การใช้แอป Geolocation

แอป Geolocation จะสร้างคำแนะนำด้านภาษาและประเทศให้แก่ลูกค้าโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และภาษาของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้แสดงตัวเลือกประเทศในส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ของคุณที่ทำให้ลูกค้าของคุณสามารถเลือกภาษาและประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ด้วย ลูกค้าสามารถยอมรับคำแนะนำหรือใช้ตัวเลือกประเทศเพื่อเรียกดูร้านค้าของคุณในภาษาที่ตนต้องการและชำระเงินในสกุลเงินที่ตนต้องการได้โดยอิงจากประเทศหรือภูมิภาคที่เลือกไว้

หลังจากลูกค้ายอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างออกไปแล้ว ลูกค้าจะไม่เห็นคำแนะนำอื่นเกี่ยวกับร้านค้าของคุณเป็นเวลา 14 วัน หากลูกค้าล้างคุกกี้ของตน เวลาการรอนี้จะถูกรีเซ็ต คำแนะนำภาษาจะปรากฏในทุกๆ เซสชันใหม่

เมื่อคุณเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคแรกของตัวเอง ระบบจะเปิดใช้หลายสกุลเงิน รวมทั้งเพิ่มแอป Geolocation ไปยังร้าน Shopify ของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าหากว่าจำเป็น คุณก็สามารถติดตั้งแอป Geolocation ด้วยตนเองได้ เมื่อมีการติดตั้งแอป Geolocation โดยอัตโนมัติ ระบบจะเปิดใช้การแนะนำประเทศและภาษาเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณจะต้องเปิดใช้เครื่องมือเลือกประเทศเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกประเทศและภาษาของตนเมื่อพวกเขาเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ข้อกำหนดสำหรับการใช้แอป Geolocation

หากต้องการใช้แอป Geolocation คุณต้องใช้งาน Shopify Payments และขายสินค้าให้กับหลายประเทศโดยใช้ Markets โดยแอป Geolocation จะให้คำแนะนำเฉพาะภาษาและประเทศที่คุณเปิดใช้ภายใน Markets เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Markets

ติดตั้งแอป Geolocation ด้วยตนเอง

หากแอป Geolocation ไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้

ขั้นตอน

 1. ไปที่หน้าแอป Geolocation ใน Shopify App Store
 2. คลิก “เพิ่มแอป” หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ระบบจะแจ้งให้คุณเข้าสู่ระบบ
 3. คลิกติดตั้งแอป

แสดงสถานที่และภาษาที่แนะนำให้กับลูกค้า

ระบบจะเปิดใช้คำแนะนำประเทศและภาษาโดยอัตโนมัติเมื่อแอป Geolocation ได้รับการติดตั้ง ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ประเทศเริ่มต้นของคุณก็คือสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะแสดงราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และภาษาเริ่มต้นของคุณเป็นภาษาอังกฤษ หากคุณสร้างตลาดสำหรับประเทศฝรั่งเศสที่ขายสินค้าในสกุลเงินยูโรและใช้ภาษาฝรั่งเศส แอป Geolocation จะแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมจากฝรั่งเศสเลือกประเทศฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้แสดงร้านค้าของคุณในสกุลเงินยูโรและภาษาฝรั่งเศส หากคุณไม่มีตัวเลือกประเทศและภาษาเหล่านี้ให้เลือก ร้านค้าของคุณจะยังคงอยู่ในการตั้งค่าสกุลเงินและภาษาเริ่มต้นของคุณต่อไป

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Geolocation

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนคำแนะนำ ทำเครื่องหมายที่แสดงคำแนะนำ

 5. คลิกบันทึก จากนั้นคลิกบันทึกอีกครั้ง

เมื่อคุณเปิดใช้คำแนะนำ ระบบจะแสดงภาษาที่เผยแพร่และสกุลเงินไปยังลูกค้าของคุณเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณยกเลิกทำเครื่องหมายที่แสดงคำแนะนำ คำแนะนำทั้งหมดจะถูกลบออก

ปรับแต่งการตั้งค่าการแนะนำ

ตามค่าเริ่มต้น แอป Geolocation จะตรวจพบและจับคู่สีธีมที่ใช้ในร้านค้าของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีที่ระบบใช้แสดงคำแนะนำให้แก่ลูกค้าของคุณ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสีสำหรับคำแนะนำของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Geolocation

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนการแนะนำ ให้คลิก “ปรับแต่ง

 5. คลิกตัวอย่างสีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 6. เลือกสีโดยใช้ตัวเลือกสี หรือป้อนรหัส Hex

 7. คลิกที่บันทึก

การดูตัวอย่างคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศและภาษา

คุณสามารถดูตัวอย่างคำแนะนำเกี่ยวกับประเทศและภาษาได้ในแอป Geolocation ก่อนที่จะเผยแพร่บนร้านค้า

หากคุณอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคเริ่มต้นตามร้านค้าของคุณ คุณต้องใช้บริการ VPN เพื่อจำลองการเรียกดูจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ก่อนที่คุณจะสามารถแสดงตัวอย่างคำแนะนำได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแสดงตัวอย่างคำแนะนำของคุณจากสหรัฐอเมริกา และร้านค้าของคุณใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาและภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น คุณต้องใช้บริการ VPN เพื่อจำลองการเรียกดูจากตำแหน่งที่ตั้งอื่น มิฉะนั้นระบบจะไม่แสดงคำแนะนำเนื่องจากร้านค้าตรงกับการกำหนดลักษณะของคุณอยู่แล้ว

แสดงตัวเลือกประเทศและภาษา

ตัวเลือกประเทศและภาษาจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกภาษาและประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ตลอดเวลา

หากร้านค้าออนไลน์ของคุณใช้ธีมที่มีตัวเลือกประเทศและภาษาในตัว เช่น Dawn คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ตัวเลือกประเทศและภาษาในแอป Geolocation

หากธีมของคุณไม่มีตัวเลือกประเทศและภาษาในตัว คุณสามารถใช้แอป Geolocation เพื่อเพิ่มประเทศและภาษาไปยังส่วนท้ายของร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Geolocation

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. ในส่วนตัวเลือก ทำเครื่องหมายที่แสดงตัวเลือก

 5. ตัวเลือกเสริม: คลิกปรับแต่ง จากนั้นเลือกตำแหน่งในส่วนท้ายสำหรับตัวเลือกประเทศและภาษา

 6. คลิกที่บันทึก

หากคุณยกเลิกทำเครื่องหมายที่แสดงตัวเลือก ตัวเลือกของคุณจะถูกลบออก

ถอนการติดตั้งแอป Geolocation

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “ลบ

หลังจากถอนการติดตั้งแอป Geolocation แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องลบส่วนย่อยใดๆ ก็ตามของโค้ดที่ไม่ได้ใช้ออกจากเทมเพลตธีมของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี