การเพิ่มโดเมนไปยัง Shopify

เมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify ระบบจะกำหนดค่าให้ทำงานกับโดเมนหลักของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้ว โดเมนหลักของคุณจะอยู่ในรูปแบบ examplestore.myshopify.com หากคุณต้องการปรับแต่ง URL สำหรับร้านค้า Shopify ของคุณ เช่น www.example.com คุณสามารถเพิ่ม URL รูปแบบดังกล่าวไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify ได้สองวิธี:

  • หากคุณยังไม่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณสามารถซื้อโดเมนจาก Shopify ได้
  • หากคุณมีโดเมนแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถใช้โดเมนที่คุณเป็นเจ้าของได้ หรือจะเชื่อมต่อโดเมนดังกล่าวไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือจัดการการถ่ายโอนของโดเมนไปยัง Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี