Inställningar för grossisthandel

Du kan ändra dina grossistbutiksinställningar på sidorna Kunder, Prislistor, Navigering, Sidor, Utseende, Meddelanden och Inställningar i grossistkanalen.

Prislistor

Du kan granska och ändra en prislista från sidan Prislista.

Kunder

Du kan granska alla grossistkundkonton från sidan Kunder. Öppna kundens sida för att redigera följande inställningar för den kunden:

 • om det finns ett lägsta beställningsbelopp som kunden måste handla för i sina grossistbeställningar (detta belopp kommer åsidosätta inställningen för din butik som du gjort på sidan Preferences)
 • om kunden kan betala för beställningar i grossistbutiken, i motsats till att skicka in en beställning för godkännande (och om det finns en gräns för det beställningsbelopp som de kan betala för i kassan)

Du kan även slå upp kundens grossistpriser på deras kundsida.

Navigationsinställningar

Du kan ändra följande inställningar för din grossistbutik på navigeringssidan:

 • om kunderna kan filtrera dina produkter efter leverantör eller produkttyp
 • om kunderna kan titta på produkter efter serier i grossistaffären
 • hur produkterna beställs på en sida (till exempel kan dina produkter sorteras efter det datum de lagts till i Shopify)
 • vilka produkter som finns på grossistaffärens hemsida

Inställningar för sidor

Du kan skapa sidhuvud och sidfot för din grossistbutik från sidan Sidor. Du kan till exempel skapa webbsidor som innehåller din kontakt-, frakt- och policyinformation. När du har skapat dessa sidor kan du göra dem tillgängliga för dina kunder genom att lägga till dem i en navigeringsmeny. För att lägga till sidorna i en meny, gå till Navigeringssidan.

Inställningar för utseende

Du kan ändra följande inställningar som påverkar utseendet för din grossistbutik på sidan Utseende:

 • den logotyp som visas i rubriken
 • accentfärgen
 • bakgrundsbilden som visas på inloggnings- och sidorna för återställning av lösenord

Aviseringsinställningar

Du kan ändra följande inställningar som påverkar de meddelanden som skickas till dina grossistkunder från sidan Meddelanden:

 • om kunderna får en bekräftelse när de skickar in ett beställningsutkast
 • om kunderna får ett meddelande när deras beställningsutkast uppdateras eller annulleras

Preferenser

Du kan ändra följande inställningar för din grossistbutik på sidan Inställningar i grossistkanalen:

 • e-postadressen där meddelanden om grossistbeställningar och kundförfrågningar skickas
 • om detaljhandelspriserna visas som jämförelsepriser i grossistaffären
 • om det finns ett lägsta beställningsbelopp som alla kunder måste spendera för sina grossistbeställningar (Du kan även ställa in det minsta beställningsbelopp som åsidosätter denna inställning för enskilda kunder. Ett lästa beställningsbelopp som ställts in för en grossistkund har företräde framför det lägsta beställningsbelopp som ställts in för affären. Läs mer om hur du ställer in ett minimibelopp för butiken.)
 • huruvida kunderna kan lämna beställningsutkast för produkter som är slut i lager (läs mer om att beställa produkter som är slut i lager)
 • huruvida kunderna kan registrera sig för ett grossistkonto
 • huruvida du vill aktivera bot-check (reCaptcha) när dina kunder loggar in till grossistaffären
 • det språk som ska användas i grossistaffären för den icke-redigerbara texten som kanalen styr (till exempel menynamn, kundmeddelanden och kassan).

Skattebefrielser

Du kan undvika att skatt debiteras för dina kunder genom att ändra skatteinställningarna för kunder och produkter.

Om du ställer in en kund för att vara undantagen från skatt, debiteras inte skatt för deras beställningar i någon av försäljningskanalerna.

Språk som stöds

Du kan ställa in vilket språk dina kunder kommer att se i din butik och i grossistmeddelanden från sidan Inställningar. Följande språk stöds för närvarande:

 • Brasiliansk portugisiska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Spanska
 • Polska

Andra inställningar

Andra inställningar, till exempel valuta, styrs av de inställningar som du angav på sidan Inställningar i din Shopify-admin. Läs mer om de här ursprungliga inställningarna.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis