Administration af markeder

Markeder hjælper dig med at administrere din brandoplevelse ved at tildele forskellige indstillinger til forskellige lande og områder. Et marked kan indeholde et enkelt land eller område, men det kan også bestå af en gruppe af lande eller områder. Du kan f.eks. oprette markedet “Nordamerika”, som er målrettet Canada, USA og Mexico (alle med én gruppe indstillinger). Hvis du har en anden gruppe indstillinger, som du kun vil anvende på Japan, kan du oprette et andet marked, der kun er målrettet landet Japan.

Adgang til markeder for første gang

Hvis du har adgang til Shopify Markets øjeblikkeligt efter tilmeldingen til Shopify, får du følgende markeder oprettet for dig:

 • Primært marked: Det primære land eller område, du vil sælge til. Dette er ofte dit hjemmemarked, som afgøres af din butiks adresse og grundvaluta.
 • Internationalt marked: En organiseret liste over populære lande eller områder, som lignende shopejere også sælger til.
 • Lande, som du ikke sælger til: Alle andre lande eller områder, som ikke hører til et andet marked. Kunder i disse lande kan ikke gennemføre betalingsprocessen i din butik.

Det internationale marked er som standard inaktivt. Dette betyder, at kunder i disse lande ikke kan gennemføre betalingsprocessen, før du aktiverer markedet.

Hvis du var Shopify-shopejer, inden udgivelsen af Shopify Markets, er dine tidligere indstillinger blevet migreret til følgende markeder:

 • Primært marked: Det primære land eller område, du sælger til. Dette er ofte dit hjemmemarked, som afgøres af din butiks adresse og grundvaluta.
 • Der oprettes andre markeder for et enkelt land ud fra eventuelle valutaer, internationale priser, manuelle vekselkurser og internationale domæner, der tidligere var konfigureret i din butik. Hvis din butik f.eks. er baseret i Canada, og du tidligere havde USD aktiveret i butikken, oprettes markedet USD for dig.
 • Internationalt marked: Alle andre lande eller områder, du sender til, men ikke har aktiveret lokale valutaer for.
 • Lande, som du ikke sælger til: Alle andre lande eller områder, som ikke hører til et andet marked. Kunder i disse lande kan ikke gennemføre betalingsprocessen i din butik.

Hvis alle lande eller områder, der har haft en tilgængelig lokal valuta, tidligere har været aktiveret i dine betalingsindstillinger, føjes disse lande og områder til Internationalt marked med disse lokale valutaer aktiveret.

Du må højst have 50 markeder, men nogle butikker kan have mere end 50 markeder efter migrering. Dette er baseret på det antal unikke lande eller områder, du har aktiveret. Du kan fortsætte med at bruge disse eksisterende markeder, men du vil ikke kunne tilføje nye markeder, før du har færre end 50 markeder.

Vi anbefaler, at du kombinerer lande eller områder med lignende prisstrategier til markeder med flere lande. Hvis du f.eks. tidligere havde aktiveret Canada, USA og Mexico i dine betalingsindstillinger, men ikke havde tilpassede priser eller specifikke strategirer for det enkelte land, kan du flytte disse tre lande til et enkelt marked kaldet “Nordamerika”.

Der kræves medarbejdertilladelser til administration af markeder

Butikkens medarbejdere kan få adgang til markeder baseret på en kombination af eksisterende tilladelser. En medarbejder skal have alle følgende tilladelser for at få adgang til siden Markeder.

Generelle tilladelser:

 • Hjem
 • Ordrer (herunder redigering og eksport)
 • Produkter (herunder eksport)
 • Rapporter
 • Dashboards
 • Rabatter

Webshoptilladelser:

 • Domæner

Administrationstilladelser:

 • Administrer indstillinger

Markedstyper

Primært marked ()

Dit primære marked er det primære land eller område, som du sælger til, og det er ofte dit hjemme- eller indenrigsmarked.

Dit primære marked afgøres af din butiks valuta under Indstillinger > Butiksoplysninger. Dette gælder også, selvom din butiks valuta ikke svarer til det land, som er angivet i afsnittet med butiksadressen under Indstillinger > Butiksoplysninger. Hvis din butiksadresse f.eks. er i USA, men din butiks valuta er angivet til canadiske dollar, angives dit primære marked til Canada.

Alle ændringer, du foretager i din butik, påvirker som standard dit primære marked. Når du ændrer produktpriser eller angiver en ny lagerlokation, gælder ændringerne automatisk for dit primære marked.

På siden Markeder er indstillingerne for dit primære marked faste, og de kan ikke ændres. Når du ser på oplysningerne om dit primære marked, kan du bruge de direkte links til at navigere til andre afsnit i din Shopify-administrator og administrere dine indstillinger.

Sådan skifter du din butiks valuta

Hvis du ændrer din butiks valuta, ændres dit primære marked også, da dit primære marked er baseret på din butiks valuta.

Hvis du ændrer din butiks valuta, vil dit primære marked blive ændret til det land eller område, hvor den nye valuta bruges. Hvis det nye land allerede findes i et marked med ét land, vil dette marked blive fjernet. Dit gamle primære markedsland flyttes til dit internationale marked.

Hvis din butiks valuta f.eks. er angivet til CAD, og du ændrer den til USD, vil dit primære marked blive ændret til USA. Hvis du allerede havde et marked med ét land for USA, vil dette marked blive fjernet. Canada flyttes til dit internationale marked.

Hvis du allerede har foretaget salg i din butik, skal du kontakte Shopify Support for at få ændret din butiks valuta.

Få mere at vide om ændring af din udbetalingsvaluta.

Hvert land eller område kan kun være en del af ét marked.

Markeder for et enkelt land

Markeder for et enkelt land indeholder kun ét land eller område. Når du opretter et nyt marked med ét land, angives grundvalutaen til valutaen i dette land. Hvis valutaen ikke understøttes, angives grundvalutaen til din butiks grundvaluta.

Du bør bruge markeder for et enkelt land til at sælge til de lande eller områder, hvor du har en specifik målretningsstrategi. Lad os f.eks. sige, at dit primære marked er Canada, og en betydelig del af dit internationale salg begynder at komme fra USA. I dette tilfælde kan oprettelsen af et marked, der specifikt målrettes mod USA alene, hjælpe dig med at øge dit salg og dine konverteringer ved at give de amerikanske kunder en dedikeret og lokaliseret oplevelse, når de besøger din butik.

Markeder for flere lande

Markeder med flere lande indeholder mere end ét land eller område. Når du opretter et marked med flere lande, angives standardgrundvalutaen til din butiks grundvaluta, og lokale valutaer aktiveres. Hvis du deaktiverer lokale valutaer for et marked med flere lande, vil alle dine kunder på dette marked handle i markedets grundvaluta eller en anden grundvaluta, som du selv kan vælge.

Grundvalutaen for et marked for flere lande bruges til at angive faste produktpriser.

For nemheds skyld kan du kombinere de lande eller områder, der har ens målretningsstrategier til markeder med flere lande. Lad os f.eks. sige, at du sælger til Tyskland, Frankrig, Belgien og Italien, og alle disse lande deler samme produktpriser, leveringspriser og domæne. I dette tilfælde kan du oprette ét enkelt marked, der indeholder alle disse fire lande.

Internationalt marked

Der oprettes et internationalt marked for dig, første gang du åbner Shopify Markets. Det indeholder en organiseret liste over lande og områder, som lignende shopejere muligvis sælger til. Det internationale marked er som standard inaktivt. Du kan begynde at sælge til alle lande i det internationale marked ved at gøre det aktivt.

Lande og områder, som du ikke sælger til

Siden Markeder indeholder et marked, der kaldes Lande/områder, du ikke sælger til. Dette marked er oprettet automatisk og kan ikke slettes. Det omfatter alle andre lande eller områder, som du ikke sælger til i øjeblikket. Når en kunde fra et af disse lande eller områder besøger din webshop, ser de det standardsprog og den standardvaluta, som er knyttet til dit primære marked, men de kan ikke gennemføre betaling.

Når du tilføjer lande eller områder fra dette marked i nye markeder, fjernes de fra denne liste.

Tilføj et marked

Når du vil tilpasse din webshopoplevelse for kunder i et bestemt område, kan du tilføje et nyt marked fra siden Markeder. Du kan f.eks. ønske at målrette dig mod en gruppe lande som Nordamerika eller et enkelt land som Canada. Shopify Markets giver dig mulighed for at oprette markeder, der er betydningsfulde for din virksomhed.

Når du tilføjer et nyt marked, foreslås anbefalede markeder på baggrund af butikker, der minder om din. Disse anbefalinger angiver lande eller områder, hvor du vil have størst mulighed for at få succes med at sælge, baseret på data fra lignende shopejere i det samme primære marked.

Hvis du opretter et nyt marked, der indeholder de lande eller områder, der allerede er en del af et andet marked, vil det nye marked overskrive det eksistere marked. Landet eller området føjes til dit nye marked, og det fjernes fra det eksisterende marked. Hvis det eksisterende marked ikke indeholder andre lande eller områder, slettes det automatisk, og alle tilknyttede, internationale priser, domæner, undermapper og tilpasninger slettes også.

Hvis du allerede sender til alle de lande og områder, der er omfattet af det nye marked, vil dette marked som standard være aktiveret. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det nye marked være inaktivt, og du skal aktivere markedet, før kunderne kan betale i din butik.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Tilføj marked.

 3. Angiv et Markedsnavn. Dette navn hjælper dig med at identificere markedet i Shopify-administrator, og det vises ikke for kunderne.

 4. Klik på Tilføj lande/områder.

 5. Tilføj de lande og områder, du vil inkludere i dette marked.

 6. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Forhåndsvisning af et marked

Du kan se en forhåndsvisning af kundeoplevelsen for et marked i Shopify-administrator. Du kan se en forhåndsvisning af aktive og inaktive markeder på et hvilket som helst sprog, du har føjet til det pågældende marked.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for det marked, der skal forhåndsvises.

 3. Vælg det sprog, du vil se en forhåndsvisning af i din webshop, på listen Forhåndsvisning.

Aktivér et marked

Hvis du ikke allerede sender til alle lande og områder i et nyt marked, vil markedet som standard være inaktivt. Dette betyder, at kunder i disse lande og områder ikke kan betale i din butik.

Før du kan aktivere et marked, skal du have leveringspriser for alle lande og områder i det pågældende marked. Du kan vælge at konfigurere yderligere markedsindstillinger, som f.eks. domæner, sprog, valutaer og priser, inden du aktiverer markedet og begynder at sælge til disse lande og områder.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for det marked, der skal aktiveres.

 3. Klik på Aktivér marked.

Deaktiver et marked

Hvis du ikke længere vil sælge fysiske produkter til kunder på et bestemt marked, kan du deaktivere dette marked. Denne handling påvirker ikke dine eksisterende ordrer. Når du deaktiverer et marked, gemmes alle markedets indstillinger. Dette betyder, at du nemt kan genaktivere det på et senere tidspunkt. Dine leveringszoner i et marked ændres eller slettes ikke, selvom du deaktiverer markedet. Kunder fra lande i inaktive markeder kan dog ikke gå til betaling.

Hvis du deaktiverer et marked, der havde tilknyttet et domæne på topniveau eller et underdomæne, vil dette domæne automatisk videresende kunder til dit primære markeds domæne. Hvis du deaktiverer et marked, der var oprettet med undermapper, vil dette dog medføre, at disse undermappewebadresser holder op med at fungere. Det anbefales, at du opsætter videresendelser for at sikre, at dine kunder stadig kan få adgang til dit butikslayout.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for det marked, der skal deaktiveres.

 3. Klik på Deaktiver marked på listen Flere handlinger.

 4. Klik på Deaktiver for at bekræfte.

Fjern et marked

Du kan fjerne et marked fra siden Markeder. Dette forhindrer, at kunderne i dette marked går til betaling med fysiske produkter. Undermappens webadresse fungerer ikke længere, men dette påvirker ikke dine eksisterende ordrer. Hvis du fjerner et marked, slettes det permanent.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer ud for det marked, der skal slettes.

 3. Klik på Fjern marked på listen Flere handlinger.

 4. Klik på Fjern for at bekræfte

Redigering af lande eller områder i et eksisterende marked

Du kan tilføje eller fjerne lande eller områder i dine eksisterende markeder, når dine internationale salgsstrategier ændrer sig.

Føj et land eller et område til et eksisterende marked

Du kan føje lande eller områder til et eksisterende marked. Hvis du f.eks. allerede sælger til Frankrig og Tyskland i et marked med flere lande, kan du beslutte dig for, at du også vil begynde at sælge til Italien. Du kan føje Italien til dit eksisterende marked med flere lande.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer ud for det marked, hvor du vil tilføje endnu et land eller et område.
 3. Klik på Rediger, og klik derefter på Tilføj lande/områder.
 4. Søg efter det land eller område, du vil tilføje, og vælg derefter afkrydsningsfeltet ud for dets navn.
 5. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Fjern et land eller område fra et eksisterende marked

Du kan fjerne lande eller områder fra et eksisterende marked. Lad os f.eks. sige, at du har markedet “Nordamerika”, som indeholder USA, Canada og Mexico. Du har prøvet alt for at opnå succes i Canada, men dit salg er under forventning, og du beslutter dig for at koncentrere dine kræfter om et andet land. I dette tilfælde kan du fjerne Canada fra markedet “Nordamerika”. Dette flytter Canada til Lande/områder, du ikke sælger til, og kunder fra Canada kan ikke længere gennemføre betalingsprocessen i din butik.

Hvis du vil fjerne et land eller et område fra et eksisterende marked og føje det til dets eget marked, skal du følge trinnene til tilføjelse af et nyt marked i stedet for trinnene nedenfor. Hvis du f.eks. har et marked med flere lande, som indeholder alle lande i EU, og dit salg hurtigt er vokset i Tyskland, kan du beslutte dig for at skabe en mere målrettet strategi for salget i Tyskland. Hvis du tilføjer et nyt marked for Tyskland, oprettes et dedikeret marked til Tyskland, mens alle andre EU-lande forbliver i det oprindelige marked med flere lande.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Markeder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer ud for det marked, hvor du vil fjerne et land eller et område.
 3. Klik på Rediger.
 4. Fjern de lande eller områder, du ikke længere vil sælge til ved hjælp af dette marked.
 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis