Bestellingen exporteren naar een CSV-bestand

U kunt een spreadsheet met door komma's gescheiden waarden (CSV) van uw bestellingen exporteren vanaf de pagina Bestellingen van uw Shopify-beheerder om een uitgebreid overzicht van uw volledige bestelinformatie te bekijken.

Bestellingen exporteren

U kunt bestellingen samen met hun transactiegeschiedenis exporteren of u kunt alleen de transactiegeschiedenis van de bestellingen exporteren. De transactiegeschiedenissen in uw CSV-bestand bevatten alleen de gegevens van vastgelegde betalingen. Autorisatiegegevens zijn niet opgenomen in uw geëxporteerde transactiegeschiedenis.

Stappen:

 1. Sorteer en filter uw bestellingen.

 2. Klik op de pagina Bestellingenop Exporteren.

 3. In het venster Bestellingen exporteren:

  1. Selecteer de optie voor de bestellingen die u wilt exporteren. Als u bijvoorbeeld uw bestellingen wilt exporteren op datum, klikt u op Bestellingen exporteren op datum en stelt u de begin- en einddatum in voor de bestellingen die u wilt exporteren.
  2. Kies de indeling waarnaar u uw bestellingen wilt exporteren:
 4. Als u alle informatie over uw bestellingen wilt downloaden, klikt u op Bestellingen exporteren. Als u alleen uw transactiegegevens wilt downloaden, klikt u op Transactiegeschiedenissen exporteren.

  U heeft een van de volgende scenario's wanneer u bestellingen probeert te exporteren:

- Wanneer u maximaal één volledige pagina met bestellingen (maximaal 50 bestellingen) exporteert, wordt het CSV-bestand gedownload door uw browser. - Wanneer u meer dan één pagina met bestellingen (51 of meer bestellingen) exporteert, wordt het CSV-bestand naar u en de eigenaar van de Shopify-winkel gemaild. - Als de export mislukt, ontvangt u een e-mail met deze informatie.

CSV-structuur van bestellingenexport

De volgende tabel beschrijft de indeling van het CSV-bestand dat wordt gemaakt wanneer u bestellingen exporteert.

Voor bestellingen met meerdere orderregels in het CSV-bestand worden extra orderregels op afzonderlijke regels weergegeven. Veel velden zijn leeg gelaten om aan te geven dat er meerdere artikelen in dezelfde bestelling zijn opgenomen.

Beschrijving van elke koptekst in een CSV-bestand voor het exporteren van een bestelling
Koptekst Definitie
Name Het bestelnummer zoals het wordt weergegeven in uw winkelbeheerder.
Phone Het telefoonnummer van de klant.
Email Het e-mailadres van de klant.
Financial Status Of de bestelling is betaald, geautoriseerd, terugbetaald, enzovoort.
Paid at De datum waarop de betaling voor de bestelling is vastgelegd.
Fulfillment Status Of de bestelling is voltooid of nog in behandeling is.
Fulfilled at De datum waarop de afhandeling van de bestelling werd voltooid.
Accepts Marketing Of de klant heeft toegestemd om marketing van uw winkel te accepteren.
Currency De valuta waarin de bestelling is betaald.
Subtotal Het subtotaal van de bestelling vóór verzendkosten en belastingen.
Shipping De totale verzendkosten van de bestelling.
Taxes Het bedrag aan belastingen dat wordt berekend over de bestelling.
Total De totale kosten van de bestelling.
Discount Code De kortingscode die is toegepast op de bestelling.
Discount Amount Het bedrag van de korting die is toegepast op de bestelling.
Shipping Method De verzendmethode die wordt gebruikt om de bestelling te verzenden.
Created at Wanneer de bestelling door de klant werd voltooid.
Lineitem quantity De hoeveelheid van het regelartikel (product/variant uit uw productmenu).
Lineitem name De naam van het regelartikel.
Lineitem price De prijs van het regelartikel.
Lineitem compare at price De prijs van de orderregel waarmee wordt vergeleken.
Lineitem SKU De SKU van het regelartikel.
Lineitem requires shipping Of de orderregel in de bestelling moet worden verzonden.
Lineitem taxable Of het regelitem belastbaar is.
Lineitem fulfillment status Of de orderregel is afgehandeld.
Billing Name De voor- en achternaam van het factuuradres van de klant, indien ingevoerd. Anders de voor- en achternaam van het account van de klant.
Billing Street De straatnaam die voor het factuuradres is ingevoerd.
Billing Address1 De volledige eerste regel van het factuuradres, bijvoorbeeld 150 Elgin St.
Billing Address2 De volledige tweede regel van het factuuradres, bijvoorbeeld Suite 800. Deze kolom is vaak leeg.
Billing Company De bedrijfsnaam van de klant. Deze kolom is vaak leeg.
Billing City De woonplaats van het factuuradres van de klant.
Billing Zip De postcode van de klant.
Billing Province De staat of provincie van het factuuradres van de klant.
Billing Country Het land van het factuuradres van de klant.
Billing Phone Het telefoonnummer van het factuuradres van de klant.
Shipping Name De voor- en achternaam van de klant.
Shipping Street De straatnaam die voor het verzendadres is ingevoerd.
Shipping Address1 De volledige eerste regel van het verzendadres, bijvoorbeeld 150 Elgin St.
Shipping Address2 De volledige tweede regel van het verzendadres, bijvoorbeeld Suite 800. Deze kolom is vaak leeg.
Shipping Company De bedrijfsnaam van de klant. Deze kolom is vaak leeg.
Shipping City De woonplaats van het verzendadres van de klant.
Shipping Zip De postcode van het verzendadres van de klant.
Shipping Province De staat of provincie van het verzendadres van de klant.
Shipping Country Het land van het verzendadres van de klant.
Shipping Phone Het telefoonnummer van het verzendadres van de klant.
Notes De opmerkingen bij de bestelling.
Note Attributes Attribuutwaarden voor bestelnotities.
Cancelled at De datum en tijd waarop de bestelling is geannuleerd.
Payment Method Hoe de bestelling werd betaald.
Payment Reference De betaal-ID van de transactie. Dit nummer wordt niet weergegeven in uw winkelbeheerder.
Refunded Amount Het bedrag van een eventuele teruggave die is toegepast op de bestelling.
Vendor De producent van het regelartikel.
Outstanding Balance Het bedrag dat nog verschuldigd is op de bestelling als die niet volledig is betaald. Deze kolom wordt alleen weergegeven als u het POS-verkoopkanaal in uw winkel heeft geïnstalleerd.
Employee De naam van de medewerker die de bestelling heeft verkocht.
Location De locatie van de POS die de bestelling heeft verkocht.
Device ID De apparaat-ID van de POS die werd gebruikt om de bestelling te verkopen.
Id De bestellings-id.
Tags De tags die aan de bestelling zijn gekoppeld.
Risk Level Het risiconiveau van de bestelling.
Source De herkomst van de bestelling, bijvoorbeeld web, conceptbestelling, POS.
Lineitem discount De totale korting die is toegepast op het regelartikel.
Tax # Name De naam van een belastingregel. Er zijn maximaal vijf belastingregels beschikbaar.
Tax # Value Het geldbedrag van de belasting over de belastingregel.
Phone Het telefoonnummer van de klant.

CSV-structuur van de transactiegeschiedenis

De volgende tabel beschrijft de indeling van het CSV-bestand dat wordt gemaakt wanneer u de transactiegeschiedenis van uw bestellingen exporteert.

Beschrijving van elke koptekst in een transactiegeschiedenis CSV-bestand exporteren
Koptekst Definitie
Order De betaal-ID van een transactie. Dit nummer kan worden gebruikt door uw betalingsprovider, maar wordt meestal niet weergegeven in uw winkelbeheerder.
Name Het bestelnummer dat aan de transactie is gekoppeld. Dit is het bestellingsnummer dat wordt weergegeven op uw pagina Bestellingen.
Kind Het type transactie. Of het nu om een verkoop, een teruggave of een autorisatie ging.
Gateway De betalingsprovider die de transactie heeft verwerkt.
Created At De datum van de transactie, weergegeven in J-M-D, tijd en tijdzoneverschil van UTC/GMT.
Status Geeft aan of de transactie is gelukt of mislukt.
Amount Hoeveel de transactie bedroeg.
Currency De valuta waarin de transactie is verwerkt.
Card Type Het merk van de gebruikte creditcard, indien van toepassing.

Gebruik een teksteditor om uw orders CSV-bestand te bewerken

Als u geen spreadsheetprogramma heeft, kunt u CSV-bestanden bewerken met een teksteditor.

De meeste computers hebben teksteditors waarmee u CSV-bestanden kunt openen. U kunt ook een programma als Atom of Sublime Text om uw CSV-bestand te bewerken en de fouten erin op te sporen.

Maak uw CSV-bestand op in een teksteditor:

 • Column headers moeten worden gescheiden door komma's (bijvoorbeeld First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • De lijst met tags moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst (bijvoorbeeld "tag1,tag2,tag3").
 • Verschillende records moeten worden gescheiden door regeleinden.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis