegen naar een PDF-bestand met kledingmaten: Click here to download our sizing chart.

 4. Selecteer de tekst van de link.

 5. Klik op Link invoegen:

 6. Plak in het veld Link naar de URL voor het bestand dat u wilt koppelen.

 1. Klik op Link invoegen. In de RTF-editor wordt gekoppelde tekst blauw weergegeven en onderstreept.

Afbeeldingen invoegen met de RTF-editor

Er zijn drie manieren om een afbeelding in te voegen met behulp van de RTF-editor. Je kunt:

 • afbeeldingen uploaden
 • een productafbeelding kiezen
 • de URL van een publiek toegankelijke afbeelding gebruiken

Afbeeldingen uploaden

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Afbeelding invoegen:

 2. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op het tabblad Geüploade afbeeldingen.

 3. Klik op Bestand uploaden:

 4. Kies een JPG- of PNG-afbeeldingsbestand op je computer.

 5. Klik op de afbeelding die je hebt geüpload om deze te selecteren:

 6. Selecteer in het menu Invoeggrootte de weergavegrootte van de afbeelding. Je kunt Origineel selecteren om de afbeelding in te voegen zonder de weergavegrootte te wijzigen.

 7. Klik op Afbeelding invoegen om de afbeelding in de RTF-editor te plaatsen.

Kiezen uit productafbeeldingen

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Afbeelding invoegen:

 2. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op het tabblad Productafbeeldingen.

 3. Klik op de afbeelding die u wilt invoegen:

  Als u de gewenste productafbeelding niet ziet, gebruikt u de pijlknoppen om op andere pagina's te kijken:

 4. Selecteer in het menu Invoeggrootte de weergavegrootte van de afbeelding. Je kunt Origineel selecteren om de afbeelding in te voegen zonder de weergavegrootte te wijzigen.

 5. Klik op Afbeelding invoegen om de productafbeelding in de RTF-editor te plaatsen.

Een afbeeldings-URL gebruiken

Je kunt als volgt een afbeelding invoegen met behulp van een openbare URL:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop Afbeelding invoegen:

 2. Klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op het tabblad URL.

 3. Voer de publiek toegankelijke URL van uw afbeeldingsbestand in:

 4. Klik op Afbeelding invoegen om de afbeelding met de oorspronkelijke grootte in te voegen in de RTF-editor.

Een afbeelding verplaatsen en een ander formaat geven in de RTF-editor

Nadat je een afbeelding heeft toegevoegd aan de beschrijving van een product of collectie, een webpagina of een blog, kun je de afbeelding verplaatsen naar een andere locatie in de inhoud.

Stappen:

 1. Klik in je Shopify-beheercentrum op het product, de collectie, de webpagina of het blogbericht met de afbeelding die u wilt verplaatsen of waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Klik in de RTF-editor op de afbeelding.

 3. Breng de wijzigingen aan:

- Als u de afbeelding wilt verplaatsen, sleept u deze naar een andere locatie in het veld Inhoud. - Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, sleept u een van de hoeken.

 1. Klik op Opslaan.

Een afbeelding bewerken in de RTF-editor

Je kunt de grootte, de tekstomloop en de uitlijning van een afbeelding in de RTF-editor wijzigen. Je kunt ook de afbeeldings-URL bewerken, of alt-tekst voor de afbeelding toevoegen of bewerken.

Stappen:

 1. Dubbelklik op de afbeelding in de RTF-editor om het dialoogvenster Afbeelding bewerken te openen.

 2. Gebruik de opties voor grootte en uitlijning om de afbeelding te bewerken:

- Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u een optie voor het formaat. - Als u de afbeelding wilt vervangen, voert u de URL van een andere afbeelding in. - Als u de SEO en toegankelijkheid van je online winkel wilt verbeteren, voegt u alternatieve tekst (alt-tekst) toe of past u deze aan. - Als u witruimte wilt toevoegen, geeft u het aantal pixels op dat u aan beide zijden vrij wilt houden. - Als u de uitlijning van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u een van de pictogrammen voor links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen. - Als je tekstomloop wilt inschakelen, selecteert u Tekst rondom afbeelding laten lopen.

 1. Klik op Afbeelding bewerken om de wijzigingen op te slaan.

Video's invoegen met de RTF-editor

Je kunt met de RTF-editor video's invoegen of insluiten in blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties.

Als u een video wilt insluiten die je hebt gemaakt, moet u deze eerst uploaden naar een site voor het streamen van video's, zoals YouTube of Vimeo.

YouTube staat niet toe dat u gerelateerde video's uitschakelt, maar u kunt opgeven dat de gerelateerde video's van hetzelfde kanaal moeten komen als de video die zojuist is afgespeeld.

Stappen:

 1. Kopieer de URL van de video door op ctrl + C te drukken op een pc of op command + C op een Mac.

 2. Ga naar Embed Responsively. Embed Responsively is een tool waarmee u een verbeterde insluitcode voor je video kunt maken.

 3. Klik in Embed Responsively om de videowebsite te selecteren waar je video zich bevindt.

 4. Plak de URL van de video die je hebt gekopieerd in het vak Page URL van Embed Responsively door op ctrl + V te drukken op een pc of op command + V op een Mac.

 5. Klik op Embed. Er wordt een insluitcode voor de video gemaakt door Embed Responsively.

 6. Als de video van YouTube komt en u alleen gerelateerde video's van hetzelfde YouTube-kanaal wilt weergeven, zoekt u de URL van de video in de invoegcode. Knip en plak ?rel=0 aan het eind tussen de aanhalingstekens:

 7. Kopieer alle code in het vak Embed code.

 8. Klik in het Shopify-beheercentrum op de knop Video invoegen in de RTF-editor:

 9. Kies Plakken om de insluitcode in het vak in het dialoogvenster Video invoegen te plaatsen.

 10. Klik op Video invoegen.

 11. Klik op Opslaan als je klaar bent om je wijzigingen op te slaan in het item dat u aan het bewerken was.

Audiobestanden invoegen met de RTF-editor

Je kunt met de RTF-editor audiobestanden invoegen of insluiten in blogberichten, pagina's, productbeschrijvingen en beschrijvingen van collecties.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen en vervolgens op Bestanden.

 2. Klik op Bestanden uploaden om het audiobestand te uploaden dat u in je winkel wilt invoegen of insluiten.

 3. Ga naar het gedeelte Online winkel en open de RTF-editor voor de pagina of het blogbericht waaraan u het audiobestand wilt toevoegen.

 4. Kopieer <div id="player"><audio controls="controls"> en plak de code in de RTF-editor om een audiospeler in te sluiten op je pagina.

 5. Kopieer de volgende code:

  <source src="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3" type="audio/mpeg" /></div>

  Plak deze code in je RTF-editor, achter de code voor de audiospeler, en vervang https://cdn.shopify.com/s/files/1/0220/2378/files/example.mp3 door de URL die u voor het audiobestand heeft gemaakt bij het uploaden naar Shopify. Je kunt de URL van een audiobestand altijd opzoeken op de pagina Bestanden.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Klik op Weergeven om te controleren of het audiobestand goed wordt afgespeeld.

Interne opmerkingen toevoegen of verwijderen in de RTF-editor

Je kunt de commentaartags <!-- en --> gebruiken voor interne tekst die u niet in je winkel wilt publiceren.

Stappen:

 1. Klik in de RTF-editor op de knop HTML weergeven.

 2. Om een interne opmerking toe te voegen, plaatst u de tekst die u wilt verbergen tussen de tags <!-- en -->. Bijvoorbeeld: <!--yourtext-->

 3. Klik op Opslaan.

HTML-tags die zijn ingesloten in de commentaartags, worden opgeslagen als interne tekst. Om ervoor te zorgen dat die HTML-tags goed werken, moet u de omringende commentaartags <!-- en --> verwijderen.

Commentaartags verwijderen

Waar kan ik de RTF-editor gebruiken

Je kunt de RTF-editor momenteel gebruiken in de Shopify-app om beschrijvingen toe te voegen aan je producten. Als u tekst wilt toevoegen aan pagina's, blogs of collecties, moet u dit doen via je Shopify-beheercentrum in een webbrowser.

Tekst opmaken met de RTF-editor

Je kunt de RTF-editor gebruiken om tekst op verschillende manieren op te maken:

 • Tekst vet maken
 • Tekst cursiveren
 • Tekst onderstrepen
 • Tekst uitlijnen
 • Lijsten maken

Tekst vet maken

Als u tekst vet wilt maken, markeert u de tekst en tikt u op de knop voor vet:

Tekst cursiveren

Als u tekst cursief wilt maken, markeert u de tekst en tikt u op de knop voor cursief:

Tekst onderstrepen

Als u tekst wilt onderstrepen, markeert u de tekst en tikt u op de knop voor onderstrepen:

Tekst uitlijnen

Stappen:

 1. Markeer in de teksteditor de tekst die u wilt uitlijnen.
 2. Tik op de uitlijnknop:
 3. Tik op een van de uitlijningsopties om links uit te lijnen, te centreren of rechts uit te lijnen.

Lijsten maken

Je kunt de teksteditor gebruiken om lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten aan je tekst toe te voegen.

Stappen:

 1. Tik in de teksteditor op de lijstknop om de twee lijstopties weer te geven:

 2. Tik op de optie voor een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst om het type lijst te selecteren dat u wilt toevoegen.

 3. Voer de items voor de lijst in. Tik na elk item op return om naar de volgende regel te gaan en een ander item in te voeren.

 4. Wanneer je klaar bent met de lijst, tikt u twee keer op return.

Je kunt de teksteditor gebruiken om links aan je tekst toe te voegen:

 1. Selecteer in de teksteditor de woorden waarvan u een link wilt maken.

 2. Tik op de knop voor een link:

 3. Voer in het scherm Link invoegen de URL van de link in.

 4. Voer een titel in voor de link. Deze wordt gebruikt als alt-tekst voor toegankelijkheid en voor SEO.

 5. De standaardinstelling is dat de bestemming van de link in hetzelfde venster wordt geopend. Als u de link wilt openen in een ander venster, schakelt u de optie Link openen in een nieuw venster in.

 6. Klik op Opslaan.

Links naar pagina's in je Shopify-winkel worden interne links genoemd. Je kunt korte URL's gebruiken om interne links te maken. Zo verwijst de URL /collections naar de pagina met collecties in je winkel.

Gebruik de URL-indeling /page-type/page-handle om een link toe te voegen naar een specifieke pagina van je online winkel, zoals een collectie of productpagina. Als je bijvoorbeeld een link wilt toevoegen naar een collectie met de naam Summer Collection, gebruikt u de URL /collections/summer-collection.

Links naar websites buiten je Shopify-winkel worden externe links genoemd. Externe links moeten beginnen met http://.

Waar kan ik de RTF-editor gebruiken

Je kunt de RTF-editor momenteel gebruiken in de Shopify-app om beschrijvingen toe te voegen aan je producten. Als u tekst wilt toevoegen aan pagina's, blogs of collecties, moet u dit doen via je Shopify-beheercentrum in een webbrowser.

Tekst opmaken met de RTF-editor

Je kunt de RTF-editor gebruiken om tekst op verschillende manieren op te maken:

 • Tekst vet maken
 • Tekst cursiveren
 • Tekst onderstrepen
 • Tekst uitlijnen
 • Lijsten maken

Tekst vet maken

Als u tekst vet wilt maken, markeert u de tekst en tikt u op de knop voor vet:

Tekst cursiveren

Als u tekst cursief wilt maken, markeert u de tekst en tikt u op de knop voor cursief:

Tekst onderstrepen

Als u tekst wilt onderstrepen, markeert u de tekst en tikt u op de knop voor onderstrepen:

Tekst uitlijnen

Stappen:

 1. Markeer in de teksteditor de tekst die u wilt uitlijnen.
 2. Tik op de uitlijnknop:
 3. Tik op een van de uitlijningsopties om links uit te lijnen, te centreren of rechts uit te lijnen.

Lijsten maken

Je kunt de teksteditor gebruiken om lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten aan je tekst toe te voegen.

Stappen:

 1. Tik in de teksteditor op de lijstknop om de twee lijstopties weer te geven:

 2. Tik op de optie voor een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst om het type lijst te selecteren dat u wilt toevoegen.

 3. Voer de items voor de lijst in. Tik na elk item op return om naar de volgende regel te gaan en een ander item in te voeren.

 4. Wanneer je klaar bent met de lijst, tikt u twee keer op return.

Je kunt de teksteditor gebruiken om links (hyperlinks) toe te voegen aan je tekst:

 1. Selecteer in de teksteditor de woorden waarvan u een link wilt maken.

 2. Tik op de knop voor een link:

 3. Voer in het scherm Link invoegen de URL van de link in.

 4. Voer een titel in voor de link. Deze wordt gebruikt als alt-tekst voor toegankelijkheid en voor SEO.

 5. De standaardinstelling is dat de bestemming van de link in hetzelfde venster wordt geopend. Als u de link wilt openen in een ander venster, schakelt u de optie Link openen in een nieuw venster in.

 6. Tik op het vinkje om de link op te slaan.

Links naar pagina's in je Shopify-winkel worden interne links genoemd. Je kunt korte URL's gebruiken om interne links te maken. Zo verwijst de URL /collections naar de pagina met collecties in je winkel.

Gebruik de URL-indeling /page-type/page-handle om een link toe te voegen naar een specifieke pagina van je online winkel, zoals een collectie of productpagina. Als je bijvoorbeeld een link wilt toevoegen naar een collectie met de naam Summer Collection, gebruikt u de URL /collections/summer-collection.

Links naar websites buiten je Shopify-winkel worden externe links genoemd. Externe links moeten beginnen met http://.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis