Konfigurer flere B2B-bedrifter samtidig fra eksisterende engroskunder

Bedrifter er bedriftene du selger til gjennom B2B på Shopify, og de kan ha flere tilknyttede lokalisasjoner og B2B-kunder. Hver enkelt bedriftslokalisasjon kan også tilordnes bestemte priser, produktutvalg, betalingsvilkår, betalingsalternativer, leveringsadresser med mer.

Ved å bruke verktøyet for massekonfigurering av bedrifter kan du gjøre følgende handlinger:

Konfigurere bedrifter

Du kan bruke verktøyet for massekonfigurering i Kunder-seksjonen av Shopify-administrator for å konfigurere B2B-bedrifter fra eksisterende engroskunder. Du kan velge opptil 250 engroskunder samtidig, eller fullføre prosessen i mindre grupper.

Avhengig av hvor mange kunder du velger, kan det hende at verktøyet for massekonfigurering må kjøre i bakgrunnen for å fullføre konfigurasjonsprosessen. Du mottar en e-postmelding når konfigurasjonen er fullført, med eventuelle feil som må løses om det er aktuelt.

Steg

 1. Klikk på Legg til filter i Kunder-seksjonen av Shopify-administrator, og velg kundetaggen Plus-engroskanal.
 2. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av hver kunde du ønsker å konfigurere B2B-bedrifter for. Du kan velge alle kunder, eller fullføre prosessen i trinn ved å velge et delsett av kundene.
 3. Klikk på -menyen, og klikk deretter på Legg til i bedrift.
 4. Velg bedriftsinnstillingene du vil bruke, og kundeinformasjonen du vil legge til.
 5. Klikk på Konfigurer bedrifter.

Importere kundeinformasjon

Under massekonfigurering av bedrifter kan du velge om du vil importere følgende informasjon og innstillinger for kundene:

Kundeinformasjon og bedriftsinnstillinger
Innstilling Beskrivelse
Tidligere bestillinger Du kan velge om du vil legge til alle tidligere bestillinger fra en kunde til en bedriftslokalisasjon. Hvis du velger dette alternativet, kan kundene se tidligere engrosbestillinger når de logger på. Det anbefales at du importerer tidligere bestillinger hvis kundene du har valgt allerede representerer B2B-relasjoner.
Avgiftsfritak Du kan velge om du vil overføre kundens avgiftsfritak til en bedriftslokalisasjon. Hvis de samme fritakene for en engroskunde gjelder for B2B-bedriften, bør du overføre avgiftsfritak.
Tillat at kundene kan sende til hvilken som helst adresse Som standard fylles bedriftens leveringsadresse ut i kassen, og bedriftene kan ikke uten videre endre den. Hvis du velger denne innstillingen, kan bedriftene endre leveringsadressen i kassen.
Send alle bestillinger som utkast inn til gjennomgang Som standard sendes bestillinger fra kassen. Hvis du velger å sende alle bestillinger som utkast, vil bestillinger fra kunden bli registrert som bestillingsutkast.
Betalingsvilkår Du kan velge hvilke betalingsvilkår du ønsker å tilby kundene. Hvis du ønsker at bedriftene skal betale for bestillinger i kassen, velger du Ingen betalingsvilkår.

Hvis du ikke importerer disse innstillingene under massekonfigurasjon av bedrifter, kan du oppdatere innstillinger for enkeltbedrifter manuelt senere. Finn ut mer om B2B-bedriftsinnstillinger.

Vanlige spørsmål

Hvordan masseredigerer jeg bedriftsnavn?

Når du migrerer fra Plus-engroskanalen til B2B on Shopify, brukes kundens for- og etternavn til å opprette et bedriftsnavn. Dette kan føre til at noen bedriftsnavn må oppdateres. Bedriftsnavn kan oppdateres individuelt ved å redigere bedriftens opplysninger, men de kan ikke masseredigeres i Shopify-administrator.

Hvis du må masseredigere flere selskaper, bør du vurdere å bruke en tredjepartsapp.

Hvordan finner jeg engroskundene mine på Kunde-siden når jeg er klar til å migrere kundene mine til bedrifter?

For å identifisere Plus-engroskanalkunder på kundesiden filtrerer du etter en kundetagg som er opprettet for Plus-engroskanalers prisliste. Hvis du ikke er sikker på hvilke tagger du har brukt på prislistene dine, finner du dem i Shopify-administrator ved å gå til Salgskanaler > engrossalg > Prislister.

Kan jeg legge til flere kunder i samme bedrift?

Ja. Hvis du ønsker å kombinere flere eksisterende Plus-engroskanalkunder under én enkel B2B-kunde, må du først opprette en bedrift basert på den primære kunden.

Når du har opprettet en bedrift, kan du legge til en kunde i bedriften. Du kan også migrere kunder og deres bestillingshistorikk til en eksisterende bedrift og bedriftslokalisasjon.

Må jeg sende ut B2B-tilgangs-e-post til våre nåværende Plus-engroskanalkunder slik at de har tilgang til B2B on Shopify?

Vi anbefaler å sende ut en e-post, men det kreves ikke. B2B on Shopify bruker nye kundekontoer, som betyr at de bruker en annen påloggingsside, og at kundene ikke lenger bruker et passord for å logge inn. I stedet får de tilsendt en engangskode på seks siffer på e-post. På grunn av denne endringen anbefaler vi at du sender ut e-post til B2B-kundene dine for å informere dem om den nye påloggingssiden og prosessen. For å legge til rette for dette, kan du velge å sende ut en B2B-tilgangs-e-post direkte fra Shopify-administrator, eller sende en ekstern e-post med den nye kundekontoens URL-adresse for innlogging.

Kan jeg konfigurere flere lokalisasjoner for samme bedrift?

Ja, bedrifter kan ha flere lokalisasjoner. Konfigureringsverktøyet for massekonfigurering av bedrifter vil imidlertid bare opprette én lokalisasjon automatisk, basert på kundens standardadresse. Hvis du vil opprette flere lokalisasjoner for en bedrift, kan du legge til flere lokalisasjoner ved å velge Legg til lokalisasjon på bedriftens side.

Kan jeg velge å bare legge til enkelte tidligere kundebestillinger for en bedrift?

Du kan velge å legge til enten alle kundens tidligere bestillinger i en bedrift, eller ingen av dem. Du kan ikke legge til bare enkelte bestillinger.

Hvis kundens bestillingshistorikk inkluderer både engros- og personlige bestillinger legges alle bestillingene til for bedriften.

Hva om jeg velger feil kunder og konfigurerer bedrifter ved en feil?

Hvis du velger feil kunde ved konfigurering av en bedrift, eller ønsker å fjerne en bedrift, kan du slette bedriften fra B2B. Ved sletting av en bedrift slettes også bedriftens lokalisasjon, og kundens relasjon med bedriften fjernes.

Hvis du har lagt til tidligere kundebestillinger i en bedrift, kan ikke denne bedriften slettes.

Har B2B on Shopify funksjonen salgsrepresentant?

Ja. B2B on Shopify tilbyr funksjonen salgsrepresentant gjennom personaltillatelser for bedrifter. Du kan tilordne tillatelser til hvert medlem av salgspersonalet, inkludert følgende tillatelser:

 • Vis bedrifter
 • Opprett og rediger bedrifter
 • Tilordne andre personalmedlemmer til bedriftens lokalisasjoner
 • Slett bedrifter

Du kan også begrense medlemmer av salgspersonalets visning til bare de bedriftslokalisasjonene de er tilordnet.

Hvis du har et stort personale, kan du effektivisere prosessen med å gi tillatelser ved å opprette en rolle for salgsrepresentanter.

Finn ut mer om oppsett av salgspersonale for B2B.

I Plus-engroskanalen kan en kunde opprette en egen konto som automatisk blir godkjent og får tilgang. Hvordan gjør jeg dette i B2B on Shopify?

Du kan effektivisere prosessen med å opprette en B2B-kundekonto ved hjelp av Shopify Forms-appen. Kunder kan sende inn et skjema i nettbutikken for å be om tilgang som ny B2B-kunde, og oppgi informasjon som bedriftsnavn, bedriftslokalisering og kundenavn.

Selv om opprettelsen av B2B-kundekontoer i stor grad automatiseres, må kontoen godkjennes av et personalmedlem før kunden får tilgang til B2B-butikken og kan legge inn bestillinger.

Finn ut mer om å bruke Shopify Forms til å opprette forespørsler om bedriftskonto.

Hvor finner jeg bedriftsforespørsler?

Fra Shopify-administrator går du til Kunder > Bedrifter. Denne siden viser alle bedriftskontoer, inkludert både godkjente og ikke-godkjente forespørsler. Godkjenningsstatusen til et selskap er oppført i kolonnen Bestilling, og vises som Godkjent for godkjente bedrifter eller Ikke godkjent for nye forespørsler som ikke er godkjent enda.

Finn ut mer om gjennomgang og godkjenning av bedriftsforespørsler.

Hvordan får potensielle kunder tilgang til forespørselsskjemaet for bedriftskontoer?

For å legge inn et skjema i nettbutikken, må du opprette en ny side i nettbutikkens redigeringsverktøy. Deretter kan du legge inn skjemaet på siden og oppgi koblinger til siden i menyen eller bunnteksten.

Finn ut mer om bruken av Shopify Forms.

Hvordan angir jeg en minste bestillingsverdi for B2B-kundene mine?

For å angi en minste bestillingsverdi for B2B-kunder, kan du bruke en kombinasjon av metafelter og funksjoner for handlekurvvalidering.

Trinn:

 1. Opprett et egendefinert metafelt i bedriftslokalisasjonene kalt minimum order total.
 2. Legg til en minste bestillingssum for bedriftslokalisasjonens metafelt.
 3. Opprett en valideringsfunksjon for kassen for å bekrefte om totalbestillingen er lik eller større enn minste bestillingssum i kassen.

Hvis bestillingens totalsum er mindre enn minste bestillingssum, hindrer funksjonen at betalingen fullføres.

Alternativt kan du installere en tredjepartsapp for å spesifisere at kunder med en bestemt tagg må oppfylle eller overstige en minste bestillingssum før de kan betale.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis