Brug af billedredigeringsprogrammet

Du kan bruge billedredigeringsprogrammet til at redigere og tilpasse størrelsen på billeder i din Shopify-administrator. Billedredigeringsprogrammet er tilgængeligt på både computer og mobilenheder, men nogle billedredigeringsfunktioner er kun tilgængelige på computerversionen. På nuværende tidspunkt kan du kun beskære et billede og fjerne eller erstatte baggrunden på et billede i mobilversionen af billedredigeringsprogrammet.

Du kan bruge billedredigeringsprogrammet til at redigere produktmedier. Du kan ikke bruge billedredigeringsprogrammet til at redigere billeder i RTF-editoren.

Før du redigerer dine billeder, skal du forstå, hvordan dine billeders højde-bredde-forhold påvirker, hvordan billederne vises på websites.

Forklaring af et billedes højde-bredde-forhold

Et billedes højde-bredde-forhold er forholdet mellem dets bredde og højde. Hvis et billede f.eks. måler 200 px gange 400 px, har det et højde-bredde-forhold på 1:2. Et billede, der måler 150 px gange 450 px, har et højde-bredde-forhold på 1:3.

Billeder kan have forskellige størrelser og stadig have det samme højde-bredde-forhold. Hvis du vil beregne, om billeder har det samme højde-bredde-forhold, skal du dividere hvert billedes bredde med dets højde og derefter sammenligne resultaterne.

Brug af et konsekvent højde-bredde-forhold til alle billeder af en bestemt type betyder, at de vises bedre side om side, fordi de alle vises med den samme størrelse. Hvis du f.eks. ønsker, at dine produktbilleder vises med samme størrelse i en kollektion, skal de have det samme højde-bredde-forhold

Du kan bruge billedredigeringsprogrammet til at beskære dine billeder , så de har det samme højde-bredde-forhold.

Beskær et billede

Du kan beskære et billede for at fjerne en del af billedet. Dette er nyttigt, når du kun vil vise en del af billedet, eller når du vil ændre billedets højde-bredde-forhold.

Du kan beskære et billede på både computer og mobilenheder. Hvis du gemmer et beskåret billede på en mobilenhed, oprettes der en ny kopi af billedet.

Fremgangsmåde:

Tegn på et billede

Du kan f.eks. tegne på et billede for at tilføje en linje, fremhæve en del af billedet eller tilføje et design.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på Tegn.

 5. Vælg en farve og en penselstørrelse.

 6. Klik på og træk i billedet for at tegne.

 7. Klik på Anvend for at tilføje tegningen.

 8. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Du kan bruge viskelæderet til at fjerne hele eller en del af tegningen. Viskelæderet fjerner ikke noget fra det oprindelige billede.

Tilpas størrelsen af et billede

Du kan tilpasse størrelsen af et billede for at ændre dets faktiske størrelse. Hvis du forsøger at justere højde-bredde-forholdet ved at tilpasse billedet, kan billedet blive forvrænget. Beskær i stedet billedet til det højde-bredde-forhold, du vil bruge.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på Tilpas.

 5. Angiv billedets nye bredde. Som standard er Lås højde-bredde-forhold valgt, og dette opdaterer automatisk billedhøjden for at bevare billedernes højde-bredde-forhold. Hvis du kun vil justere højden eller bredden på et billede, skal du klikke på Lås højde-bredde-forhold for at fravælge indstillingen. Hvis du tilpasser størrelsen på dit billede med Lås højde-bredde-forhold deaktiveret, kan billedet blive forvrænget.

 6. Klik på Udført for at tilpasse størrelsen på billedet.

 7. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Skift et billedes retning

Du kan vende eller rotere et billede for at ændre dets visningsretning. Du kan også vippe billedet inden for dets ramme.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Klik på Roter.

 5. Sådan ændres billedets retning:

  • Klik på Roter med uret for at vende billedet.
  • Klik på knapperne Spejlvend lodret eller Spejlvend vandret for at spejlvende billedet.
 6. Klik på Anvend for at ændre billedets retning.

 7. Når du er færdig med at foretage redigeringer i billedredigeringsprogrammet, skal du klikke på Gem.

Sådan fjerner eller erstatter du et billedes baggrund

Du kan bruge Shopify Magic til at fjerne eller erstatte baggrunden på et billede i billedredigeringsprogrammet. Du kan fjerne eller erstatte et billedes baggrund i billedredigeringsprogrammet på både computer og mobilenheder.

Få mere at vide om generering af medier med Shopify Magic.

Gendan ændringer af et billede

Hvis du har ændret et billede ved hjælp af Shopifys billedredigeringsprogram, kan du vælge at vende alle ændringer tilbage til det oprindelige billede, selv efter at ændringerne er blevet gemt. Tilbageførsler til et ændret billede kan ikke fortrydes, så hvis du vil genanvende eller beholde ændringer i billedet, skal de gøres manuelt.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på et produkt, hvis billede du vil redigere.

 3. Klik Rediger på det billede, du vil ændre, i afsnittet Medier for at åbne billedredigeringsprogrammet.

 4. Rediger billedet.

 5. Klik på Gendan til original.

 6. I dialogboksen Gendan billedet til original? skal du klikke på Gendan.

Meddelelsen Gendannet til original viser, at ændringen er fuldført.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis