Covid-19-produkter

När du säljer produkter för coronaviruset (covid-19) genom Shopify måste du följa Shopifys regler för uppförande gällande försäljning av covid-19-relaterade produkter och de lagar och förordningar som gäller för försäljning av produkter för covid-19. Dessa lagar och förordningar främjar allmän säkerhet och varierar beroende på i vilken region din butik är belägen och i vilken region du säljer. Använd informationen på den här sidan för att lära dig om vilka lagar och förordningar som kan gälla för ditt företag.

Du kan få ditt företag att växa och nå nya kunder genom att sälja produkter relaterade till COVID-19. För att säkerställa oavbruten användning av din Shopify-butik ska du se till att du följer Shopifys regler för avtal för försäljning av COVID-19-relaterade produkter och alla tillämpliga lagar och förordningar i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Vaccin och vaccinationstjänster

Försäljning av covid-19-vaccin är endast tillåtet på Shopify om det underlättas av eller kopplas till en statlig enhet. Om du är en statlig enhet som använder Shopify för att underlätta fördelningen av vaccin kan du bli ombedd att bekräfta din användning av plattformen och verifiera din status som statlig enhet.

Bokningstjänster för tider för COVID-19-vaccination kan tillåtas på plattformen, med förbehåll för granskning. Du kommer att bli ombedd att intyga att tjänsten tillhandahålls i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar i alla relevanta jurisdiktioner.

Försäljning av vaccinationskort för covid-19 är strikt förbjudet på plattformen eftersom dessa produkter löper en stor bedrägeririsk och används för att kringgå allmänna hälsoregler.

Testkit och testtjänster

Försäljning av testkit för covid-19 och underlättande av testtjänster för covid-19 är tillåtna på plattformen, med förbehåll för granskning. Som en del av Shopifys granskningsprocess kommer du att bli ombedd att tillhandahålla relevant dokumentation som visar att testkit eller testtjänster är godkända av respektive hälsoreglement i din jurisdiktion. Du kan även bli ombedd att tillhandahålla annan dokumentation, godkännande eller licens som Shopify anser vara nödvändig.

Bästa praxis

Skyddad hälsoinformation

Du måste se till att du efterlever avsnitt 8 i Shopifys policy för godtagbar användning, som säger att du inte får använda Shopify för att samla in, lagra eller behandla skyddad hälsoinformation.

Folkhälsa

Du får inte sälja covid-19-produkter som är avsedda att aktivt eller bedrägligt kringgå lagar och förordningar om folkhälsa under covid-19.

Prissättning

Priserna som kopplas till covid-19-relaterade produkter eller tjänster får inte överstiga marknadspriset.

Medicinska och kvalitativa påståenden

Det du påstår om din produkt måste vara sant och stödjas av bevisdokumentation. Inom viss jurisdiktion kan lagen också kräva ett riktigt test för att verifiera påståenden.

Om du gör hälsopåståenden utan belägg, eller om du missbrukar villkoren relaterade till produkter som förhindrar, behandlar eller botar covid-19, kommer din produkt att tas bort från din webbshop.

Om du gör ett påstående om att en produkt tillhandahåller medicinsk kvalitet eller specifika nivåer av skydd mot covid-19, måste du kunna stödja ditt påstående. Om din produkt inte är av medicinsk kvalitet måste den marknadsföras som sådan.

Återkallande av produkt

Det är strängt förbjudet att sälja återkallade produkter, såsom men inte begränsat till personlig skyddsutrustning (PPE), handsprit eller annan medicinsk utrustning.

Shopify Payments

Om Shopify Payments tillåts användas som betalningsleverantör beror på vilka covid-19-produkter du erbjuder till försäljning.

Resurser

Du kan hitta specifik information online gällande försäljning av produkter för covid-19 i olika regioner.

Resurser gällande försäljning av produkter för covid-19 i USA

Det finns specifik information online om försäljning av produkter för covid-19 i USA, exempelvis följande resurser:

Resurser gällande försäljning av produkter för covid-19 i Kanada

Det finns specifik information online om försäljning av produkter för covid-19 i Kanada, exempelvis följande resurser:

Resurser gällande försäljning av produkter för covid-19 i Europeiska unionen

Det finns specifik information online om försäljning av produkter för covid-19 i Europeiska unionen, exempelvis följande resurser:

Resurser gällande försäljning av produkter för covid-19 i Storbritannien

Det finns specifik information online om försäljning av produkter för covid-19 i Storbritannien, exempelvis följande resurser:

Resurser gällande försäljning av produkter för covid-19 i Australien

Du kan hitta specifik information online gällande försäljning av produkter för covid-19 i Australien, till exempel följande resurs:

Resurser gällande försäljning av produkter för covid-19 i Nya Zeeland

Det finns specifik information online om försäljning av produkter för covid-19 i Nya Zeeland, exempelvis följande resurs:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis