Anpassa grossistfakturor

Skicka dina grossistkundfakturor som skiljer sig från fakturorna som du skickar till dina detaljhandelskunder.

När du skickar ett fakturamejl till dina kunder genereras e-postmeddelandet med hjälp av fakturamallen. Som standard erbjuder denna mall dina kunder en kassalänk där de kan göra betalningar med hjälp av den betalningsleverantör som du har ställt in i din Shopify-admin.

Du kan redigera den här mallen för att erbjuda dina grossistkunder alternativa betalningsalternativ eller villkor. Du kan till exempel lägga till kod som skickar en faktura till dina webbutikskunder och en annan faktura till dina grossistbutikskunder.

Redigera fakturamallen

Så här redigerar du fakturamallen:

 1. Klicka på Inställningar och sedan på Aviseringar från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Orderutkastfaktura i avsnittet E-postmallar:
  Skärmdump av avsnittet E-postmallar.
 3. Byt ut koden i avsnittet E-postmeddelande (HTML) med din anpassade mall. Se Redigera en e-postmall.
 4. Klicka på Spara.

Exempel

Följande kod kontrollerar om fakturans e-postadress är för en grossistorder. Om fakturan är för en grossistorder innehåller e-postmeddelandet anvisningar för att kontakta handlaren för att betala för ordern. Annars skickas standardfakturan.

 {% capture email_title %} {% if tags contains "wholesale" %} Slutför din grossistorder

```
<p>To complete your wholesale order, contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a>.<br/>
  Your order can't be processed until we hear from you.</p><br/>
{% else %}
  Complete your purchase
{% endif %}
```

{% endcapture %}

{% capture email_body %} {% if item_count > 1 %}Dessa artiklar {% else %}Denna artikel {% endif %} reserveras för dig fram till: **{{ reserve_inventory_until | date: "%B %d, %Y at %I:%M %p %Z" }}** {% endcapture %}

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>{{ email_title }}</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
 <style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
 </style>
</head>

 <body>
  <table class="body">
   <tr>
    <td>

<table class="header row">
 <tr>
  <td class="header__cell">
   <center>

    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         <td class="shop-name__cell">
          {% if shop.email_logo_url %}
           <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
          {% else %}
           <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
           </h1>
          {% endif %}
         </td>

          <td class="order-number__cell">
           <span class="order-number__text">
            Invoice {{ name }}
           </span>
          </td>
        </tr>
       </table>

      </td>
     </tr>
    </table>

   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>{{ email_title }}</h2>
      {% if custom_message != blank %}
       <p>{{ custom_message }}</p>
      {% elsif reserve_inventory_until %}
       <p>{{ email_body }}</p>
      {% endif %}
      <table class="row actions">

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Order summary</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line in line_items %}

 {% if item_count == 1 %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--single' %}
 {% elsif forloop.first == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--first' %}
 {% elsif forloop.last == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--last' %}
 {% else %}
  {% assign columnWrapperClass = '' %}
 {% endif %}
 <tr class="order-list__item {{columnWrapperClass}}">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}
     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line.quantity }}</span><br/>
     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span>
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">{{ line.line_price | money }}</p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

      <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">
    {% if discounts %}
     {% capture discount_title %}Discount {% if discounts.first.code %}({{ discounts.first.code }}){% endif %}{% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ discount_title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ discounts_savings | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% for line in tax_lines %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ line.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ line.price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endfor %}
   </table>
   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

   </table>

   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
     {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
    {% endunless %}
   {% endfor %}

   {% if transaction_size > 1 %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway | replace: "_", " " | capitalize }}{% endcapture %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Refund</span>
    <br>
    <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>
   {% endif %}
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
      <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Customer information</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         {% if shipping_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Shipping address</h4>
           <p>
 {{ shipping_address.name }}<br/>
 {{ shipping_address.address1 }}
 {% if shipping_address.address2 %}
 <br/>{{ shipping_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ shipping_address.city }}, {{ shipping_address.province }} {{ shipping_address.zip }}
 <br/>{{ shipping_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}

         {% if billing_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Billing address</h4>
           <p>
 {{ billing_address.name }}<br/>
 {{ billing_address.address1 }}
 {% if billing_address.address2 %}
 <br/>{{ billing_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ billing_address.city }}, {{ billing_address.province }} {{ billing_address.zip }}
 <br/>{{ billing_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}
        </tr>
       </table>
       {% if shipping_method %}
        <table class="row">
         <tr>
          <td class="customer-info__item customer-info__item--last">
           <h4>Shipping method</h4>
           <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price | money }}</p>
          </td>
         </tr>
        </table>
       {% endif %}

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
     {% endif %}

     <table class="row footer">
 <tr>
  <td class="footer__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <p class="disclaimer__subtext">If you have any questions, reply to this email or contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a></p>
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

<img src="{{ 'notifications/spacer.png' | shopify_asset_url }}" class="spacer" height="1" />

    </td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>
```

 

Förhandsgranska en faktura

Så här visar du en förhandsgranskning av ett fakturamejl:

 1. Öppna ett orderutkast som skickades från din grossistbutik.
 2. Klicka på skicka faktura via e-postfrån orderns informationssida.
 3. I dialogrutan Skicka faktura, se till att det anpassade meddelandet är tomt och klicka sedan på Granska e-post. Din faktura bör likna följande exempel:
  Skärmdump av den anpassade e-postadressen

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis