Kopiér dine engrosprislister til B2B-kataloger

Kataloger svarer til prislisterne for Plus-engrossalgskanalen og giver dig mulighed for at tilbyde tilpassede produktpriser og udgive til forskellige kunder.

Prislistetyper vs. kataloger

Gennemgå følgende tabel for at få oplysninger om, hvilke prislister til Plus-engrossalgskanalen der understøttes og kan kopieres til B2B på Shopify-kataloger.

Prislister og B2B-kataloger
Prisliste Katalogmulighed
Procentrabat (alle produkter) Prislister med procentrabat for alle produkter kan kopieres i deres helhed til B2B i Shopify-kataloger.
Procentrabat (kollektion) Prislister med procentrabat for kollektioner kan kopieres til B2B i Shopify-kataloger. Kataloger opdateres dog ikke automatisk, hvis du senere føjer flere produkter til denne kollektion. Prislister, der indeholder flere kollektioner med forskellige rabatter, kan heller ikke kopieres til kataloger.
Mængderegler Prislister, der bruger regler for minimums-, maksimum- og intervalantal, kan kopieres til B2B-kataloger. Hvis du føjer en ny variant til et produkt, vil den ikke automatisk arve de regler for antal, som er anvendt på andre varianter i kataloget.
Mængdebaserede priser (variantbaseret) Prislister, der bruger mængdebaserede priser (variantbaseret) kan kopieres til B2B-kataloger. Sørg for, at særpriserne følger det interval og det minimum, der er angivet for prislisten. Hvis de ikke gør det, får du en fejl, når du kopierer prislister. Hvis du vil fortsætte, skal du enten justere særpriserne, intervallet eller minimum.
Mængdebaserede priser (mix og match) Mængdebaserede priser på produktniveau understøttes ikke i B2B på Shopify. Kunder kan ikke mikse og matche varianter for at nå et minimumkøb, og disse prislister kan ikke kopieres til B2B-kataloger.
Du kan i stedet oprette et nyt katalog med hver variant som et separat produkt.
Udgivelse på variantniveau Udgivelse på variantniveau understøttes ikke i B2B på Shopify. Hvis du har prislister, der kun indeholder nogle varianter af et produkt (f.eks. blå og røde skjorter, men ikke grønne skjorter), vil alle varianter af produktet blive inkluderet, når disse prislister er kopieret.
Hvis du kun vil inkludere bestemte varianter af et produkt, kan du opdatere dine produkter, så hver variant er et separat produkt.

Kopierer prislister til kataloger

Du kan kopiere dine prislister til kataloger. For hver prisliste, du vælger, oprettes der et tilsvarende katalog i B2B på Shopify.

Som standard er alle kataloger indstillet til Kladde, når de oprettes. Du skal udgive et katalog, før dine kunder kan få adgang til det. Få mere at vide om udgivelse af kataloger.

Trin

  1. Fra Plus-engrossalgskanalen skal du vælge de prislister, som du vil flytte til B2B på Shopify.
  2. Klik på Kopiér prislister til kataloger.
  3. Vælg, om du automatisk vil knytte kataloger til de firmaer, du har opsat.
  4. Klik på Kopiér prislister.
  5. Gå til din Shopify-administrator, og klik på Produkter > Kataloger for at gennemgå dine kataloger.

Ofte stillede spørgsmål

Er B2B-kataloger det samme som prislister for Plus-engrossalgskanalen?

I B2B on Shopify inkorporerer kataloger prislistefunktionaliteten. De tilbyder også yderligere funktioner som f.eks. mængdebaserede priser, mængderegler og udgivelse af produkter. Det betyder, at du kan definere forskellige prisniveauer baseret på mængde, angive regler for minimumsantal og administrere produktsynligheden for hver enkelte firmalokation.

Vil kopiering af prislister til kataloger have indvirkning på mine priser, der ikke er B2B?

Nej. Det påvirker ikke dine priser, der ikke er B2B, hvis du kopierer prislister til kataloger. Kataloger føjes kun til firmaer. Kunder skal være føjet til et firma og være logget ind, hvis de vil have adgang til katalogpriserne.

Kan jeg automatisk føje kataloger til de nye firmaer, som jeg har opsat?

Ja. Når du kopierer prislister til kataloger, kan du vælge, om du automatisk vil føje nye B2B-kataloger til firmaer. Hvis du vælger denne indstilling, føjes kataloger til firmaer baseret på de tilsvarende prislister fra Plus-engrossalgskanalen.

Christian var f.eks. kunde på din Plus-engrossalgskanal, og du har brugt værktøjet til opsætning af kunder til at opsætte Christian som et B2B-firma.Christian havde prislisten for Vestjylland på Plus-engrossalgskanalen.Når du har kopieret prislisten for Vestjylland til dine B2B-kataloger, føjes det nye katalog for Vestjylland automatisk til firmaet.

Kan prislister med gavekort kopieres til kataloger?

Ja. Gavekort understøttes dog ikke på B2B og vil ikke blive kopieret. Alle andre produkter på prislisterne vil blive kopieret til kataloget.

Behøver jeg at oprette firmaer, før jeg kopierer mine prislister, for at de automatisk kan anvendes på firmaer?

Nej. Du kan fuldføre disse trin i processen i den rækkefølge, du ønsker. Hvis du først kopierer dine prislister til kataloger og derefter opsætter firmaer, kan du vende tilbage til Plus-engrossalgskanalen og vælge disse prislister igen. Når du vælger Kopiér prislister, bliver du spurgt, om du vil anvende dem på firmaer.

Hvad sker der, hvis jeg ved et uheld kopierer en prisliste?

Hvis du ved et uheld kopierer en prisliste, kan du slette kataloget. Hvis du sletter et katalog, fjernes det fra alle firmaer, det blev anvendt på.

Kan jeg eksportere en kopi af mine prislister fra Plus-engrossalgskanalen?

Nej. Eksport af prislister er ikke en tilgængelig funktion i Plus-engrossalgskanalen. Du kan dog kopiere dine prislister til kataloger og derefter eksportere en kopi af dine kataloger.

Kan lagerregler angives i kataloger, som f.eks. at gøre en produktvariant ikke-tilgængelig for B2B-kunder, hvis den har færre end 3 enheder?

Nej. På nuværende tidspunkt kan lagerreglerne ikke angives i selve katalogerne for B2B-kunder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis