การกําหนดราคาในสกุลเงินท้องถิ่น

เมื่อคุณขายสินค้าไปยังตลาด ลูกค้าของคุณสามารถดูราคาในร้านค้าของคุณ จ่ายค่าสินค้าในขั้นตอนการชำระเงิน และรับเงินคืนในสกุลเงินท้องถิ่นของตนได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ราคาสินค้าจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราการแลกเปลี่ยนของตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคุณสามารถตั้งอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองได้

คุณสามารถปรับแต่งการกําหนดราคาในพื้นที่ของคุณในแต่ละตลาดได้โดยใช้การปัดเศษราคา หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือสูงกว่า คุณก็จะสามารถควบคุมราคาในตลาดต่างๆ ได้โดยใช้การปรับเปอร์เซ็นต์ราคาและการตั้งราคาสินค้าตามประเทศหรือภูมิภาค

หากคุณขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ คุณจะต้องมีตัวเลือกประเทศเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ร้านค้าของคุณแสดงสกุลเงินในประเทศของลูกค้าได้

พฤติกรรมการชำระเงิน

หากคุณขายสินค้าด้วยสกุลเงินในพื้นที่โดยใช้ Shopify Payments ลูกค้าจะสามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินที่รองรับได้ คุณสามารถปรับแต่งราคาในตลาดได้โดยการกำหนดอัตราการแปลงสกุลเงินด้วยตนเอง การแก้ไขราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดราคาคงที่ของสินค้าได้

ที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้าจะใช้ในการกำหนดว่าลูกค้านั้นจะอยู่ในตลาดใด หากลูกค้าเลือกที่จะจัดส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างจากประเทศที่เคยเลือกไว้ในร้าน โดยกรณีดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากตลาดที่กำหนดเอง ราคาในขั้นตอนการชำระเงินของพวกเขาจะเปลี่ยนไปให้ตรงกับปลายทางการจัดส่ง การดำเนินการเช่นนี้เรียกว่าข้อจํากัดการชำระเงิน หากคุณใช้วิธีการชำระเงินที่ไม่รองรับข้อจำกัดในการชำระเงิน ผู้ซื้อจะสามารถชำระเงินในสกุลเงินใดก็ตามที่คุณได้เปิดใช้ แม้ว่าจะสกุลเงินดังกล่าวจะไม่ตรงกับที่อยู่ที่จัดส่งก็ตาม

ตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้ขายที่มีตลาดหลักอยู่ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยมีการกำหนดราคาคงที่สำหรับสินค้าทุกรายการ หากลูกค้ามาถึงขั้นตอนการชำระเงินในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) และพยายามจะจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา Shopify จะเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยยึดตามราคาคงที่ของคุณ และระบบจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาตามปลายทางการจัดส่ง

ช่องทางหลักที่รองรับการกําหนดราคาในพื้นที่

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเกตเวย์หลักสำหรับ Shopify payments และระดับความช่วยเหลือสำหรับการกำหนดราคาในพื้นที่

เกตเวย์ที่รองรับ
วิธีการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน ความช่วยเหลือ
บัตรเครดิต การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
วิธีการเร่งด่วน Shop Pay รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
Apple Pay รองรับแต่ไม่มีข้อจำกัดในการชำระเงิน
Google Pay รองรับแต่ไม่มีข้อจำกัดในการชำระเงิน
วิธีการชำระเงินในพื้นที่ Klarna รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
Sofort รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
iDeal รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
การชำระเงิน EPS รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
Bancontact รองรับอย่างเต็มรูปแบบ
วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม PayPal Express รองรับแต่ไม่มีข้อจำกัดในการชำระเงิน
Amazon Pay ไม่รองรับ ราคาจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า
อื่นๆ ไม่รองรับ ราคาจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า

ไม่รองรับวิธีการชำระเงินหลักจากภายนอก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เกตเวย์จําลองสำหรับทดสอบเพื่อจําลองการกำหนดราคาของคำสั่งซื้อระหว่างประเทศได้

ข้อจำกัด

รายการข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการจำหน่ายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่:

  • การขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่จะรองรับเฉพาะใน Shopify Payments เท่านั้น ทั้งนี้รวมถึง Apple Pay, Google Pay และ PayPal นอกเหนือจากวิธีการ Shopify Payments อื่นๆ คำสั่งซื้อที่สร้างโดยใช้ผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นๆ จากภายนอกจะได้รับการประมวลผลตามสกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้าคุณ

  • ระบบรองรับการขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และในสภาพแวดล้อมที่ไร้ขอบเขตโดยใช้ API หน้าร้าน Shopify POS รองรับสกุลเงินของร้านค้าของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถขายสินค้าในหลายสกุลเงินในช่องทางอื่นได้

  • หากคุณจะกำหนดระยะเวลาในการชําระเงินเพื่อเลื่อนการชําระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งอยู่ในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของร้านค้าคุณตามค่าเริ่มต้น คุณจะสามารถเก็บเงินได้ด้วยบัตรเครดิตหรือด้วยการทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่า “ชำระเงินแล้ว”

  • คุณไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่สร้างในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินของร้านค้าคุณตามค่าเริ่มต้นได้ (เว้นเสียแต่ว่าคุณจะใช้ฟีเจอร์ B2B ของ Shopify)แม้ว่าคุณจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อ จากนั้นสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน แล้วส่งอีเมลใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าคุณได้

  • ธนาคารบางแห่งและผู้ที่ออกบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในสกุลเงินในพื้นที่ก็ตาม

  • คุณสามารถดูรายการได้เฉพาะในสกุลเงินของร้านค้าเท่านั้น

  • แอปแปลงสกุลเงินบางรายการใน Shopify App Store จะเข้ากันไม่ได้กับการขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ใน Shopify Payments แอปบางแอปอาจแสดงราคาในสกุลเงินที่ลูกค้าเลือก แต่สกุลเงินจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้าในขั้นตอนการชำระเงิน ดังนั้นคุณควรใช้แอป Geolocation โดย Shopify เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเรียกดูสินค้าในร้านค้าคุณในราคาท้องถิ่นของตนได้

สกุลเงินที่รองรับ

คุณสามารถรับและคืนเงินที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระในสกุลเงินต่อไปนี้:

รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO สำหรับสกุลเงินที่ใช้ใน Shopify Payments ผ่านเงินสกุลเงินในพื้นที่
เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกตซัลกัวเตมาลา นวยโบซอล
AFN * ดอลลาร์กายอานา กีนาปาปัวนิวกินี
เลกแอลเบเนีย ดอลลาร์ฮ่องกง เปโซฟิลิปปินส์
AMD * เลมปิราฮอนดูรัส PKR *
กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ คูนาโครเอเชีย ซวอตือโปแลนด์
กวานซาแองโกลา HTG * กวารานีปารากวัย
ARS * โฟรินต์ฮังการี ริยัลกาตาร์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย รูเปียห์ ลิวโรมาเนีย
ฟลอรินอารูบา นิวเชเกลอิสราเอล ดีนาร์เซอร์เบีย
AZN * INR * รูเบิลรัสเซีย
คอนเวร์ทีบิลมาร์คบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครนาไอซ์แลนด์ RWF *
ดอลลาร์บาร์เบโดส ดอลลาร์จาเมกา ริยัลซาอุดีอาระเบีย
BDT * เยน ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน
เลฟบัลแกเรีย ชิลลิงเคนยา รูปีเซเชลล์
ฟรังก์บุรุนดี KGS * โครนาสวีเดน
ดอลลาร์เบอร์มิวดา KHR * ดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์บรูไน ฟรังก์คอโมโรส ปอนด์เซนต์เฮเลนา
โบลีเวียโน วอนเกาหลีใต้ เซียร์ราลีโอน
เรอัลบราซิล ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน ดอลลาร์ซูรินาเม
ดอลลาร์บาฮามาส KZT * STD *
BWP * กีบ ลิลังเจนีสวาซิแลนด์
BZD * LBP * บาท
ดอลลาร์แคนาดา รูปีศรีลังกา เอส
ฟรังก์คองโก LRD * ปาอางา
ฟรังก์สวิส LSL * TRY *
.CLP MAD * ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก
หยวนจีน ลิวมอลโดวา ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
เปโซโคลอมเบีย อารีอารีมาดากัสการ์ ชิลลิงแทนซาเนีย
โกลอนคอสตาริกา ดีนาร์มาซิโดเนีย UAH *
เอสคูโดเคปเวิร์ด MMK * UGX *
โครูนาเช็ก ทูกรุก ดอลลาร์สหรัฐ
ฟรังก์จิบูตี MOP * เปโซอุรุกวัย
โครนเดนมาร์ก รูปีมอริเชียส UZS *
เปโซโดมินิกัน รูฟียาห์ ดงเวียดนาม
ดีนาร์แอลจีเรีย MWK * วาตูวานูอาตู
ปอนด์อียิปต์ เปโซเม็กซิโก ทาลาซามัว
เบอร์เอธิโอเปีย ริงกิตมาเลเซีย ฟรังก์แอฟริกากลาง
ยูโร MZN * ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
ดอลลาร์ฟิจิ ดอลลาร์นามิเบีย XOF *
ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ NGN * XPF *
ปอนด์สเตอร์ลิง กอร์โดบานิการากัว เรียลเยเมน
GEL * โครนนอร์เวย์ ZAR *
ปอนด์ยิบรอลตาร์ รูปีเนปาล ZMW *
ดาลาซีแกมเบีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ฟรังก์กินี PAB *
* สกุลเงินในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ขายในประเทศฝรั่งเศส

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี