Första svar

Fliken Första svar i avsnittet "Sparade svar" i din Shopify-administratör gör det möjligt för dig att ställa in de dagar och timmar som du är tillgänglig för att chatta med besökare i din webbshop. Det finns två "första svar"-meddelanden som du kan ställa in för att ges till kunderna:

 • Konversationen startade inom valda timmar: Meddelandet "under valda timmar" skickas automatiskt till kunderna under det inställda tidsintervallet, efter det att kunden skickar ett meddelande från ditt "online chatt"-fönster.
 • Konversationen startade utanför valda timmar: Meddelandet "utanför valda timmar" skickas utanför det inställda tidsintervallet, efter det att kunden skickar ett meddelande från ditt "online chatt"-fönster.

Meddelandet under valda timmar meddelar kunderna att deras meddelande har levererats. Det här är ett bra sätt att ange förväntningar på svarstid. Du kan schemalägga detta meddelande så att det skickas automatiskt efter varje kunds första chattmeddelande, eller endast under de specifika timmarna du väljer.

Meddelandet utanför valda timmar skickas när meddelandet "under valda timmar" inte är schemalagt. Det låter dig lägga förväntningarna på längre svarstider än normalt.

När du skapar eller redigerar ditt "första svar" i din Shopify-administratör visar förhandsgranskningsfönstret hur de kommer att visas för dina kunder.

Oavsett vilken typ av automatiserade meddelanden du visar för dina kunder kan du se alla konversationer i Shopify Inbox eller i Android-, iOS- eller iPad-Inbox-appen.

Konfigurera din tillgänglighet

Du kan ställa in tillgängligt tidsintervall i dina inställningar för Shopify-administratörens inkorg.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Sparade svar > Första svar.

 5. Använd rullgardinmenyrutorna för att välja start- och sluttid för varje dag i veckan som du är tillgänglig för att svara på chattar i webbshoppen.

 6. Valfritt: För att ställa in din tillgänglighet till att alltid vara tillgänglig, klicka på ...-menyn och välj Välj alla timmar under den här dagen.

 7. Valfritt: Du kan kopiera det inställda tidsintervallet för en viss dag till alla dagar i veckan. Klicka på ...-menyn och välj Tillämpa denna tillgänglighet på alla dagar för att ställa in samma schema för hela veckan.

 8. Valfritt: Under Tidszon väljer du en tidszon för de tidsintervall som ska tillämpas.Som standard matchar den här inställningen din lokala tidszon.

 9. Klicka på Spara.

Om du vill att meddelandet under valt tidsintervall alltid ska skickas till kunderna kan du ställa in din tillgänglighet som Välj alla timmar för den här dagen. Du kan även välja att ditt meddelande "utanför öppettiderna" alltid skickas genom att välja Ta bort alla timmar för denna dag som tillgängligheten.

Om du är på semester eller på annat sätt inte är tillgänglig för chatten kan du använda rullgardinsmenyn högst upp i schemaläggaren för att välja "Inte tillgänglig under alla timmar på alla dagar". Detta gör att ditt meddelande "utanför öppettiderna" skickas till kunder som startar en ny chatt i webbshoppen.

Meddelanden med initialt svar

"Första svar"-meddelanden meddelar kunderna att du har fått deras meddelande. Under dina öppettider skickas meddelandet under valda timmar automatiskt efter det att en kund skickar sitt första meddelande i chatt-fönstret.

Du kan schemalägga meddelanden under valda timmar så att de skickas automatiskt efter varje kunds första meddelande, eller endast under de specifika timmarna du väljer.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Inbox.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Sparade svar > Första svar och bläddra ner till Konversationer som startats inom valda timmar.

 5. Klicka på knappen Redigera svar bredvid Konversationer som startats inom valda timmar. Du kan använda standardmeddelandet eller lägga till ditt eget.

 6. Klicka på Spara.

Redigera dina Konversationer som startats utanför valda timmar med hjälp av samma steg ovan.

Stäng av initialt svar

Du kan stänga av ditt "första svar" till kunderna. När du stänger av det "första svaret" kommer dina kunder inte att få ett första svar när de inleder en konversation. Dina snabba svar och omedelbara svar är fortfarande tillgängliga.

 1. Klicka på Sparade svar > Första svar.
 2. Klicka på Stäng av första svar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis