Ceny i opłaty

Twoje opłaty za Sieć realizacji Shopify (SFN) są dodawane do Twojego rachunku Shopify z różnymi częstotliwościami:

  • na koniec dnia
  • na koniec miesiąca kalendarzowego

Na przykład wszystkie opłaty za kompletację i pakowanie w ciągu dnia są dodawane do rachunku Shopify następnego dnia, a wszystkie opłaty za przechowywanie przez miesiąc są dodawane do rachunku Shopify na koniec miesiąca kalendarzowego. Dowiedz się więcej o cenach i opłatach za SFN.

Twoje opłaty SFN są wyświetlane na stronie Opłaty w aplikacji SFN, natomiast rachunki są wyświetlane na stronie Rozliczenie panelu administracyjnego Shopify.

Podsumowanie cen i opłat

Na ceny SFN składają się następujące opłaty i ich częstotliwości rozliczeń:

Opłaty SFN i częstotliwości rozliczeń
Opłaty Opis Częstotliwość rozliczeń
Kompletacja i pakowanie Opłaty za kompletację i pakowanie są naliczane od każdego zrealizowanego zamówienia. Opłaty za kompletację i pakowanie obejmują kompletowanie, pakowanie, artykuły opakowaniowe, niestandardowe artykuły opakowaniowe, kompletowanie wielu artykułów i dodawanie materiałów marketingowych do przesyłki. Codziennie
Materiały opakowaniowe Opłaty za opakowanie są naliczane od każdego zrealizowanego zamówienia, jeśli opakowanie nie jest wliczone w opłaty za kompletację i pakowanie. Codziennie
Transport Opłaty za transport są naliczane za każdą przesyłkę dostarczaną za pomocą usług SFN. Opłaty zależą od metody wysyłki i wagi rozliczeniowej. W zależności od umowy opłaty te mogą również zawierać ceny zależne od strefy lub cenniki opłat. Codziennie
Przechowywanie Opłaty za przechowywanie są obliczane poprzez pomnożenie całkowitej objętości wariantów w stopach sześciennych, liczby wariantów i stawki za przechowywanie. Opłaty za przechowywanie są obliczane i rejestrowane w zestawieniu SFN co noc. Są one grupowane i przesyłane do miesięcznego rozliczenia Shopify na koniec cyklu rozliczeniowego SFN. Miesięcznie
Projekty specjalne Opłaty za projekty specjalne stanowią opłatę godzinową za każdą dodatkową pracę, którą magazyn musi wykonać w celu realizacji Twoich żądań, a która nie jest uwzględniona w opłatach za kompletację i pakowanie. Miesięcznie

Zamówienia hurtowe są naliczane osobno. Dowiedz się więcej o opłatach za projekty specjalne dla zamówień hurtowych.

Opłaty za kompletację i pakowanie

Po złożeniu zamówienia przez klienta SFN dokonuje kompletacji artykułów, które zostały zamówione, i pakuje je. Opłaty za kompletację i pakowanie, w tym opłaty za materiały, wkładki marketingowe, naklejki i firmowe pudełka, są zdefiniowane na stronie Ceny w aplikacji SFN.

Jeśli sieci SFN zabraknie Twoich niestandardowych opakowań i zamówienie zostanie wysłane przy użyciu opakowania wewnętrznego SFN, może Ci zostać naliczona opłata za wykorzystane materiały. Centrum realizacji decyduje o tym, którego opakowania użyć. Jeśli zamówienie wymaga większej liczby opakowań niż przewidywano, możesz zostać obciążony(-a) wyższymi opłatami za kompletację i pakowanie.

Opłaty za transport

Opłaty za transport to stawki wysyłki, które są naliczane za przesyłkę. Obejmują one metodę wysyłki i wagę rozliczeniową. W zależności od umowy, opłaty za transport mogą również zawierać ceny zależne od strefy lub cenniki opłat.

Koszt wysyłki każdego zamówienia opiera się na następujących czynnikach:

  • usługa przewoźnika, określana na podstawie usługi wysyłkowej wybranej przez klienta przy realizacji zakupu
  • waga rozliczeniowa każdego opakowania
  • liczba stref wysyłki, przez które transportowana jest przesyłka

Usługi przewoźnika

Wybór usługi przewoźnika w celu wysłania Twoich zamówień zależy od tego, do jakich usług przypisałeś(-aś) stawki wysyłki. Dowiedz się więcej o sposobie przypisywania stawek wysyłki.

Waga rozliczeniowa

Waga rozliczeniowa jest ustalana na podstawie następujących pomiarów:

Jesteś obciążany(-a) dodatkową opłatą bez względu na to, jakiego typu waga jest wyższa. Dzieje się tak, ponieważ dla przewoźników ważna jest zarówno waga, jak i rozmiar. Waga wpływa na takie czynniki, jak koszty paliwa i dobór pojazdu, natomiast rozmiar wpływa na liczbę paczek, które można umieścić w pojeździe.

Rozważmy na przykład sprzedaż poduszki. Waga paczki byłaby niewielka, jednak jej wymiary byłyby duże i zajmowałaby ona sporo miejsca w pojeździe. W związku z tym waga rozliczeniowa byłaby naliczana na podstawie wagi wymiarowej, a nie wagi paczki.

Waga paczki

Waga paczki jest sumą wag dla każdego z wariantów w przesyłce, wraz z wagą opakowania.

Aby obliczyć wagę paczki, zważ przesyłkę za pomocą wagi.

Waga wymiarowa

Wymiary domyślnego opakowania są wysyłane do przewoźnika wraz z wagą wymiarową zamówienia w celu obliczenia stawek wysyłki dla klienta.

Przewoźnik określa wagę wymiarową poprzez dodanie objętości wszystkich wariantów w przesyłce, a następnie podzielenie tej objętości w calach przez dzielnik wymiarowy. Dzielnik wymiarowy to ustalona liczba określana przez każdego przewoźnika, na przykład 166 jest dzielnikiem wymiarowym dla przesyłek amerykańskich.

Ceny zależne od strefy

W Stanach Zjednoczonych w celu ustalenia kosztów wysyłki zamówień SFN używa cen zależnych od strefy. W ramach tej koncepcji Stany Zjednoczone zostały podzielone na strefy geograficzne, a koszt wysyłki jest obliczany na podstawie liczby stref, do których trafia przesyłka.

Strefy wysyłki dla Stanów Zjednoczonych

Jeśli magazynujesz produkty w wielu magazynach SFN w różnych strefach, Twoje przesyłki mogą przechodzić przez mniejszą liczbę stref i całkowite koszty wysyłki mogą ulec obniżeniu.

Ceny są zależne od cennika. Cennik zawiera kwotę, która zostanie naliczona na podstawie strefy wysyłki i wagi rozliczeniowej przesyłki.

Na podstawie wybranej stawki wysyłki SFN wybiera przewoźnika i usługę pocztową z najlepszym dopasowaniem do ram czasowych wysyłki. Wszystkie stawki są zgodne z mieszanym modelem stawek, który pozwala na uzyskanie konkurencyjnych stawek dla wszystkich stref wysyłki. SFN nie obsługuje stawek wysyłki specyficznych dla przewoźnika.

Opłaty za przechowywanie

Opłaty za przechowywanie są obliczane poprzez pomnożenie całkowitej ilości wariantów w stopach sześciennych, liczby wariantów i stawki za przechowywanie. Opłaty za przechowywanie są obliczane codziennie na podstawie spisów zapasów, ale naliczane co miesiąc w cyklu rozliczeniowym SFN.

Uwzględniane są wyłącznie dostępne zapasy. Dostępne zapasy to zapasy przechowywane w centrum realizacji. Obejmują przydzielone zapasy, czyli takie, które zostały zarezerwowane na potrzeby realizacji zamówień, ale nie opuściły jeszcze centrum realizacji.

Zapasy przychodzące, zapasy zaległe oraz inne spisy zapasów nie są liczone.

Opłaty za projekty specjalne

Projekty specjalne to dodatkowe usługi inne niż wysyłka, które wykonuje centrum realizacji, na przykład:

  • zamówienia hurtowe
  • zwroty
  • specjalne projekty o wartości dodanej

Opłaty za zwroty i za projekty specjalne o wartości dodanej są rejestrowane na fakturze SFN w momencie ich wystąpienia.

Projekty specjalne rozliczane są według godzin, ze zdefiniowaną opłatą minimalną odpowiadającą opłacie za jedną godzinę. Stawki dla projektów specjalnych znaleźć można w sekcji Opłaty aplikacji SFN, po kliknięciu opcji Wyświetl ceny.

przyjęcia transferów przychodzących

Gdy centrum realizacji przyjmuje transfer przychodzący, naliczana jest opłata za czas potrzebny do uporządkowania i przyjęcia wariantów (Opłaty za transfer przychodzący.). Opłaty te są tworzone i rozliczane w ciągu tygodnia od przyjęcia transferu.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów i opóźnień, upewnij się, że Twoje transfery przychodzące są zgodne z wymogami SFN.

Sprzedaż hurtowa

Opłaty za zamówienia hurtowe są naliczane niezależnie od zamówień detalicznych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opłat hurtowych, kliknij pozycję pojedynczą pod opcją Projekty specjalne. Możliwe jest pobranie pliku CSV ze szczegółami każdej wysyłki.

Przesyłki zwrotne do nadawcy

Jeśli przesyłka nie może dotrzeć do miejsca docelowego, przewoźnik zwróci ją do pierwotnego nadawcy. Jest to określane mianem przesyłki zwrotnej do nadawcy (przesyłka RTS). Opłata za obsługę przesyłek RTS jest naliczana w oparciu o moment przetworzenia zwrotu. Plik CSV ze szczegółami każdej wysyłki jest dostępny do pobrania. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać dostęp do opłat za SFN.

Projekty specjalne o wartości dodanej

Możesz zażądać wykonania projektów specjalnych o wartości dodanej w centrum realizacji w Twoim imieniu. Żądanie to może obejmować usługi takie jak kompletowanie, montaż produktu i dostosowanie produktu. Z projektami specjalnymi wiążą się dodatkowe opłaty.

Gdy zażądasz projektu specjalnego, otrzymasz do sprawdzenia oraz zatwierdzenia szacunkowy czas i koszt. Po zakończeniu pracy koszt ten zostanie uwzględniony na fakturze SFN.

Dowiedz się więcej o przesyłaniu projektów specjalnych.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo