เงินกู้ Shopify Capital

หมายเหตุ: ขณะนี้เงินกู้ Shopify Capital ให้บริการเฉพาะร้านค้า Shopify ที่อยู่ในรัฐของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเลือกเท่านั้น

การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) จาก Shopify Capital ให้บริการในทุกรัฐที่เหลือของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สินเชื่อ Shopify Capital คือเงินก้อน (เรียกว่า จำนวนสินเชื่อ) ที่คุณได้รับจาก Shopify Capital เพื่อแลกกับต้นทุนการกู้ยืมคงตัว จำนวนสินเชื่อที่รวมต้นทุนการกู้ยืมคงตัวเรียกว่ายอดคงค้างทั้งหมด จำนวนสินเชื่อจะฝากอยู่ในบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ โดยเปอร์เซ็นต์ยอดขายในแต่ละวันจะนำมาผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital จนกระทั่งชำระยอดคงค้างทั้งหมดจนครบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือน

สินเชื่อกำหนดเวลา 12 เดือนจะแบ่งการผ่อนชำระออกเป็น 6 รอบในทุก 60 วัน โดยจะเรียกว่า งวด แต่ละงวดนั้นจะต้องคืนเงินขั้นต่ำจำนวนที่กำหนดเมื่อสิ้นสุดรอบ 60 วัน หากคุณคืนเงินขั้นต่ำของแต่ละงวดไม่ตรงตามกำหนด ผลต่างระหว่างจำนวนที่คุณชำระและยอดคืนเงินขั้นต่ำของงวดจะหักออกจากบัญชีของคุณ

เช่น Shopify Capital ให้สินเชื่อคุณ $5,000 โดยมีต้นทุนการกู้ยืม $650 และอัตราการชำระเงินที่ 10% จำนวนเงินที่ได้รับ $5,000 จะส่งไปยังบัญชีธนาคารของธุรกิจของคุณ และ Shopify Capital จะได้รับรายได้จากยอดขายในแต่ละวัน 10% จนกระทั่งผ่อนชำระยอดคงค้างทั้งหมด $5,650 จนครบภายในระยะเวลา 12 เดือน งวด 6 รอบทุก 60 วันของสินเชื่อแต่ละครั้งจะต้องคืนเงินขั้นต่ำจำนวน $941 (1/6 ของยอดคงค้าง) หากครบกำหนดงวดแรกใน 60 วัน และคุณผ่อนชำระเงินไป $800 ผ่านการชำระเงินรายวัน ยอดคงค้าง $141 จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ

Shopify Capital เสนอวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนเงิน 200 ถึง 2,000,000 ดอลลาร์ จำนวนรวมที่ติดค้างและอัตราการผ่อนชำระรายวันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลความเสี่ยงของกิจการคุณ

ขอสินเชื่อ

คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและส่งคำขอเบิกสินเชื่อได้โดยตรงจากหน้า เงินทุน ของส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน

 2. ค้นหาข้อความการมีสิทธิ์จาก Shopify Capital แล้วคลิก ดูข้อเสนอด้านเงินทุน

 3. ในหน้าเงินทุน คุณจะเห็นตัวเลือกเงินทุน 3 ตัวเลือก เปรียบเทียบเงื่อนไขของตัวเลือกเงินทุนแต่ละตัว แล้วคลิกส่งคำขอใต้ตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เงื่อนไขของตัวเลือกแต่ละข้อจะรวมถึงจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนรวมที่ค้างชำระ และอัตราการผ่อนชำระที่จะถูกหักจากยอดขายในแต่ละวันของคุณและผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนด ตรวจสอบส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน จากนั้นคลิกข้อตกลงของ Shopify Capital เพื่อเปิดในอีกแท็บเว็บเบราว์เซอร์

 5. ดูข้อกำหนดของข้อตกลงของ Shopify Capital ให้ละเอียด หากคุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ให้กลับไปที่กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนด แล้วคลิก ยอมรับข้อตกลง

คำขอของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดย Shopify Capital จากนั้นคุณจะทราบผลการอนุมัติภายใน 2-5 วันทำการ หากคุณได้รับอนุมัติ เงินกู้จะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเป็น Shopify Payments ขณะที่ยื่นขอเงินทุน ระบบอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในการอนุมัติคำขอของคุณ

สองวันหลังจากที่คุณได้รับเงินกู้ Shopify Capital จะเริ่มหักการผ่อนชำระรายวันจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอิงตามรายได้จากยอดขายรายวัน

ติดตามการผ่อนชำระเงินกู้ของคุณ

หลังจากได้รับเงินกู้แล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างทั้งหมดได้จากหน้า เงินทุนในส่วน Shopify admin ใต้ Shopify Capital

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดูข้อมูลการผ่อนชำระได้ดังนี้:

 • ยอดคงค้างของจำนวนค้างชำระ
 • ยอดคงค้างทั้งหมดที่ผ่อนชำระแล้ว
 • ประวัติการโอนเงินผ่อนชำระ

ในส่วนประวัติการโอนเงินของรายงาน คอลัมน์ยอดขายทั้งหมดจะแสดงรายได้ของยอดขายในแต่ละวัน ส่วนคอลัมน์จำนวนเงินจะแสดงรายได้ที่ผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital

การชำระคืนยอดคงค้าง

คุณสามารถผ่อนชำระเงินจำนวนเงินที่มียอดเกิน $20 จากเงินกู้ของคุณ หรือยอดคงค้างเต็มจำนวนในครั้งเดียวได้ การชำระเงินดังกล่าวจะตัดจากบัญชีธนาคารเดียวกันของธุรกิจที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน
 2. คลิกทำการชำระเงิน
 3. เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการชำระ:

  • หากต้องการจ่ายเป็นเงินก้อน ให้ป้อนจํานวนในช่อง จํานวนที่ปรับแต่งเอง
  • หากต้องการจ่ายเต็มจํานวน ให้คลิกที่ "ยอดคงเหลือเต็มจํานวน"
 4. คลิกขั้นตอนถัดไปและตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน

 5. คลิกทำการชำระเงิน

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระของคุณเสร็จสมบูรณ์

ค่าผ่อนชำระมีอะไรบ้าง

หากต้องการคำนวณจำนวนเงินที่จะผ่อนชำระให้กับ Shopify Capital ในแต่ละวัน ให้ใช้อัตราการผ่อนชำระกับรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้า

สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณการผ่อนชำระ รายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าจะประกอบด้วยคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้วในวันนั้น โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำสั่งซื้อ วิธีดำเนินการชำระเงิน หรือแม้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกหรือคืนเงินในภายหลังก็ตาม

คำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

เมื่อคำนวณการผ่อนชำระ คำสั่งซื้อเดียวที่ไม่รวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการเมื่อ Shopify Payments อยู่ในโหมดการทดสอบ หากไม่ได้เปิดใช้โหมดการทดสอบเมื่อทำการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะรวมอยู่ในรายได้จากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าเมื่อทำการคำนวณการผ่อนชำระประจำวัน

คำถามที่พบบ่อย

ฉันมีสิทธิ์ขอสินเชื่อจาก Shopify Capital หรือไม่

เฉพาะร้านค้าที่ตั้งอยู่ในรัฐของสหรัฐอเมริกาดังต่อไปนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อจาก Shopify Capital:

 • แอริโซนา
 • ไอดาโฮ
 • อิลลินอยส์
 • อินดีแอนา
 • ไอโอวา
 • แคนซัส
 • ลุยเซียนา
 • เมน
 • นอร์ทแคโรไลนา
 • เซาท์แคโรไลนา
 • ยูทาห์
 • วอชิงตัน
 • วิสคอนซิน
 • ไวโอมิง

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ได้ชำระเงินคืนขั้นต่ำประจำงวดหลังจาก 60 วัน

หากคุณไม่คืนเงินขั้นต่ำของแต่ละงวดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 60 วัน ผลต่างระหว่างจำนวนที่คุณชำระและยอดคืนเงินขั้นต่ำของงวดจะหักออกจากบัญชีของคุณ

ฉันสามารถคืนเงินสินเชื่อไวกว่ากำหนดเวลา 12 เดือนได้หรือไม่

ยอดผ่อนชำระเงินของคุณขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวันของคุณ หากคุณทำยอดขายได้มากในปีดังกล่าว คุณสามารถผ่อนชำระสินเชื่อของคุณก่อนกำหนดเวลา 12 เดือนได้ เนื่องจากไม่มีบทลงโทษใดๆ สำหรับการผ่อนชำระสินเชื่อก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือน

ต้นทุนการกู้ยืมคงตัวของสินเชื่อคำนวณอย่างไร

ต้นทุนการกู้ยืมคือเปอร์เซ็นต์ตายตัวของจำนวนสินเชื่อที่คุณได้รับ เราจะคำนวณต้นทุนการกู้ยืมตามแต่ละข้อเสนอไป

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี