การนำเข้ารายการราคา

เมื่อคุณสร้างรายการราคาการค้าส่ง คุณสามารถเลือกนำเข้าราคาจากไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค)

การนำเข้ารายการราคาเป็นทางเลือกที่ดี เมื่อคุณใช้ระบบจากภายนอก เช่น ERP หรือสเปรดชีตเพื่อสร้างและรักษารายการราคาของคุณ หากคุณใช้หรือวางแผนที่จะใช้ช่องทางค้าส่งเพื่อรักษาราคาของคุณ อย่านำเข้ารายการราคาของคุณ

รายการราคาที่นำเข้ารองรับฟีเจอร์การกำหนดราคาดังต่อไปนี้:

 • กำหนดราคาสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าแต่ละอย่าง
 • จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำและสูงสุด การกำหนดราคาตามปริมาณตัวเลือกสินค้า และการเพิ่มจำนวน

รายการราคาที่นำเข้ามีกฎดังต่อไปนี้:

 • รายการสามารถเปลี่ยนได้โดยการนำเข้ารายการราคาอีกครั้งเท่านั้น เมื่อคุณนำเข้าราคาอีกครั้งไปยังรายการราคาที่มีอยู่ ราคาและตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในรายการสินค้าจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่
 • ไม่สามารถแปลงเป็นรายการราคาที่ปรับแก้ด้วยตนเองได้
 • สามารถนำเข้ารายการโดยใช้การกำหนดราคาตามจำนวนตัวเลือกสินค้าได้ แต่จะใช้สำหรับการกำหนดราคาตามจำนวนสินค้าไม่ได้

นำเข้ารายการราคา

คุณจำเป็นต้องสร้างและอัปโหลดไฟล์ CSV ที่แสดงรายการสินค้าและตัวเลือกสินค้าซึ่งคุณต้องการรวมอยู่ในรายการราคาพร้อมกับราคาการค้าส่งที่คุณต้องการเสนอ

ก่อนที่คุณจะนำเข้าไฟล์ CSV ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการนำเข้ามีบาร์โค้ดหรือ SKU ที่ระบุไว้ในร้านค้า Shopify ของคุณ ขั้นตอนการนำเข้าใช้ SKU หรือบาร์โค้ดเพื่อจับคู่ตัวเลือกสินค้าที่ระบุไว้ในไฟล์ CSV ของคุณกับสินค้าและตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณ

ในการนำเข้าราคา ให้สร้างรายการราคาและเลือกนำเข้ารายการราคา

ไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูตัวอย่างไฟล์ CSV เพื่อใช้เป็นเทมเพลตสำหรับสร้างการนำเข้าไฟล์:

หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างราคาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลบข้อมูลตัวอย่างทั้งหมดออกแล้ว

รูปแบบของไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV ของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • บรรทัดแรกต้องมีรายชื่อของคอลัมน์ (ส่วนหัวของคอลัมน์) ที่คุณเลือกที่จะนำเข้า
 • แต่ละบรรทัดที่เพิ่มขึ้นมาต้องมีข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกสินค้านั้น ตัวเลือกสินค้าแต่ละอย่างต้องอยู่ใน Shopify และต้องมีบาร์โค้ดหรือ SKU อยู่แล้ว

ตารางต่อไปนี้อธิบายคอลัมน์ที่คุณสามารถใช้ได้ในไฟล์ CSV ของคุณ:

นำเข้าส่วนหัวคอลัมน์ CSV รายการราคา
คอลัมน์ ต้องระบุ คำอธิบาย
sku ต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด หากตัวเลือกสินค้าทั้งหมดมีบาร์โค้ด ก็ไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์นี้ในไฟล์ CSV SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า ค่า SKU ต้องตรงกับ SKU ของตัวเลือกสินค้าใน Shopify โดย SKU ที่คุณเพิ่มไม่ควรซ้ำกันเพื่อให้มีการติดตามและการรายงานสินค้าคงคลังที่แม่นยำ
barcode จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ไม่มี SKU หากตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของคุณไม่มีบาร์โค้ด คุณไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์นี้ในไฟล์ CSV ของคุณ บาร์โค้ดที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า ค่านี้จำเป็นต้องตรงกับบาร์โค้ดของตัวเลือกสินค้าใน Shopify หากไฟล์ CSV มีทั้ง SKU และบาร์โค้ดสำหรับตัวเลือกสินค้า ระบบจะใช้บาร์โค้ดเพื่อจับคู่กับตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณ
wholesale_price ต้องระบุ

ราคาค้าส่งสำหรับตัวเลือกสินค้าในรายการราคาของคุณ

ค่านี้ยอมรับตัวเลขที่มีทศนิยมสูงสุดสองตำแหน่ง คุณสามารถใช้จุดหรือเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นทศนิยมเพื่อแยกดอลลาร์และเซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินของร้านค้า หากต้องการคั่นตัวเลข ให้ใช้จุด เครื่องหมายจุลภาค หรือเว้นว่างเป็นตัวคั่นหลักพัน นี่คือตัวอย่างของค่าที่ยอมรับได้: 1 000 000, 1.000.000, และ 1,000,000

หากสกุลเงินใช้จุดคั่นตำแหน่งทศนิยม ให้ใช้จุด นี่คือตัวอย่างของค่าที่ยอมรับได้: 55, 55.1 และ 56.20

หากสกุลเงินใช้จุดคั่นเครื่องหมายจุลภาค ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค นี่คือตัวอย่างของค่าที่ยอมรับได้: 75, 57,2 และ 75,20

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของจำนวนเงิน สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดดอลลาร์ ห้าสิบเก้าเซ็นต์:3,141.59, 3 141.59, 3.141,59

หากคุณใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวขั้นทศนิยมหรือหลักพัน ราคาค้าส่งจำเป็นต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดตรงเพื่อให้นำเข้าได้อย่างถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น "1,000,000" และ "1 000 000,52")

ห้ามจัดรูปแบบหมายเลขนี้ด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) หรือเซ็นต์ (¢)

minimum_units คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น จำนวนต่ำที่สุดของหน่วยต่อคำสั่งซื้อ จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนเต็ม
maximum_units คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น จำนวนต่ำที่สูงสุดของหน่วยต่อคำสั่งซื้อ จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าค่าที่ป้อนไว้สำหรับ minimum_units
increments คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น จำนวนทวีคูณที่ลูกค้าขายส่งสามารถสั่งตัวเลือกสินค้าได้ ตัวอย่าง หากจำนวนเป็น 12 ดังนั้นลูกค้าสามารถซื้อได้ 12, 24 หรือ 36 หน่วย แต่ไม่สามารถซื้อ 4 หรือ 15 หน่วยได้ ค่านี้ยอมรับจำนวนเต็ม หากไม่ได้ระบุคอลัมน์นี้ การเพิ่มขึ้นเริ่มต้นจะเป็น 1

การกำหนดราคาตามปริมาณตัวเลือกสินค้า

การกำหนดราคาตามปริมาณตัวเลือกสินค้าเสนอราคาต่อหน่วยที่แตกต่างกันสำหรับหน่วยที่ถูกสั่งทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ คุณสามารถนำเข้าตัวกำหนดปริมาณโดยใช้ไฟล์ CSV ที่ใช้คอลัมน์ต่อไปนี้:

ส่วนหัวคอลัมน์สำหรับการนำเข้าราคาด้วยตัวกำหนดปริมาณโดยใช้ CSV
คอลัมน์ ต้องระบุ คำอธิบาย
sku ต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด หากตัวเลือกสินค้าทั้งหมดมีบาร์โค้ด ก็ไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์นี้ในไฟล์ CSV SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า ค่า SKU ต้องตรงกับ SKU ของตัวเลือกสินค้าใน Shopify
barcode จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้สำหรับตัวเลือกสินค้าที่ไม่มี SKU หากตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของคุณไม่มีบาร์โค้ด คุณไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์นี้ในไฟล์ CSV ของคุณ บาร์โค้ดที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า ค่านี้จำเป็นต้องตรงกับบาร์โค้ดของตัวเลือกสินค้าใน Shopify หากไฟล์ CSV มีทั้ง SKU และบาร์โค้ดสำหรับตัวเลือกสินค้า ระบบจะใช้บาร์โค้ดเพื่อจับคู่กับตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณ
wholesale_price_1 ต้องระบุ

ค่านี้ยอมรับตัวเลขที่มีทศนิยมสูงสุดสองตำแหน่ง คุณสามารถใช้จุดหรือเครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นทศนิยมเพื่อแยกดอลลาร์และเซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินของร้านค้า หากต้องการคั่นตัวเลข ให้ใช้จุด เครื่องหมายจุลภาค หรือเว้นว่างเป็นตัวคั่นหลักพัน นี่คือตัวอย่างของค่าที่ยอมรับได้: 1 000 000, 1.000.000, และ 1,000,000

หากสกุลเงินใช้จุดคั่นตำแหน่งทศนิยม ให้ใช้จุด นี่คือตัวอย่างของค่าที่ยอมรับได้: 55, 55.1 และ 56.20

หากสกุลเงินใช้จุดคั่นเครื่องหมายจุลภาค ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค นี่คือตัวอย่างของค่าที่ยอมรับได้: 75, 57,2 และ 75,20

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของจำนวนเงิน สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดดอลลาร์ ห้าสิบเก้าเซ็นต์: 3,141.59, 3 141.59 และ 3.141,59

หากคุณใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวขั้นทศนิยมหรือหลักพัน ราคาค้าส่งจำเป็นต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดตรงเพื่อให้นำเข้าได้อย่างถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น "1,000,000" และ "1 000 000,52")

ห้ามจัดรูปแบบหมายเลขนี้ด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) หรือเซ็นต์ (¢)

from_quantity_1 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อระบุ wholesale_price_1 ไว้ จำนวนหน่วยที่ต่ำที่สุดของตัวเลือกสินค้าที่ลูกค้าขายส่งของคุณต้องการสั่งซื้อ มูลค่านี้ต้องเป็นจำนวนเต็ม
to_quantity_1 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อระบุ wholesale_price_1 ไว้ จำนวนหน่วยที่มากที่สุดที่ลูกค้าของคุณสามารถซื้อด้วยราคาต่อหน่วย wholesale_price_1 จำนวนนี้เป็นจุดสิ้นสุดของขีดจำกัดแรกของการขายเหมา ลูกค้าที่ซื้อมากกว่าจำนวนหน่วยนี้จะชำระราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสำหรับหน่วยทั้งหมดที่พวกเขาซื้อ จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าค่าที่ป้อนไว้สำหรับ from_quantity_1 1 หน่วย
wholesale_price_2 คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น ราคาต่อหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ลูกค้าขายส่งต้องชำระเมื่อจำนวนคำสั่งซื้ออยู่ระหว่าง from_quantity_2 และ to_quantity_2 ราคานี้จำเป็นต้องต่ำกว่าค่า wholesale_price_1 และจำเป็นต้องเป็นจำนวนที่มีทศนิยมสูงสุด 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง: 55, 55.1 และ 55.10
from_quantity_2 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อระบุ wholesale_price_2 ไว้ จำนวนหน่วยที่น้อยที่สุดที่ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องซื้อเพื่อชำระราคาต่อหน่วยของ wholesale_price_2 จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าค่าที่ป้อนไว้สำหรับ to_quantity_1 1 หน่วย
to_quantity_2 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อระบุ wholesale_price_2 ไว้ จำนวนหน่วยที่มากที่สุดที่ลูกค้าของคุณสามารถซื้อด้วย wholesale_price_2 จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าค่าที่ป้อนไว้สำหรับ from_quantity_2 อย่างน้อย 1 หน่วย
wholesale_price_3 คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น ราคาต่อหน่วยของตัวเลือกสินค้าที่ลูกค้าขายส่งต้องชำระเมื่อจำนวนคำสั่งซื้ออยู่ระหว่าง from_quantity_3 และ to_quantity_3 ราคานี้จำเป็นต้องต่ำกว่าค่า wholesale_price_2 ซึ่งจำนวนนี้มีทศนิยมสูงสุดได้ 2 ตำแหน่ง ตัวอย่าง: 55, 55.1 และ 55.10
from_quantity_3 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อระบุ wholesale_price_3 ไว้ จำนวนหน่วยที่น้อยที่สุดที่ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องซื้อเพื่อชำระราคาต่อหน่วยของ wholesale_price_3 จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าค่าที่ป้อนไว้สำหรับ to_quantity_2 1 หน่วย
to_quantity_3 จำเป็นต้องใช้คอลัมน์นี้ เมื่อระบุ wholesale_price_3 ไว้ จำนวนหน่วยที่สูงที่สุดของตัวเลือกสินค้าที่ลูกค้าของคุณสามารถซื้อได้ในคำสั่งซื้อเดียว จำนวนนี้ต้องเป็นจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าค่าที่ป้อนไว้สำหรับ from_quantity_3 อย่างน้อย 1 หน่วย
increments คอลัมน์นี้ไม่จำเป็น จำนวนทวีคูณที่ลูกค้าขายส่งสามารถสั่งตัวเลือกสินค้าได้ ตัวอย่าง หากจำนวนเป็น 12 ดังนั้นลูกค้าสามารถซื้อได้ 12, 24 หรือ 36 หน่วย แต่ไม่สามารถซื้อ 4 หรือ 15 หน่วยได้ ค่านี้ยอมรับจำนวนเต็ม หากไม่ได้ระบุคอลัมน์นี้ การเพิ่มขึ้นเริ่มต้นจะเป็น 1

ข้อจำกัดและรายละเอียดของไฟล์ CSV

รายการต่อไปนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ CSV ที่คุณจำเป็นต้องระบุ:

 • บรรทัดแรกในไฟล์ CSV จำเป็นต้องมีชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ บรรทัดอื่นๆ ในไฟล์ CSV จำเป็นต้องมีข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับตัวเลือกสินค้า
 • ลำดับของคอลัมน์มีความสำคัญ และแต่ละแถวต้องมีลำดับคอลัมน์เหมือนกัน สำหรับคอลัมน์ที่ไม่บังคับ คุณจำเป็นต้องระบุคอลัมน์ใดๆ ก่อนหน้า (รวมถึงคอลัมน์ที่ไม่บังคับอื่นๆ) ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุคอลัมน์ maximum_units คุณต้องระบุคอลัมน์ minimum_units ในไฟล์ CSV ของคุณด้วย
 • การนำเข้าจะจับคู่กับบรรทัดต่างๆ ในไฟล์ CSV ของคุณกับตัวเลือกสินค้าในร้านค้าของคุณโดยใช้บาร์โค้ดหรือ SKU หากไม่มีบาร์โค้ด หากการนำเข้าไม่สามารถจับคู่กับสินค้าในร้านค้าได้ ดังนั้นข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับบรรทัดนั้นจะไม่ถูกนำเข้า จะมีทั้งสองคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณ หากตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของคุณมีบาร์โค้ด คุณไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์ SKU ในทำนองเดียวกัน หากตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของคุณมี SKU คุณก็ไม่จำเป็นต้องใส่คอลัมน์บาร์โค้ด หากตัวเลือกสินค้าบางรายการของคุณมีแค่บาร์โค้ดหรือ SKU เท่านั้น จำเป็นต้องมีทั้งสองคอลัมน์
 • หากคุณไม่ใช้บาร์โค้ดเพื่อระบุตัวเลือกสินค้าของคุณในไฟล์ CSV ดังนั้นตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการของคุณควรมี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน หากไม่เป็นเช่นนั้น ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดที่แชร์ SKU เดียวกันจะมีราคาที่เหมือนกัน หากการกำหนดราคาคลาดเคลื่อน จะใช้ราคาที่ต่ำที่สุด
 • ใช้การเข้ารหัส UTF-8 เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างอักขระพิเศษที่ไม่ต้องการในไฟล์ของคุณ
 • แยกคอลัมน์ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและแยกแต่ละบรรทัดด้วยการแบ่งบรรทัด (\r\n)
 • หากบาร์โค้ดหรือ SKU มีอักขระพิเศษ เช่น เครื่องหมายจุลภาค คุณจะต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่สำหรับอักขระหลีกเพื่อแนบบาร์โค้ดหรือ SKU ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณใช้เครื่องหมายคำพูดแบบตรง (” “) ไม่ใช่เครื่องหมายคำพูดแบบโค้งแบบที่มักใช้กันในโปรแกรมสเปรดชีต

ตัวอย่าง

 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในรายการราคามี SKU ที่ไม่ซ้ำกันและไม่มีจำนวนต่ำสุดหรือสูงสุดหรือการเพิ่มจำนวน:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในรายการราคามีบาร์โค้ดที่ไม่เหมือนกัน หน่วยต่ำที่สุด หน่วยสูงที่สุด และการเพิ่มจำนวน:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวเลือกสินค้ามี SKU แต่ไม่มีบาร์โค้ด ตัวเลือกสินค้าสองรายการมีจำนวน SKU เดียวกัน ในตัวอย่างนี้ ราคาที่แตกต่างกันสองราคาถูกป้อนไว้สำหรับจำนวน SKU เดียวกัน มูลค่าที่ต่ำที่สุดจะถูกใช้เพื่อมอบหมายราคาค้าส่งไปยังตัวเลือกสินค้าใดๆ ในรายการราคาที่มี SKU นี้:
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

เมื่ออัปโหลดไฟล์ CSV ไปยังช่องทางค้าส่ง ตัวเลือกสินค้าใดๆ ที่มี SKU เป็น 90210333 จะมีราคาค้าส่งเป็น $8

 • ในตัวอย่างต่อไปนี้ สินค้าแรกมีหนึ่งตัวแบ่งจำนวน:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี