Geolocation

แอปกำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาและสกุลเงินแก่ลูกค้าของคุณโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และเบราว์เซอร์หรือภาษาของอุปกรณ์ ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถดูร้านค้าของคุณได้ในภาษาที่พวกเขาต้องการและชำระเงินในสกุลเงินที่ต้องการ แอปกำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ยังเพิ่มตัวเลือกในส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ของคุณซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของคุณเลือกภาษาและสกุลเงินของพวกเขาได้

หลังจากรับหรือปฏิเสธคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินแล้ว ลูกค้าจะไม่เห็นคำแนะนำเกี่ยวกับสกุลเงินสำหรับร้านค้าของคุณเป็นเวลา 14 วัน เวลารอดำเนินการนี้จะถูกรีเซ็ตหากลูกค้าล้างคุกกี้ของตน คำแนะนำภาษาจะปรากฏในทุกเซสชันใหม่

ข้อกำหนด

หากต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษา คุณจำเป็นต้อง ขายสินค้าในหลายภาษา หากต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสกุลเงิน คุณจำเป็นต้อง ขายสินค้าในหลายสกุลเงิน

Geolocation แนะนำเฉพาะภาษาและสกุลเงินที่คุณได้เปิดใช้งานสำหรับร้านค้าของคุณเท่านั้น หากคุณไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งของ Shopify เหล่านี้ คุณก็จะไม่สามารถใช้ Geolocation ในการให้คำแนะนำได้

ติดตั้งแอป Geolocation

 1. ไปที่หน้าแอป Geolocation
 2. คลิกเพิ่มแอป หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณคุณจะถูกแจ้งให้เข้าสู่ระบบ
 3. คลิกติดตั้งแอป

คุณสามารถลบแอป Geolocation ออกจากร้านค้าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หลังจากถอนการติดตั้งแอป Geolocation แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องลบส่วนย่อยใดๆ ก็ตามของโค้ดที่ไม่ได้ใช้ออกจากเทมเพลตธีมของคุณ

เผยแพร่การแนะนำ

การแนะนำช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเลือกซื้อในภาษาและสกุลเงินในภูมิภาคของตนได้ แอป Geolocation ช่วยให้คุณแสดงตัวอย่างการแนะนำก่อนที่จะเผยแพร่ในร้านค้าของคุณ

หากต้องการเผยแพร่การแนะนำ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกแอปใน Shopify admin
 2. คลิกที่ Geolocation
 3. คลิกเผยแพร่ในส่วนการแนะนำ

สถานะจะเปลี่ยนเป็น "เผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว" ลูกค้าของคุณจะเห็นภาษาและสกุลเงินที่เผยแพร่แล้วทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น พวกเขาสามารถเลือกภาษาและสกุลเงินที่ต้องการเรียกดูได้

หากคุณคลิกยกเลิกการเผยแพร่ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ไม่ได้เผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ" และการแนะนำจะถูกลบออก

ปรับแต่งการตั้งค่าการแนะนำ

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการแนะนำ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกแอปใน Shopify admin
 2. คลิกที่ Geolocation
 3. คลิกปรับแต่งในส่วนการแนะนำ
 4. ปรับแต่งคำแนะนำ
 5. คลิกที่บันทึก

เผยแพร่ตัวเลือก

ตัวเลือกช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเลือกภาษาและสกุลเงินของตนเองได้ทุกเมื่อ คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินและตัวเปลี่ยนภาษาลงในส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกแอปใน Shopify admin
 2. คลิกที่ Geolocation
 3. คลิกเผยแพร่ในส่วนตัวเลือก
 4. คลิกที่บันทึก

หากคุณคลิกที่ยกเลิกการเผยแพร่ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ยังไม่ได้เผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ" และตัวเลือกจะถูกลบออก

ปรับแต่งการตั้งค่าตัวเลือก

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของภาษาและเครื่องมือเลือกสกุลเงินในส่วนท้ายได้

ขั้นตอน:

 1. คลิกแอปใน Shopify admin
 2. คลิกที่ Geolocation
 3. คลิกปรับแต่งในส่วนตัวเลือก
 4. เลือกซ้าย กลาง หรือขวา
 5. คลิกที่บันทึก

การแนะนำภาษาและสกุลเงินของคุณจะปรากฏในส่วนท้ายของร้านค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี