Importera och exportera recensioner med hjälp av Product Reviews

Du kan använda appen Product Reviews för att importera och exportera produktomdömen från och till andra granskningstjänster.

Om du använder ett Online Store 2.0-tema kommer appen för produktomdömen att spara betygsdata i Produktbetyg och antal produktbetyg standardmetafält. Det innebär att dina betygsdata sparas som ytterligare data med din produkt. Den kan bli kompatibel med andra appar eftersom data sparas i standardmetafält. Andra appar kan också bidra till produktens betygsdata genom att skriva till dessa metafält.

CSV-filer för produktomdöme

Importerade och exporterade produktomdömen formateras till en kalkylbladsfil i CSV-format. Tabellen under beskriver kalkylbladens rubriker (den högsta raden) och typer av information som tillhör varje kolumn:

Kalkylbladsrubriker för produktgranskning
Rubriknamn Produktgranskningsinformation
product_handle Detta är svansen på din produkts URL. Om din produkt exempelvis visas i din webbutik på https://johns-apparel.com/products/blue-t-shirt, är product_handle blue-t-shirt .
delstat Status för recensionen, till exempel godkänd eller publicerad.
betyg En poäng från 0-5, där 5 representerar den mest positiva produktrecensionen.
Titel En kort, fet text som sammanfattar kundens upplevelse. Till exempel, "fantastisk!"
författare För- och efternamn som är kopplade till det kundkonto som skickade in recensionen.
e-post Kundens e-postadress.
plats Kundens adress, t. ex. deras stad och land.
brödtext En längre beskrivning av kundens upplevelse. De kan utveckla vad de gillade eller inte tyckte om avseende din produkt.
svar Ett valfritt svar på granskningen.
created_at Datum och tid när produktrecensionen skapades av kunden.
replied_at Datum och tid när svaret skapades.

Importera recensioner

Innan du börjar laddar du ner en CSV-fil med dina recensionsdata från granskningstjänsten som du vill migrera från. I de flesta granskningstjänsterna kan du exportera dina uppgifter till en CSV-fil.

Importverktyget för CSV ska fungera automatiskt för populära granskningstjänster, men du kan behöva formatera din CSV-fil för att matcha formatet för den här CSV-exempelfilen. Se till att du tar bort exempelprodukten från CSV-mallen, annars får du ett felmeddelande när du importerar CSV-filen.

Så här importerar du recensioner till appen Product Reviews:

 1. Se till att du har en CSV-fil med de recensioner du vill importera och att den är korrekt formaterad.

 2. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 3. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Product Reviews.

 4. Klicka på Öppna app.

 5. Klicka på Inställningar.

 6. Klicka på Importera.

 7. Klicka på Välj filoch välj sedan din CSV-fil.

 8. Klicka på Importera.

Exportera recensioner

Så här exporterar du dina befintliga recensioner från appen Product Reviews:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Product Reviews.

 3. Klicka på Öppna app.

 4. Klicka på Inställningar.

 5. Klicka på Exportera.

En CSV-fil i CSV-format laddas ner i din webbläsare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis