การเผยแพร่สินค้าด้วย Markets

เมื่อใช้ Shopify Markets คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเผยแพร่สินค้าไปยังตลาดที่คุณสร้างหรือไม่ การเผยแพร่สินค้าไปยังตลาดจะช่วยให้ลูกค้าในตลาดสามารถซื้อสินค้าในตลาดนั้นๆ ได้ หากคุณไม่ได้ขายสินค้าในทุกตลาด คุณสามารถเลิกเผยแพร่สินค้านั้นในตลาดที่คุณไม่ต้องการจำหน่ายสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น หากสินค้ามีน้ำหนักมากเกินไปสำหรับจัดส่งระหว่างประเทศ คุณสามารถเลือกที่จะไม่แสดงสินค้านั้นแก่ลูกค้าในตลาดระหว่างประเทศได้

เมื่อเผยแพร่สินค้าที่ถูกต้องในแต่ละตลาด จะช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าจะเห็นเฉพาะสินค้าที่พร้อมจำหน่ายแก่ลูกค้าเท่านั้น

ข้อกำหนดในการเผยแพร่สินค้าในตลาดแต่ละแห่ง

หากต้องการแสดงสินค้าและราคาตามประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้า หน้าร้านของคุณต้องใช้ตัวเลือกประเทศ ตัวเลือกประเทศจะช่วยให้ลูกค้าเลือกตำแหน่งที่ตั้งของตนขณะเลือกซื้อ ซึ่งจะช่วยรับรองว่าร้านค้าของคุณจะแสดงสินค้าและราคาที่ถูกต้องของที่ตั้งนั้น

หากธีมที่คุณใช้ไม่มีตัวเลือกประเทศมาให้ ให้ลองใช้ แอป Geolocation เพื่อให้ตัวเลือกประเทศแก่ลูกค้า

เลิกเผยแพร่สินค้าจากบางตลาด

เมื่อคุณ เพิ่มตลาดใหม่ ระบบจะเผยแพร่สินค้าทั้งหมดไปยังตลาดนั้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถหยุดแสดงสินค้าในตลาดแต่ละแห่งได้โดยเลิกเผยแพร่สินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
 2. หากต้องการเลิกเผยแพร่สินค้าในตลาด ให้คลิก “จัดการ
 3. ในส่วน สินค้าและการกำหนดราคา ให้คลิกที่ จัดการ
 4. ในรายการสินค้า ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสินค้าที่คุณต้องการเลิกเผยแพร่จากตลาด จากนั้นให้คลิกที่ “ยกเว้นจากตลาด
 5. คลิกที่ “บันทึก

เผยแพร่สินค้าไปยังบางตลาด

คุณสามารถแสดงสินค้าที่เลิกเผยแพร่โดยเผยแพร่สินค้าสินค้านั้นไปยังตลาด

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
 2. หากต้องการเผยแพร่สินค้าในตลาด ให้คลิก “จัดการ
 3. ในส่วน สินค้าและการกำหนดราคา ให้คลิกที่ จัดการ
 4. ในรายการสินค้า ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่ไปยังตลาด จากนั้นให้คลิกที่ รวมในตลาด
 5. คลิกที่ “บันทึก

เผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สินค้าหลายรายการในครั้งเดียวสำหรับตลาดหลายแห่งโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวในส่วน Shopify admin หรือโดยอัปโหลดไฟล์ CSV

ควบคุมการเผยแพร่ในตลาดโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่สินค้า
 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่ในตลาด
 3. คลิก “แก้ไขสินค้า
 4. คลิกที่ “คอลัมน์” จากนั้นเลือกตลาดแห่งที่คุณต้องการเปลี่ยนสถานะการเผยแพร่
 5. เลือกตัวเลือกเพื่อเผยแพร่สินค้า หรือยกเลิกการเลือกตัวเลือกเพื่อยกเลิกการเผยแพร่สินค้าใต้ตลาดแต่ละแห่ง
 6. คลิกที่ “บันทึก

ควบคุมการเผยแพร่ในตลาดโดยใช้ไฟล์ CSV

หากต้องการควบคุมการเผยแพร่สินค้าในตลาดแต่ละแห่ง ให้ส่งออกไฟล์ CSV สำหรับสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่เสียก่อน โดยไฟล์ส่งออก CSV จะมีคอลัมน์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ในทุกตลาดที่คุณเปิดใช้ไว้ภายใต้ชื่อของตลาดแต่ละแห่ง คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ดังกล่าว แล้วจึงนําเข้าไฟล์ CSV ไปยังร้านค้าของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้ไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 1 ส่งออกสินค้าด้วยไฟล์ CSV

คุณสามารถส่งออกไฟล์ CSV ได้จากส่วน Shopify admin โดยไฟล์จะประกอบด้วยคอลัมน์การเผยแพร่สำหรับตลาดแต่ละแห่งที่คุณได้เปิดใช้ไว้

หากคุณต้องการส่งออกสินค้าของคุณเพียงบางส่วน คุณสามารถกรองรายการสินค้าของคุณเพื่อดูและเลือกสินค้าที่ต้องการส่งออกแบบเจาะจงได้

หากต้องการคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่การส่งออกสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: แก้ไขไฟล์ CSV

คุณสามารถแก้ไขไฟล์ CSV สินค้าที่คุณส่งออกจาก Shopify เพื่อเปลี่ยนสถานะการเผยแพร่ของสินค้าได้ หากคุณลบคอลัมน์ของตลาดที่คุณได้เปิดใช้ไว้ออก สถานะการเผยแพร่ที่มีอยู่จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณควรตรงกับชื่อของตลาดแต่ละแห่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตลาดที่ชื่อว่า North America ส่วนหัวของคอลัมน์ที่จะใช้เปลี่ยนการเผยแพร่สินค้าในตลาดนั้นก็ควรจะเป็น รวม / อเมริกาเหนือ

หากต้องการเผยแพร่สินค้าไปยังตลาดแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ป้อน TRUE ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการยกเลิกการเผยแพร่สินค้าในตลาดแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ป้อน FALSE ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

คุณไม่สามารถใช้ CSV เพื่อตั้งกฎการเผยแพร่ที่แตกต่างกันไปในหลายประเทศหรือภูมิภาคภายในตลาดแห่งเดียวกันได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณได้สร้างประเทศหรือภูมิภาคแต่ละแห่งขึ้นมาเป็นตลาดตั้งแต่แรก

การนำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

หลังจากที่คุณแก้ไขไฟล์ CSV ของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สินค้า คุณสามารถนำเข้าไฟล์ไปยัง Shopify admin ของคุณได้ ไฟล์ CSV สินค้าของคุณไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลสินค้าครบถ้วน แต่อย่างน้อยต้องมีการระบุคอลัมน์แฮนเดิล ชื่อสินค้า ตัวเลือกสินค้า และคอลัมน์ราคาที่เผยแพร่สู่ตลาดที่คุณต้องการจะนำเข้า

หากต้องการคําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่การนําเข้าสินค้าด้วยไฟล์ CSV

การกรองสินค้าตามสถานะการเผยแพร่

หากต้องการดูว่าสินค้าชิ้นใดได้รับการเผยแพร่ไปยังตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถกรองรายการสินค้าเพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่รวมหรือยกเว้นในตลาดได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้า Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ตลาด
 2. หากต้องการรวมสินค้าไปในตลาด ให้คลิก “จัดการ
 3. ในส่วน สินค้าและการกำหนดราคา ให้คลิกที่ จัดการ
 4. ในรายการสินค้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก “รวมแล้ว” เพื่อแสดงสินค้าทั้งหมดที่เผยแพร่สู่ตลาด
  • คลิก “ยกเว้นแล้ว” เพื่อแสดงสินค้าทั้งหมดที่เลิกเผยแพร่สู่ตลาด

คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและการแก้ไขคำสั่งซื้อ

การเผยแพร่สินค้าต่อตลาดจะไม่มีผลกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือเมื่อแก้ไขคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้าที่ยังไม่ได้เผยแพร่จากตลาดในสหราชอาณาจักร แต่คุณมีลูกค้าในสหราชอาณาจักรที่ต้องการขายสินค้าดังกล่าวให้โดยเป็นข้อยกเว้น คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินให้พวกเขาได้

ในทำนองเดียวกัน การแก้ไขสินค้าในคำสั่งซื้อสามารถแทนที่กฎการเผยแพร่สินค้าที่คุณตั้งค่าไว้ใน Shopify Markets ได้ในกรณีที่คุณต้องการยกเว้นให้แก่ลูกค้า

ผลลัพธ์การค้นหาร้านค้าออนไลน์

หากคุณใช้การค้นหาร้านค้าออนไลน์ของ Shopify เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณ ผลลัพธ์การค้นหาของลูกค้าก็จะมีเฉพาะสินค้าที่เผยแพร่ในตลาดของลูกค้าเท่านั้น หากร้านค้าของคุณใช้แอปการค้นหาจากภายนอก คุณก็ต้องตรวจสอบกับผู้พัฒนาแอปเพื่อหาคำตอบว่าการค้นหาร้านค้าของคุณมีการกรองตามตลาดหรือไม่

พฤติกรรมการเปลี่ยนเส้นทาง

เมื่อลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณพยายามดูสินค้าที่ทางร้านไม่สามารถขายในประเทศหรือภูมิภาคของลูกค้าได้ ระบบก็จะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังหน้าแรกของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ต้องการจัดส่งสินค้าที่ตัวเองสั่งซื้อไปยังสหราชอาณาจักรเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าของคุณ แต่ว่าตลาดหลักของร้านค้าคือสหรัฐอเมริกา ลูกค้าดูสินค้าที่ทางร้ายขายได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น จากนั้นจึงใช้เครื่องมือเลือกประเทศในร้านค้าของคุณเพื่อเปลี่ยนประเทศเป็นสหราชอาณาจักร เนื่องจากสินค้าที่ลูกค้าดูเป็นสินค้าที่ทางร้านไม่สามารถขายในสหราชอาณาจักรได้ ระบบจึงเปลี่ยนเส้นทางลูกค้ารายนี้ไปยังหน้าแรกของร้านค้าคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี