รายการราคาค้าส่ง

รายการราคามีสินค้าที่คุณต้องการเสนอในราคาค้าส่ง รายการราคามีพร้อมบริการในร้านค้าส่งของคุณเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับช่องทางการขายอื่นๆ ได้ (ไม่แม้แต่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ)

รายการราคาจะแทนที่ราคาร้านค้าออนไลน์ปกติที่หน้าร้านค้าส่งของคุณ ซึ่งคุณสามารถเสนอราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าเดียวกันให้แก่ลูกค้ารายอื่น

ลูกค้าต้องได้รับมอบหมายรายการราคาเพื่อที่จะซื้อสินค้าในราคาที่เสนอในรายการราคาได้

รายการราคามีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • สินค้าและราคาที่คุณต้องการเสนอให้แก่ลูกค้าขายส่งบางรายหรือทั้งหมดของคุณ
 • การแท็กลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อลูกค้าของคุณกับรายการราคา ลูกค้าใดๆ (ปัจจุบันหรือในอนาคต) ที่มีแท็กนี้ได้รับมอบหมายรายการราคานี้และสามารถสั่งสินค้าในราคาที่เสนอในรายการราคาได้

เลือกประเภทรายการราคา

คุณสามารถสร้างรายการราคาที่เสนอเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากการกำหนดราคามาตรฐานหรือราคาหลังหักส่วนลดสำหรับแต่ละสินค้าที่มีราคาแยกต่างหาก

คำอธิบายของประเภทรายการราคา
ประเภทรายการราคา คำอธิบาย
ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

เสนอราคาตามเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าทั้งหมด (สินค้าทั้งหมด) ในร้านค้าส่งหรือกลุ่มสินค้าในคอลเลกชัน (คอลเลกชันที่เลือก)

รายการส่วนลดราคาตามเปอร์เซ็นต์เสนอสินค้าในราคาที่คำนวณโดยการใช้ส่วนลดกับราคาร้านค้าออนไลน์ เมื่อราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์เปลี่ยนแปลง ราคาร้านค้าส่งจะถูกคำนวณอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณสร้างรายการราคาสำหรับดินสอที่ใช้ส่วนลด 30% จากราคาร้านค้าออนไลน์ ราคาร้านค้าออนไลน์สำหรับดินสอคือ $1.00 ดังนั้นราคาค้าส่งคือ 70¢ หากคุณเปลี่ยนแปลงราคาร้านค้าออนไลน์ของดินสอเป็น 50¢ ดังนั้นราคาค้าส่งจะเป็น 35¢

การกำหนดราคาตามปริมาณ

เสนอสินค้าและตัวเลือกสินค้าเฉพาะด้วยราคาคงที่ (การกำหนดราคาตามปริมาณสำหรับสินค้า การกำหนดราคาตามปริมาณสำหรับตัวเลือกสินค้า และการนำเข้ารายการราคา) การกำหนดราคาตามปริมาณรองรับการเพิ่มปริมาณและคุณภาพขั้นต่ำสุดและสูงสุด

รายการราคาที่เสนอราคาคงที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าบนร้านค้าออนไลน์

สร้างรายการราคาที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน

คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณด้วยราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าและบริการเดียวกันได้ หากต้องการทำสิ่งนี้ สร้างรายการราคาหลายรายการที่มีสินค้าเดียวกันแต่มีราคาที่แตกต่างกัน จากนั้นมอบหมายลูกค้าที่แตกต่างกันให้แต่ละรายการ

คุณสามารถสร้างรายการราคาได้มากเท่าที่ธุรกิจของคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น:

 • เพื่อให้รางวัลแก่ลูกค้าประจำ ให้สร้างรายการราคาที่เสนอราคาที่ดีที่สุดของคุณและมอบหมายราคานั้นให้แก่ลูกค้าชั้นเยี่ยมของคุณ
 • หากต้องการเสนอราคาพิเศษสำหรับลูกค้า ให้สร้างรายการราคาและมอบหมายให้แก่ลูกค้ารายนั้น
 • หากต้องการจัดการข้อตกลงด้านการกำหนดราคากับผู้ผลิตของคุณ ให้สร้างรายการราคาแยกสำหรับสินค้าของพวกเขา และกำหนดให้แก่ลูกค้าโดยอิงจากกฎการกำหนดราคา
 • หากต้องการสร้างคำสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้าใหม่ ให้สร้างรายการราคาที่รวมสินค้าและราคาจากรายการต่างๆ เข้าด้วยกัน

การกำหนดราคาสำหรับลูกค้าในหลายรายการ

จัดการโครงสร้างราคาที่แตกต่างกันโดยการสร้างชั้นรายการราคาและมอบหมายหลายรายการราคาให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ลูกค้าสามารถมีรายการราคาได้มากกว่าหนึ่งรายการ

ตัวอย่างเช่น

 • สร้างฐานรายการราคาและมอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกรายของคุณ
 • สร้างรายการราคาที่เสนอส่วนลดที่ดีกว่าและมอบหมายให้แก่ลูกค้าของคุณ ขณะที่คำสั่งซื้อถึงเกณฑ์ใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
 • สร้างรายการราคาที่อิงจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าคุณ

แก้ไขข้อแตกต่างของรายการราคา

เนื่องจากคุณสามารถมอบหมายหลายรายการราคาให้แก่ลูกค้าได้ ระบบอาจแสดงราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าเดียวกันให้แก่ลูกค้า เมื่อเกิดความแตกต่างขึ้น กฎการกำหนดราคาที่ใกล้เคียงกับกลุ่มสินค้ามากที่สุดจะนำมาใช้เป็นอันดับแรก (ตามลำดับดังนี้ ตัวเลือกสินค้า สินค้า และรายการส่วนลดทั่วไป):

 • หากมีการกำหนดราคาตามปริมาณรายการตัวเลือกสินค้า ระบบจะแสดงราคาตัวเลือกสินค้าที่ต่ำที่สุดที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งจะใช้แทนการกำหนดราคาตามปริมาณสินค้าหรือรายการราคาหลังหักส่วนลด
 • หากมีการกำหนดราคาตามปริมาณรายการสินค้า ระบบจะแสดงราคาตัวเลือกสินค้าที่ต่ำที่สุดที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งจะใช้แทนรายการราคาหลังหักส่วนลด
 • หากกฎทั้งสองกฎนี้ไม่ใช้กับลูกค้ารายนั้น กฎส่วนลดมูลค่าต่ำที่สุดที่พวกเขามีสิทธิ์จะถูกเสนอให้ เช่น กฎส่วนลดที่ส่งผลกระทบต่อคอลเลกชันหรือสินค้าทั้งหมดของคุณ

ตัวอย่างเช่น ลูกค้ารายหนึ่งของคุณคือธุรกิจขนาดเล็กที่ขายอุปกรณ์สำหรับกลางแจ้ง คุณมอบหมายรายการราคาต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้ารายนี้:

รายการราคา ราคาของหมวกสีแดง
ราคามาตรฐาน - หมวกทุกใบลด 20% $16
ราคาสำหรับผู้ค้าปลีก - หมวกทุกใบลด 30% $14

รายการราคาทั้งสองรายการคือกฎการกำหนดราคาส่วนลดที่มีผลกระทบต่อสินค้าทั้งหมดในคอลเลกชัน และราคาหลังหักส่วนลดที่ต่ำที่สุดคือ $14 ลูกค้าอุปกรณ์สำหรับกลางแจ้งของคุณต้องชำระหมวกในราคา $14 ต่อใบ

คุณลดราคาหมวกสีแดงสำหรับเดือนธันวาคม คุณมอบหมายรายการราคาที่เสนอราคาหลังหักส่วนลดใหเแก่ลูกค้าอุปกรณ์สำหรับกลางแจ้งของคุณ หากสั่งซื้อหมวกสีแดงมากกว่า 20 ใบ:

รายการราคา ราคาของหมวกสีแดง
ราคามาตรฐาน - หมวกทุกใบลด 20% $16
สินค้าลดราคาประจำเดือน - การกำหนดราคาตามปริมาณรายการสินค้า $15
ราคาสำหรับผู้ค้าปลีก - หมวกทุกใบลด 30% $14

เนื่องจากลูกค้าของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงทั้งรายการส่วนลดทั่วไปและการกำหนดราคาตามปริมาณรายการสินค้า ราคาสินค้าที่ต่ำที่สุดคือราคาที่ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ลูกค้าอุปกรณ์สำหรับกลางแจ้งของคุณจำชำระเงินหมวกสีแดงในราคา $15 ต่อใบ

สำหรับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม คุณจัดลดราคาอีกครั้งหนึ่ง (โดยใช้รายการราคาสินค้าลดราคารายสัปดาห์) ที่ลดราคาหมดสีแดงขนาดใหญ่ หากซื้อมากกว่า 15 ใบ:

รายการราคา ราคาของหมวกสีแดง
ราคามาตรฐาน - หมวกทุกใบลด 20% $16
สินค้าลดราคาประจำเดือน - การกำหนดราคาตามปริมาณรายการสินค้า $15
ราคาสำหรับผู้ค้าปลีก - หมวกทุกใบลด 30% $14
สินค้าลดราคารายสัปดาห์ - การกำหนดราคาตามปริมาณรายการตัวเลือกสินค้า 10 ดอลลาร์

เนื่องจากลูกค้าของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงรายการส่วนลดทั่วไป การกำหนดราคาตามปริมาณรายการสินค้า และการกำหนดราคาตามปริมาณรายการตัวเลือกสินค้า ราคาตัวเลือกสินค้าต่ำที่สุดคือราคาที่ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ลูกค้าอุปกรณ์สำหรับกลางแจ้งของคุณจำชำระเงินหมวกสีแดงขนาดใหญ่ในราคา $10 ต่อใบ

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเข้ารายการราคาโดยใช้ CSV คุณสามารถนำเข้ารายการที่ใช้การกำหนดราคาตามปริมาณตัวเลือกสินค้า แต่ไม่ใช่การกำหนดราคาสินค้าตามรายการสินค้าหรือส่วนลดทั่วไป รายการราคาของคุณจะเป็นไปตามกฎที่ระบุดังนี้ ตามประเภทของวิธีการกำหนดราคาที่คุณใช้

จัดการลดราคาในร้านค้าส่งของคุณ

การเสนอราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหนึ่งบนรายการราคาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติ สำหรับข้อเสนอพิเศษหรือการเปลี่ยนแปงราคาชั่วคราว คุณสามารถสร้างรายการราคาเฉพาะ และมอบหมายให้แก่ลูกค้าได้ หลังจากที่การลดราคาสิ้นสุด คุณสามารถยกเลิกการมอบหมายรายการราคานี้แก่ลูกค้าได้โดยการลบแท็กหรือลบรายการราคาออก

ตัวอย่างเช่น คุณมีรายการราคาแบบปกติที่เสนอส่วนลด 40% สำหรับสินค้าทั้งหมดและรายการราคาล้างสต็อกที่เสนอชุดราคาสำหรับสินค้าที่ขายออกช้าบางรายการ ในการจัดลดราคา คุณสามารถมอบหมายรายการราคาล้างสต็อกให้แก่ลูกค้ารายเดียวกันที่รวมอยู่ในรายการราคาปกติของคุณได้ (โดยการเพิ่มแท็กลูกค้ารายเดียวกันไปยังรายการราคาล้างสต็อก)

แยกสินค้าจากร้านค้าออนไลน์

คุณสามารถแยกสินค้าออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าเป็นไม่พร้อมจำหน่ายในช่องทางร้านค้าออนไลน์ของคุณ

แยกสินค้าออกจากร้านค้าส่ง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกสินค้าออกจากร้านค้าส่งของคุณคือการละเว้นจากรายการราคาของคุณ หากคุณมีสินค้าใดๆ ที่คุณไม่ต้องการเสนอในร้านค้าส่ง คุณควรสร้างรายการราคาโดยอิงจากคอลเลกชัน แทนที่จะเป็นรายการที่ใช้กับสินค้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

หากคุณต้องการแยกสินค้าออกจากร้านค้าส่งของคุณชั่วคราว ให้ซ่อนสินค้านั้นโดยตั้งค่าเป็นไม่พร้อมขายในช่องทางค้าส่ง

ปัญหาที่พบและข้อจำกัด

รายการต่อไปนี้มีปัญหาที่พบและข้อจำกัดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาและรายการราคา:

 • ช่องทางค้าส่งไม่รองรับรหัสส่วนลดหรือ Shopify Scripts (ดังนั้นคุณไม่สามารถเสนอส่วนลดระดับตะกร้าสินค้าได้)

 • การกำหนดราคาตามปริมาณรองรับในรายการตามปริมาณบางรายการ ซึ่งราคาสำหรับหน่วยทั้งหมดลดลง เนื่องจากขายสินค้าได้มากขึ้น การกำหนดราคาตามปริมาณการสั่งซื้อไม่รองรับในรายการราคาใดๆ ในช่องทางค้าส่ง ซึ่งราคาต่อหน่วยลดลงหลังจากสั่งซื้อครบจำนวนที่กำหนด การกำหนดราคาตามปริมาณการสั่งซื้อไม่รองรับในรายการราคาใดๆ ในช่องทางค้าส่ง ซึ่งราคาต่อหน่วยลดลงหลังจากสั่งซื้อครบจำนวนที่กำหนด

 • เมื่อคุณตั้งค่าการเพิ่มจำนวนสำหรับสินค้าในรายการราคา คุณสามารถป้อนจำนวนเต็มสำหรับการเพิ่มจำนวนเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มคำสั่งซื้อของคุณเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมได้

 • หากคุณจัดลดราคาโดยใช้ Launchpad กับสินค้าที่ปรากฏในร้านค้าส่งของคุณ ราคาค้าส่งอาจได้รับผลกระทบจากเทศกาลลดราคา ในระหว่างเหตุการณ์ Launchpad รายการราคาใดๆ ที่ใช้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดจะใช้ส่วนลดกับราคาขาย (ไม่ใช่ราคาขายปลีกปกติ) รายการราคาที่ใช้ราคาคงที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ Launchpad

 • หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่ไปยังสินค้าที่รวมอยู่ในรายการราคาคงที่ของคุณ ดังนั้นราคาจะกำหนดโดยการเพิ่มราคาและจำนวนที่คุณได้ตั้งที่ระดับสินค้า ซึ่งไม่ถูกต้องสำหรับรายการราคาตามเปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้ส่วนลดเดียวกันกับตัวเลือกสินค้าอื่นๆ สำหรับสินค้านั้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี