Brug af billedredigeringsprogrammet

Du kan bruge billedredigeringsprogrammet til at redigere og tilpasse størrelsen på billeder, som du vil bruge i din Shopify-administrator.

Før du redigerer dine billeder, skal du forstå, hvordan dine billeders højde-bredde-forhold påvirker, hvordan billederne vises på websites.

Forklaring af et billedes højde-bredde-forhold

Et billedes højde-bredde-forhold er forholdet mellem dets bredde og højde. Hvis et billede f.eks. måler 200 px gange 400 px, har det et højde-bredde-forhold på 1:2. Et billede, der måler 150 px gange 450 px, har et højde-bredde-forhold på 1:3.

Billeder kan have forskellige størrelser og stadig have det samme højde-bredde-forhold. Hvis du vil beregne, om billeder har det samme højde-bredde-forhold, skal du dividere hvert billedes bredde med dets højde og derefter sammenligne resultaterne.

Bemærk: Du kan bruge Shopifys produktkamera til at tage billede eller optage videoer af dine produkter i det perfekte højde-bredde-forhold – direkte i Shopify-appen.

Brug af et konsekvent højde-bredde-forhold til alle billeder af en bestemt type betyder, at de vises bedre side om side, fordi de alle vises med den samme størrelse. Hvis du f.eks. ønsker, at dine produktbilleder vises med samme størrelse i en kollektion, skal de have det samme højde-bredde-forhold

Du kan bruge billedredigeringsprogrammet til at beskære dine billeder , så de har det samme højde-bredde-forhold.

Åbn billedredigeringsprogrammet

Du kan bruge billedredigeringsprogrammet til at redigere produktbilleder.

Bemærk: Du kan ikke bruge billedredigeringsprogrammet i RTF-editoren.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, der har det billede, du vil redigere.

 3. Klik på det produktbillede, du vil redigere, i afsnittet Medie.

Beskær et billede

Du kan beskære et billede for at fjerne en del af billedet. Dette er nyttigt, når du kun vil vise en del af billedet, eller når du vil ændre billedets højde-bredde-forhold.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Beskær.
 2. Indram det område af billedet, som du vil beholde:

  • Hvis du vil beskære billedet til en tilpasset størrelse, skal du klikke på Kombinationstegning. Du kan klikke på og trække i hjørnerne af det fremhævede område eller klikke inden for det fremhævede område og trække det til en anden placering.
  • Hvis du vil beskære billedet med det samme højde-bredde-forhold som billedet, skal du klikke på Original. Du kan klikke på og trække i hjørnerne af det fremhævede område for at tilpasse størrelsen på det, eller du kan klikke inden for det fremhævede område og trække det til en anden placering. Højde-bredde-forholdet forbliver det samme som det oprindelige billede, når du tilpasser størrelsen på det.
  • Hvis du vil beskære billedet, så det bliver kvadratisk, skal du klikke på Kvadrat. Når du klikker på og trækker i kvadratets hjørner, kan du ændre størrelsen på det, eller du kan klikke i kvadratet og trække det til en anden placering. Kvadratets højde-bredde-forhold forbliver det samme, når du tilpasser størrelsen på det.
 3. Klik på Anvend for at beskære billedet.

 4. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Tegn på et billede

Du kan f.eks. tegne på et billede for at tilføje en linje, fremhæve en del af billedet eller tilføje et design.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Tegn.
 2. Vælg en farve og en penselstørrelse.
 3. Klik på og træk i billedet for at tegne.
 4. Klik på Anvend for at tilføje tegningen.
 5. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Du kan bruge viskelæderet til at fjerne hele eller en del af tegningen. Viskelæderet fjerner ikke noget fra det oprindelige billede.

Tilpas størrelsen af et billede

Du kan tilpasse størrelsen af et billede for at ændre dets faktiske størrelse.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Tilpas.
 2. Angiv billedets nye bredde. Højden opdateres automatisk, så billedet har det samme højde-bredde-forhold. Hvis du vil tilpasse størrelsen på billedet uden at have det samme højde-bredde-forhold, skal du klikke på Lås højde-bredde-forhold. Hvis du tilpasser størrelsen på dit billede uden at deaktivere Lås højde-bredde-forhold, kan billedet blive forvrænget.
 3. Klik på Anvend for at tilpasse størrelsen på billedet.
 4. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Bemærk: Tilpasning af et billede ændrer den samlede størrelse. Hvis du forsøger at justere højde-bredde-forholdet ved at tilpasse billedet, kan billedet blive forvrænget. Beskær i stedet billedet til det højde-bredde-forhold, du vil bruge.

Skift et billedes retning

Du kan vende eller rotere et billede for at ændre dets visningsretning. Du kan også vippe billedet inden for dets ramme.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Roter.
 2. Sådan ændres billedets retning:

  • Klik på Roter med uret for at vende billedet.
  • Klik på knapperne Spejlvend lodret eller Spejlvend vandret for at spejlvende billedet.
 3. Klik på Anvend for at ændre billedets retning.

 4. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis