การจัดการตลาด

ตลาดช่วยให้คุณจัดการประสบการณ์การใช้งานแบรนด์ของคุณได้ด้วยการกําหนดการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยตลาดอาจมีประเทศหรือภูมิภาคเดียว หรือกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตลาดชื่อว่าอเมริกาเหนือ ซึ่งเจาะจงไปที่แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ทั้งหมดนี้ด้วยการตั้งค่าเพียงกลุ่มเดียว ถ้าหากคุณมีกลุ่มการตั้งค่าอื่นที่คุณต้องการใช้กับญี่ปุ่นเท่านั้น คุณก็สามารถสร้างตลาดอื่นที่เจาะจงเพียงแค่ประเทศญี่ปุ่นได้

การเข้าถึงตลาดเป็นครั้งแรก

หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง Shopify Markets ทันทีหลังจากลงทะเบียนใช้งาน Shopify คุณจะมีตลาดที่สร้างขึ้นเพื่อคุณดังต่อไปนี้:

 • ตลาดหลัก: ประเทศหรือภูมิภาคหลักที่คุณจะขายให้ โดยมักจะเป็นบ้านเกิดหรือตลาดภายในประเทศของคุณ ซึ่งถูกกำหนดโดยที่อยู่และสกุลเงินหลักในร้านค้าของคุณ
 • ตลาดระหว่างประเทศ: รายการประเทศหรือภูมิภาคยอดนิยมที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งผู้ขายที่คล้ายกับคุณขายสินค้าด้วย
 • ประเทศที่คุณไม่ได้ขาย: ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดอื่น โดยลูกค้าในประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ตลาดระหว่างประเทศจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าในประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานตลาดดังกล่าว

หากคุณเป็นผู้ขายของ Shopify ก่อนที่จะเปิดตัว Shopify Markets การตั้งค่าก่อนหน้าของคุณจะถูกโอนย้ายไปยังตลาดต่อไปนี้:

 • ตลาดหลัก: ประเทศหรือภูมิภาคหลักที่คุณขาย โดยมักจะเป็นบ้านเกิดหรือตลาดภายในประเทศของคุณ ซึ่งถูกกำหนดโดยที่อยู่และสกุลเงินหลักของร้านค้าของคุณ
 • ระบบได้สร้างตลาดประเทศเดียวให้คุณโดยอิงตามสกุลเงิน ราคาระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือโดเมนระหว่างประเทศที่ได้กําหนดค่าไว้ในร้านค้าของคุณก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณอยู่ในแคนาดาและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้เปิดใช้ในร้านค้าก่อนหน้านี้ ระบบจะสร้างตลาดของสหรัฐอเมริกาให้คุณ
 • ตลาดระหว่างประเทศ: ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณจัดส่งไปแต่ไม่ได้เปิดใช้สกุลเงินท้องถิ่น
 • ประเทศที่คุณไม่ได้ขาย: ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดอื่น โดยลูกค้าในประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

หากประเทศหรือภูมิภาคทั้งหมดที่มีสกุลเงินท้องถิ่นได้ถูกเปิดใช้ในการตั้งค่าการชำระเงินคุณไว้ก่อนหน้านี้ ประเทศและภูมิภาคเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังตลาดระหว่างประเทศของคุณด้วยสกุลเงินท้องถิ่นนั้นที่เปิดใช้อยู่

คุณสามารถมีตลาดได้สูงสุด 50 แห่ง แต่ร้านค้าบางร้านอาจมีตลาดมากกว่า 50 แห่งหลังจากการย้ายข้อมูล เนื่องจากระบบจะอิงตามจํานวนประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกันซึ่งคุณเคยเปิดใช้ไว้ก่อนหน้านี้ โดยคุณสามารถใช้ตลาดที่มีอยู่เหล่านี้ต่อไปได้ แต่คุณจะไม่สามารถเพิ่มตลาดอื่นๆ ได้จนกว่าคุณจะมีตลาดน้อยกว่า 50 แห่ง

เราขอแนะนาให้คุณรวมประเทศหรือภูมิภาคที่มีกลยุทธ์การกําหนดราคาที่คล้ายคลึงกันเข้าเป็นตลาดสำหรับหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น หากก่อนหน้านี้คุณเปิดใช้ตลาดแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโกในการตั้งค่าการเงินของคุณ แต่ไม่ได้ปรับปลี่ยนราคาหรือกลยุทธ์สำหรับแต่ละประเทศ คุณสามารถย้ายทั้งสามประเทศนี้ไปยังตลาดเดียวที่เรียกว่าอเมริกาเหนือได้

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในการจัดการตลาด

พนักงานในร้านค้าสามารถเข้าถึงตลาดได้ตามสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงหน้าตลาด

สิทธิ์อนุญาตทั่วไป:

 • หน้าหลัก
 • คำสั่งซื้อ (รวมถึงการแก้ไขและการส่งออก)
 • สินค้า (รวมถึงการส่งออก)
 • รายงาน
 • แดชบอร์ด
 • ส่วนลด

สิทธิ์อนุญาตของร้านค้าออนไลน์:

 • โดเมน

สิทธิ์อนุญาตในการบริหารจัดการ:

 • จัดการการตั้งค่า

ประเภทของตลาด

ตลาดหลัก

ตลาดหลักของคุณคือประเทศหรือภูมิภาคหลักที่คุณขาย และมักจะเป็นบ้านเกิดหรือตลาดภายในประเทศของคุณ

ตลาดหลักของคุณจะขึ้นอยู่กับสกุลเงินของร้านค้าคุณในการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า แม้ว่าสกุลเงินของร้านค้าจะไม่ตรงกับประเทศที่อยู่ในส่วนที่อยู่ร้านค้าในการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่ร้านค้าของคุณเป็นสหรัฐอเมริกา แต่สกุลเงินของร้านค้าของคุณตั้งค่าเป็นดอลลาร์แคนาดา ตลาดหลักของคุณจะถูกตั้งเป็นแคนาดา

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำกับร้านค้าจะส่งผลต่อตลาดหลักของคุณตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปลี่ยนราคาสินค้าหรือตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับตลาดหลักของคุณโดยอัตโนมัติ

ในหน้า Markets ของคุณ การตั้งค่าตลาดหลักของคุณจะเป็นค่าที่กำหนดไว้แล้วและไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อดูรายละเอียดตลาดหลักของคุณ ให้ใช้ลิงก์ตรงเพื่อไปยังส่วนอื่นๆ ของส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อจัดการการตั้งค่าของคุณ

การเปลี่ยนสกุลเงินร้านค้าของคุณ

การเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าจะเป็นการเปลี่ยนตลาดหลักด้วย เนื่องจากสกุลเงินของร้านค้าเป็นตัวกําหนดตลาดหลัก

หากคุณเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าคุณ ตลาดหลักของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นประเทศหรือภูมิภาคตามสกุลเงินใหม่นั้น หากมีประเทศใหม่ดังกล่าวในตลาดประเทศเดียวอยู่แล้ว ตลาดประเทศเดียวดังกล่าวจะถูกลบออก จากนั้นประเทศตลาดหลักเก่าของคุณจะถูกย้ายไปยังตลาดระหว่างประเทศของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งสกุลเงินของร้านค้าเป็นดอลลาร์แคนาดาแล้วเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะเปลี่ยนตลาดหลักของคุณเป็นสหรัฐอเมริกา หากคุณมีตลาดเดียวในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ตลาดนั้นจะถูกลบออก แล้วระบบจะย้ายแคนาดาไปยังตลาดระหว่างประเทศของคุณ

หากร้านค้าของคุณขายสินค้าไปแล้ว คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อเปลี่ยนแปลงสกุลเงินของร้านค้าคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสกุลเงินของยอดเงินที่คุณจะได้รับ

แต่ละประเทศหรือภูมิภาคสามารถเป็นส่วนหนึ่งของตลาดได้เพียงรายการเดียว

ตลาดประเทศเดียว

ตลาดประเทศเดียวจะมีเพียงประเทศหรือภูมิภาคเดียวเท่านั้น เมื่อคุณสร้างตลาดประเทศเดียวรายการใหม่ขึ้นมา ระบบจะกำหนดสกุลเงินพื้นฐานของตลาดดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ หากระบบไม่รองรับสกุลเงินดังกล่าว สกุลเงินพื้นฐานจะถูกกำหนดให้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ

คุณควรใช้ตลาดประเทศเดียวเพื่อขายสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หากตลาดหลักของคุณคือแคนาดา และยอดขายระหว่างประเทศส่วนใหญ่ของคุณเริ่มมาจากสหรัฐอเมริกา การสร้างตลาดที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและคอนเวอร์ชันของคุณได้ โดยการมอบประสบการณ์การใช้งานแบบเฉพาะและเป็นภาษาท้องถิ่นให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเมื่อเรียกดูร้านค้าของคุณ

ตลาดหลายประเทศ

ตลาดหลายประเทศจะมีประเทศหรือภูมิภาคมากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อคุณสร้างตลาดหลายประเทศขึ้นมา ระบบจะกำหนดสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้นให้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ และจะเปิดใช้ตัวเลือกสกุลเงินในพื้นที่ หากคุณปิดใช้ตัวเลือกสกุลเงินในพื้นที่สำหรับตลาดหลายประเทศ ลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าในตลาดนั้นจะต้องเลือกซื้อสินค้าในสกุลเงินพื้นฐานของตลาดหรือสกุลเงินพื้นฐานอื่นที่คุณเลือก

สกุลเงินพื้นฐานในตลาดหลายประเทศจะใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าแบบคงที่

รวมประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ที่มีกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเป็นตลาดหลายประเทศเพื่อความสะดวก ตัวอย่างเช่น คุณอาจขายสินค้าไปยังเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม และอิตาลี ซึ่งประเทศเหล่านี้แต่ละประเทศจะมีการกําหนดราคาสินค้า อัตราค่าจัดส่ง และโดเมนเดียวกัน ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างตลาดเดียวที่ประกอบด้วยทั้งสี่ประเทศได้

ตลาดระหว่างประเทศ

ระบบจะสร้างตลาดระหว่างประเทศขึ้นให้คุณเมื่อคุณเข้าถึง Shopify Markets เป็นครั้งแรก ซึ่งจะประกอบไปด้วยรายการประเทศหรือภูมิภาคยอดนิยมที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งผู้ขายที่คล้ายกับคุณขายสินค้าด้วย ทั้งนี้ตลาดระหว่างประเทศจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มขายสินค้าไปยังทุกประเทศในตลาดระหว่างประเทศได้โดยการเปิดใช้งาน

ประเทศและภูมิภาคที่คุณไม่ได้ขายให้

หน้า ตลาด ของคุณจะมี ตลาดที่เรียกว่าประเทศ/ภูมิภาคที่คุณไม่ได้ทำการขาย ระบบจะสร้างตลาดนี้ขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถลบได้ ซึ่งรวมถึงประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณไม่ได้ทำการขายในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าจากประเทศหรือภูมิภาคเหล่านั้นเข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ พวกเขาสามารถดูภาษาและสกุลเงินเริ่มต้นที่เชื่อมโยงกับตลาดหลักของคุณ แต่จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้

เมื่อคุณเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคจากตลาดนี้ไปยังตลาดใหม่ ประเทศเหล่านั้นจะถูกลบออกจากรายการนี้

เพิ่มตลาด

เมื่อคุณต้องการปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ของคุณสำหรับลูกค้าในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตลาดใหม่ได้จากหน้าตลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตั้งเป้าหมายกลุ่มประเทศเช่นอเมริกาเหนือหรือประเทศเดียว เช่น แคนาดา Shopify Markets จะยอมให้คุณสามารถสร้างตลาดที่มีความหมายต่อธุรกิจของคุณได้

เมื่อเพิ่มตลาดใหม่ ระบบจะแนะนำตลาดตามร้านค้าที่คล้ายกับของคุณ โดยการแนะนำเหล่านี้จะระบุประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีแนวโน้มที่จะขายสินค้าได้สำเร็จมากที่สุด โดยอิงจากข้อมูลจากผู้ขายที่คล้ายกันภายในตลาดหลักเดียวกัน

หากคุณสร้างตลาดใหม่ที่มีประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดอื่นแล้ว ตลาดใหม่จะแทนที่ตลาดที่มีอยู่ ระบบจะเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดใหม่ของคุณและจะลบออกจากตลาดที่มีอยู่ หากตลาดที่มีอยู่ไม่มีประเทศหรือภูมิภาคอื่น ระบบจะลบตลาดนั้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงราคาระหว่างประเทศ โดเมน โฟลเดอร์ย่อย หรือการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องก็จะถูกลบด้วย

หากคุณจัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคทั้งหมดที่รวมอยู่ในตลาดใหม่แล้ว ตลาดจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น มิฉะนั้นตลาดใหม่จะยังไม่ได้เปิดใช้งานและคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานตลาดก่อนเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

 2. คลิก “เพิ่มตลาด

 3. ป้อนชื่อตลาด ชื่อนี้จะช่วยคุณระบุตลาดภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

 4. คลิก “เพิ่มประเทศ/ภูมิภาค

 5. เพิ่มประเทศและภูมิภาคที่คุณต้องการรวมไว้ในตลาดนี้

 6. คลิก “เสร็จสิ้น” จากนั้นคลิก “บันทึก

ดูตัวอย่างตลาด

คุณสามารถดูตัวอย่างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในตลาดได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างตลาดที่ยังใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานได้ในทุกภาษาที่คุณได้เพิ่มไปยังตลาดนั้น

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

 2. คลิก “จัดการ” ที่อยู่ด้านข้างตลาดที่คุณต้องการดูตัวอย่าง

 3. จากรายการ แสดงตัวอย่าง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการดูตัวอย่างในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เปิดใช้งานตลาด

หากคุณยังไม่ได้จัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคทั้งหมดในตลาดใหม่ ตลาดดังกล่าวจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเหล่านั้นจะไม่สามารถชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานตลาดได้ คุณจะต้องใช้อัตราค่าจัดส่งในทุกประเทศและภูมิภาคในตลาดนั้น คุณควรกําหนดการตั้งค่าตลาดเพิ่มเติม เช่น โดเมนและภาษา หรือสกุลเงินและการกําหนดราคาก่อนจะเปิดใช้งานตลาดและเริ่มขายสินค้าไปยังประเทศและภูมิภาคเหล่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

 2. คลิก “จัดการ” ที่อยู่ด้านข้างตลาดที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

 3. คลิกที่ “เปิดใช้งานตลาด

ปิดใช้งานตลาด

หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าที่จับต้องได้ให้แก่ลูกค้าในตลาดใดตลาดหนึ่งอีกต่อไป คุณสามารถปิดใช้งานตลาดแห่งนั้นได้ โดยการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณมีอยู่ เมื่อคุณปิดใช้งานตลาด การตั้งค่าตลาดทั้งหมดจะถูกบันทึก หมายความว่าคุณสามารถเลือกเปิดใช้งานอีกครั้งได้อย่างง่ายดายในอนาคต การปิดใช้งานตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบเขตการจัดส่งของคุณ อย่างไรก็ตามลูกค้าจากประเทศที่อยู่ในตลาดที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้

หากคุณปิดใช้งานตลาดที่มีโดเมนระดับสูงหรือโดเมนย่อยที่เชื่อมโยงกับตลาดนั้น โดเมนดังกล่าวจะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังโดเมนของตลาดหลักของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานตลาดที่ตั้งค่าขึ้นด้วยโฟลเดอร์ย่อยจะทําให้ URL โฟลเดอร์ย่อยเหล่านั้นหยุดการทำงาน คุณจึงควรตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะยังเข้าถึงหน้าร้านของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

 2. คลิก จัดการ ด้านข้างตลอดที่คุณต้องการปิดใช้งาน

 3. จากรายการ การดำเนินการเพิ่มเติม ให้คลิก “ปิดใช้งานตลาด

 4. คลิก “ปิดใช้งาน” เพื่อยืนยัน

ลบตลาด

คุณสามารถลบตลาดได้จากหน้าตลาด การดำเนินการนี้จะทำให้ลูกค้าในตลาดนั้นไม่สามารถชำระเงินสินค้าที่จับต้องได้ และ URL โฟลเดอร์ย่อย จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แต่คำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ การลบตลาดจะถือเป็นการลบตลาดนั้นๆ อย่างถาวร

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด

 2. คลิก “จัดการ” ที่อยู่ด้านข้างตลาดที่คุณต้องการลบ

 3. ในรายการการดำเนินการเพิ่มเติม คลิกที่ “ลบตลาด

 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

การแก้ไขประเทศหรือภูมิภาคภายในตลาดที่มีอยู่

คุณสามารถเพิ่มหรือลบประเทศหรือภูมิภาคภายในตลาดที่มีอยู่ของคุณได้เมื่อกลยุทธ์การขายข้ามพรมแดนของคุณเปลี่ยนไป

เพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดที่มีอยู่

คุณสามารถเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าไปยังฝรั่งเศสและเยอรมนีในตลาดหลายประเทศอยู่แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการเริ่มขายสินค้าไปยังอิตาลีด้วย โดยคุณสามารถเพิ่มอิตาลีไปยังตลาดหลายประเทศที่มีอยู่ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิก “จัดการ” ถัดจากตลาดที่คุณต้องการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคเพิ่มเติม
 3. คลิก “จัดการ” จากนั้นคลิก “เพิ่มประเทศ/ภูมิภาค
 4. ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว
 5. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

การลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่

คุณสามารถลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตลาดอเมริกาเหนือที่ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก คุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จในแคนาดา แต่ยอดขายไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง และคุณตัดสินใจมุ่งความสนใจไปที่อื่น ในกรณีนี้ คุณสามารถลบแคนาดาออกจากตลาดอเมริกาเหนือได้ การดำเนินการเช่นนี้จะย้ายแคนาดาไปยังประเทศ/ภูมิภาคที่คุณไม่ได้ขาย และลูกค้าจากแคนาดาจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินในร้านค้าของคุณได้อีกต่อไป

หากคุณต้องการลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่และเพิ่มไปยังตลาดของตัวเอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับการเพิ่มตลาดใหม่แทนการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตลาดหลายประเทศที่มีทุกประเทศในสหภาพยุโรป และยอดขายของคุณในเยอรมนีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณอาจตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่มีการกำหนดเป้าหมายในเยอรมนีมากขึ้น การเพิ่มตลาดใหม่ให้กับเยอรมนีจะเป็นการสร้างตลาดเฉพาะของเยอรมนี ทั้งนี้จะยังคงรักษาประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ทั้งหมดในตลาดหลายประเทศแห่งเดิม

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิก “จัดการ” ถัดจากตลาดที่คุณต้องการลบประเทศหรือภูมิภาคออก
 3. คลิกแก้ไข
 4. ลบประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่ต้องการขายให้ในตลาดนี้อีกต่อไป
 5. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี