การจัดการตลาด

ตลาดช่วยให้คุณจัดการประสบการณ์การใช้งานแบรนด์ของคุณได้โดยการกําหนดการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ ตลาดอาจมีประเทศหรือภูมิภาคเดียว หรือกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตลาดที่เรียกว่าอเมริกาเหนือที่นับรวมแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก หรือคุณสามารถสร้างตลาดที่เรียกว่าญี่ปุ่นที่มีเฉพาะประเทศประเทศญี่ปุ่นได้

ใน Shopify admin ของคุณ หน้าตลาดคือแดชบอร์ดของเครื่องมือและข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของตลาดแต่ละแห่งของคุณ คุณสามารถจัดการประเทศและภูมิภาคทั้งหมดที่คุณขายอยู่ในปัจจุบัน และตลาดที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งคุณไม่ได้ขายอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างและปรับแต่งตลาดใหม่ได้

เมื่อคุณเข้าถึง Shopify Markets เป็นครั้งแรก ตลาดบางแห่งจะถูกเพิ่มเข้าไปยังหน้าตลาดของคุณ ตลาดเหล่านี้จะแสดงผลตามการตั้งค่าร้านค้าที่มีอยู่ที่คุณได้ตั้งไว้ใช้กับตลาดหลักที่มีประเทศหรือภูมิภาคหลักซึ่งร้านค้าออนไลน์ของคุณขายสินค้าอยู่ รวมถึงตลาดอื่นๆ ที่คุณได้กําหนดเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้โดเมน การกําหนดราคาระหว่างประเทศ หรือเขตการจัดส่ง ที่อยู่ที่จัดส่งจะต้องอยู่ในประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่เปิดใช้งานอยู่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อบนร้านค้าของคุณได้

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในการจัดการตลาด

พนักงานในร้านค้าสามารถเข้าถึงตลาดได้ตามสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงหน้าตลาด

สิทธิ์อนุญาตทั่วไป:

 • หน้าหลัก
 • คำสั่งซื้อ (รวมถึงการแก้ไขและการส่งออก)
 • สินค้า (รวมถึงการส่งออก)
 • รายงาน
 • แดชบอร์ด
 • ส่วนลด

สิทธิ์อนุญาตของร้านค้าออนไลน์:

 • โดเมน

สิทธิ์อนุญาตในการบริหารจัดการ:

 • จัดการการตั้งค่า

ตลาดหลัก

ตลาดหลักของคุณคือประเทศหรือภูมิภาคหลักที่คุณขาย และมักจะเป็นบ้านเกิดหรือตลาดภายในประเทศของคุณ

ตลาดหลักของคุณจะขึ้นอยู่กับสกุลเงินของร้านค้าคุณในการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า แม้ว่าสกุลเงินของร้านค้าจะไม่ตรงกับประเทศที่อยู่ในส่วนที่อยู่ร้านค้าในการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่ร้านค้าของคุณเป็นสหรัฐอเมริกา แต่สกุลเงินของร้านค้าของคุณตั้งค่าเป็นดอลลาร์แคนาดา ตลาดหลักของคุณจะถูกตั้งเป็นแคนาดา

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำกับร้านค้าจะส่งผลต่อตลาดหลักของคุณตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปลี่ยนราคาสินค้าหรือตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับตลาดหลักของคุณโดยอัตโนมัติ

ในหน้า Markets ของคุณ การตั้งค่าตลาดหลักของคุณจะเป็นค่าที่กำหนดไว้แล้วและไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อดูรายละเอียดตลาดหลักของคุณ ให้ใช้ลิงก์ตรงเพื่อไปยังส่วนอื่นๆ ของส่วน Shopify admin เพื่อจัดการการตั้งค่าของคุณ

ตลาดอื่นๆ

ในหน้าตลาดของคุณ ตลาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตลาดหลักของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนตลาดอื่นๆ ส่วนนี้มีตลาดอื่นๆ ที่ร้านค้าของคุณขายให้ ซึ่งรวมถึงตลาดที่มีสถานะใช้งานอยู่ ไม่ได้ใช้งาน ประเทศเดียว และหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีตลาดที่มีประเทศและภูมิภาคทั้งหมดที่คุณไม่ได้กำลังขายสินค้าให้

แต่ละประเทศหรือภูมิภาคสามารถเป็นส่วนหนึ่งของตลาดได้เพียงรายการเดียว

ตลาดประเทศเดียว

ตลาดประเทศเดียวจะมีเพียงประเทศหรือภูมิภาคเดียวเท่านั้น เมื่อคุณสร้างตลาดประเทศเดียวรายการใหม่ขึ้นมา ระบบจะกำหนดสกุลเงินพื้นฐานของตลาดดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ หากระบบไม่รองรับสกุลเงินดังกล่าว สกุลเงินพื้นฐานจะถูกกำหนดให้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ

เมื่อคุณเข้าถึง Shopify Markets เป็นครั้งแรก ตลาดประเทศเดียวบางแห่งจะถูกสร้างขึ้นให้คุณในหน้า ตลาด ของคุณ ระบบจะสร้างตลาดเหล่านี้หากคุณกําหนดเป้าหมายไปยังประเทศหรือภูมิภาคนั้นด้วยโดเมนระหว่างประเทศ การกําหนดราคาระหว่างประเทศ หรือการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตัวเอง ระบบจะเปิดการใช้งานสิ่งเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าประสบการณ์การใช้งานร้านค้าออนไลน์ของลูกค้าของคุณนั้นไม่หยุดชะงักและไม่เปลี่ยนแปลง

ตลาดหลายประเทศ

ตลาดหลายประเทศจะมีประเทศหรือภูมิภาคมากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อคุณสร้างตลาดหลายประเทศขึ้นมา ระบบจะกำหนดสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้นให้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ และจะเปิดใช้ฟีเจอร์หลายสกุลเงิน หากคุณปิดใช้ฟีเจอร์หลายสกุลเงินสำหรับตลาดหลายประเทศ ลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าในตลาดนั้นจะต้องเลือกซื้อสินค้าในสกุลเงินพื้นฐานของตลาดหรือสกุลเงินพื้นฐานอื่นที่คุณเลือก

สกุลเงินพื้นฐานในตลาดหลายประเทศจะใช้เพื่อ กำหนดราคาสินค้าแบบคงที่

ตลาดระหว่างประเทศ

ระบบจะสร้างตลาดระหว่างประเทศขึ้นให้คุณเมื่อคุณเข้าถึง Shopify Markets ครั้งแรก ซึ่งรวมถึงทุกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีเขตการจัดส่ง แต่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ตลาดระหว่างประเทศมีการใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ประเทศและภูมิภาคที่คุณไม่ได้ขายให้

หน้า ตลาด ของคุณจะมี ตลาดที่เรียกว่าประเทศ/ภูมิภาคที่คุณไม่ได้ทำการขาย ระบบจะสร้างตลาดนี้ขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถลบได้ ซึ่งรวมถึงประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณไม่ได้ทำการขายในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าจากประเทศหรือภูมิภาคเหล่านั้นเข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ พวกเขาสามารถดูภาษาและสกุลเงินเริ่มต้นที่เชื่อมโยงกับตลาดหลักของคุณ แต่จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้

เมื่อคุณเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคจากตลาดนี้ไปยังตลาดใหม่ ประเทศเหล่านั้นจะถูกลบออกจากรายการนี้

เพิ่มตลาด

เมื่อคุณต้องการปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ของคุณสำหรับลูกค้าในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตลาดใหม่ได้จากหน้าตลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตั้งเป้าหมายกลุ่มประเทศเช่นอเมริกาเหนือหรือประเทศเดียว เช่น แคนาดา Shopify Markets จะยอมให้คุณสามารถสร้างตลาดที่มีความหมายต่อธุรกิจของคุณได้

เมื่อเพิ่มตลาดใหม่ ระบบจะแนะนำตลาดตามร้านค้าที่คล้ายกับของคุณ โดยการแนะนำเหล่านี้จะระบุประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีแนวโน้มที่จะขายสินค้าได้สำเร็จมากที่สุด โดยอิงจากข้อมูลจากผู้ขายที่คล้ายกันภายในตลาดหลักเดียวกัน

หากคุณสร้างตลาดใหม่ที่มีประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดอื่นแล้ว ตลาดใหม่จะแทนที่ตลาดที่มีอยู่ ระบบจะเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดใหม่ของคุณและจะลบออกจากตลาดที่มีอยู่ หากตลาดที่มีอยู่ไม่มีประเทศหรือภูมิภาคอื่น ระบบจะลบตลาดนั้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงราคาระหว่างประเทศ โดเมน โฟลเดอร์ย่อย หรือการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องก็จะถูกลบด้วย

หากคุณจัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคทั้งหมดที่รวมอยู่ในตลาดใหม่แล้ว ตลาดจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น มิฉะนั้นตลาดใหม่จะยังไม่ได้เปิดใช้งานและคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานตลาดก่อนเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. คลิก "เพิ่มตลาด"

 3. ป้อนชื่อตลาด ชื่อนี้จะช่วยคุณระบุตลาดภายใน Shopify admin ของคุณ และจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

 4. คลิก "เพิ่มประเทศ/ภูมิภาค"

 5. เพิ่มประเทศและภูมิภาคที่คุณต้องการรวมไว้ในตลาดนี้

 6. คลิก "เสร็จสิ้น" จากนั้นคลิก "บันทึก"

ดูตัวอย่างตลาด

คุณสามารถดูตัวอย่างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในตลาดได้ใน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างตลาดที่ยังใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานได้ในทุกภาษาที่คุณได้เพิ่มไปยังตลาดนั้น

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. คลิก "จัดการ" ที่อยู่ด้านข้างตลาดที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 3. จากรายการ แสดงตัวอย่าง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการดูตัวอย่างในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เปิดใช้งานตลาด

หากคุณยังไม่ได้จัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคทั้งหมดในตลาดใหม่ ตลาดดังกล่าวจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเหล่านั้นจะไม่สามารถชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานตลาดได้ คุณจะต้องใช้อัตราค่าจัดส่งในทุกประเทศและภูมิภาคในตลาดนั้น คุณควรกําหนดการตั้งค่าตลาดเพิ่มเติม เช่น โดเมนและภาษา หรือสกุลเงินและการกําหนดราคาก่อนจะเปิดใช้งานตลาดและเริ่มขายสินค้าไปยังประเทศและภูมิภาคเหล่านั้น

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. คลิก "จัดการ" ที่อยู่ด้านข้างตลาดที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

 3. คลิกที่ "เปิดใช้งานตลาด"

ปิดใช้หลายสกุลเงินของตลาดแบบหลายประเทศ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ สกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้นในตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าและเปิดใช้หลายสกุลเงิน หากคุณปิดใช้งานหลายสกุลเงินเป็นตลาดแบบหลายประเทศ ลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าในตลาดนั้นในสกุลเงินพื้นฐานของตลาด หรือสกุลเงินพื้นฐานอื่นที่คุณเลือก

ขั้นตอน:

 1. ไปที่การตั้งค่า แล้วคลิกที่ "ตลาด"

 2. คลิก "จัดการ" ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อตลาด

 3. คลิก "จัดการ" ที่อยู่ถัดจาก "สกุลเงินและการกำหนดราคา"

 4. ที่ตัวเลือกหลายสกุลเงิน ให้เลือก "ปิด"

 5. คลิกที่บันทึก

ปิดใช้งานตลาด

หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในตลาดใดตลาดหนึ่งอีกต่อไป คุณสามารถปิดใช้งานตลาดแห่งนั้นได้ การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณมีอยู่ เมื่อคุณปิดใช้งานตลาด การตั้งค่าตลาดทั้งหมดจะถูกบันทึก หมายความว่าคุณสามารถเลือกเปิดใช้งานอีกครั้งได้อย่างง่ายดายในอนาคต การปิดใช้งานตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบเขตการจัดส่งของคุณ อย่างไรก็ตามลูกค้าจากประเทศที่อยู่ในตลาดที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้

หากคุณปิดใช้งานตลาดที่มีโดเมนระดับสูงหรือโดเมนย่อยที่เชื่อมโยงกับตลาดนั้น โดเมนดังกล่าวจะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังโดเมนของตลาดหลักของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานตลาดที่ตั้งค่าขึ้นด้วยโฟลเดอร์ย่อยจะทําให้ URL โฟลเดอร์ย่อยเหล่านั้นหยุดการทำงาน คุณจึงควรตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะยังเข้าถึงหน้าร้านของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. คลิก จัดการ ด้านข้างตลอดที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 3. จากรายการ การดำเนินการเพิ่มเติม ให้คลิก "ปิดใช้งานตลาด"

 4. คลิก "ปิดใช้งาน" เพื่อยืนยัน

ลบตลาด

คุณสามารถลบตลาดได้จากหน้าตลาด การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อที่มีอยู่ แต่จะทำให้ลูกค้าในตลาดนั้นไม่สามารถชำระเงินได้ และ URL โฟลเดอร์ย่อยจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป การลบตลาดจะถือเป็นการลบตลาดนั้นๆ อย่างถาวร

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

 2. คลิก "จัดการ" ที่อยู่ด้านข้างตลาดที่คุณต้องการลบ

 3. ในรายการการดำเนินการเพิ่มเติม คลิกที่ "ลบตลาด"

 4. คลิก "ลบ" เพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี