Rozmowy zespołowe

Każdy członek zespołu posiadający login pracownika może wysyłać tekst i obrazy bezpośrednio do innego pracownika w zespole w sekcji Rozmowa zespołowa w aplikacji Shopify Inbox. Członkowie zespołu mogą również wysyłać wiadomości do siebie nawzajem.

Pracownicy sprzedaży detalicznej nie mają dostępu do aplikacji Shopify Inbox i dlatego nie mogą korzystać z rozmów zespołowych. Pozostali członkowie zespołu mogą korzystać z rozmów zespołowych pod warunkiem posiadania loginu pracownika w sklepie Shopify (nie muszą mieć dodatkowych uprawnień pracownika). Członkowie zespołu nie potrzebują żadnych uprawnień do aplikacji, aby zalogować się do Shopify Inbox. Liczba pracowników, których możesz utworzyć, zależy od planu Shopify.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do członka zespołu, który obecnie nie korzysta z aplikacji Shopify Inbox, możesz wysłać mu e-mail z zaproszeniem, inicjując z nim nową rozmowę.

Rozpocznij nową rozmowę zespołową

Odpowiedz na prowadzoną rozmowę zespołową

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo