Lägg till språköversättningar med hjälp av appen Translate & Adapt

Med appen Translate & Adapt kan du lägga till översättningar i din butik för produkter, produktkategorier, blogginlägg, policyer och sidor.

Installera appen

När du lägger till ett nytt språk i din butik installeras appen "Translate & Adapt" automatiskt.

Om du redan har språk publicerade i din butik och du vill installera appen klickar du på Installera Shopify Translate & Adapt i dina inställningar för Butiksspråk.

Översätta innehållet manuellt

Du kan komma åt översättningsredigeraren direkt i din Shopify-administratör från appen Translate & Adapt eller från en av de innehållssidor som du vill översätta.

Översätt innehållet manuellt i appen Translate & Adapt

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar.
 2. Klicka på Translate & Adapt.
 3. Välj det språk som du vill översätta.
 4. Välj den resurs som du vill översätta.
 5. Ange ditt översatta innehåll i lämpligt fält.
 6. Klicka på Spara.

Översätt innehåll manuellt från en innehållssida

 1. Från din Shopify-admin går du till den innehållssida som du vill översätta. Om du till exempel vill lägga till översättningar för en produkt går du till produktsidan.
 2. Klicka på Fler åtgärder > Lokalisera.
 1. Om du har flera språk väljer du det språk som du översätter, från rullgardinsmenyn.
 2. Ange dina översättningar i lämpligt fält.
 3. Klicka på Spara.

Lokalisera bilder, videor och andra filer

När du översätter en resurs med bilder eller videor kan du lägga till en annan version av bild- eller videofilen för olika språk.

Steg:

 1. Se till att du har laddat upp en ny version av filen i Innehåll > Filer. Läs mer om hur du hanterar filuppladdningar.
 2. Från din Shopify-admin går du till Webbshop.
 3. Klicka på Anpassa i avsnittet för ditt aktuella tema.
 4. I temaredigeraren väljer du en bild eller video.
 5. Klicka på knappen med tre prickar i det övre högra hörnet och välj Plats. Det öppnar översättningsredigeraren Translate & Adapt.
 6. Välj det språk som du vill översätta till.
 7. Klicka på Ändra i raden där filen visas.
 8. Välj den bild eller video som du vill översätta från dina uppladdade filer.
 9. Klicka på St¨äng.
 10. Klicka på Spara.

Du kan även lokalisera andra filer, till exempel PDF-filer, genom att använda metafält. När du har lagt till ett filmetafält för din resurs kommer den att visas i översättningsredigeraren.

Översätta URL-slug

När du översätter en resurs kan du även lokalisera URL-slugen till olika språk. Webbplatskartor kommer uppdateras till översatta URL-slugar. Omdirigeringar kommer att skapas från standardspråk-URL:er till översatta URL:er när översatta URL-slugar skapas.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar.
 2. Klicka på Translate & Adapt.
 3. Välj det språk som du vill översätta.
 4. Välj det lokala innehållet som du vill ha översatta URL-slugar.
 5. Navigera till URL-användarnamnsraden och lägg till din översatta URL-slug.

Sök och filtrera

Du kan söka och filtrera över resurser inom appen.

Steg:

 1. I Translate & Adapt väljer du sökikonen (förstoringsglas) och anger ett sökord i sökrutan.
 2. Välj filteralternativet för att välja en specifik resurs.

Sökresultat grupperas efter resurstyp. Om ordet eller ordgruppen som du sökte efter visas flera gånger inom en resurstyp ser du den som en grupp. Om du väljer ett enskilt sökresultat kommer du till det fältet. Sök kommer också försöka hitta liknande ord till ditt sökord. Om du inte ser det fält du letar efter kan du försöka exportera CSV från Inställningar > Språk för att se om det finns tillgängligt i Translation API. Om fältet inte finns i Translations-CSV kan det inte översättas.

Översätta innehållet automatiskt

Du kan använda appen Translate & Adapt för att automatiskt översätta innehåll. Automatisk översättning tillhandahålls av Google Cloud Translation API. Innan du publicerar översättningar i ditt skyltfönster bör du granska dem så att de är korrekta.

Översätt automatiskt innehåll för ett språk

Om du lägger till automatiska översättningar måste du aktivera dem för varje enskilt språk som du vill översätta. När du automatiskt har översatt ett språk tar det några minuter innan översättningarna visas i ditt skyltfönster.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar.
 2. Klicka på Translate & Adapt.
 3. Välj det språk som du vill översätta.
 4. Klicka på Automatisk översättning.
 5. Klicka på Översätt.

Automatisk översättning kommer att läggas till för:

 • Innehåll som inte har översatts ännu
 • Automatiskt översatt innehåll som inte är synkroniserat

Automatisk översättning är inte synkroniserad när källspråket har uppdaterats efter att ha kört automatisk översättning. När du klickar på Automatisk översättning av ditt innehåll kommer tomt och föråldrat innehåll att översättas. Detta ändrar inte eventuella översättningar som du har lagt till eller redigerat manuellt.

Nya automatiska översättningar läggs inte till om du inte klickar på Automatisk översättning.

Om nytt innehåll läggs till (t.ex. en ny produkt) måste du gå tillbaka till appen och klicka på Automatisk översättning igen för att lägga till översättningarna av det nya innehållet för varje språk.

Översätt automatiskt innehåll för en enda resurs

Om du automatiskt vill översätta endast en viss del av ditt innehåll kan du initiera en automatisk översättning för en enda resurs. När du automatiskt har översatt en enda resurs tar översättningarna några minuter att visa i ditt skyltfönster.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar.
 2. Klicka på Translate & Adapt.
 3. Välj det lokala innehållet som du vill översätta.
 4. Klicka på Automatisk översättning.
 5. Klicka på Spara.

Skapa anpassat innehåll för en marknad

Anpassat innehåll kan skapas för att hjälpa dig med anpassningar till regionala och tekniska aspekter på enskilda marknader.

Några exempel på hur anpassat innehåll kan användas är följande:

 • Stöd regional stavning eller föredragna termer på en marknad. Du kan t.ex. skapa menynamnet för Sweaters för en amerikansk marknad och menynamnet Jumpers för en brittisk marknad.
 • Visa kampanjinnehåll baserat på kundens marknad. Skapa t.ex. ett anpassat meddelandefält för Thanksgiving för kanadensiska kunder under oktober månad.
 • Använd metafält för att visa ett fast pengavärde för en viss marknad. Om du t.ex. skapar en vy i kanadensiska dollar som visar hur mycket du har bidragit till välgörenhet på din kanadensiska marknad.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till den innehållssida som du vill anpassa för en marknad. Om du t.ex. vill lägga till anpassat innehåll för en produktsida öppnar du produktsidan.
 2. Klicka på Fler åtgärder > Lokalisera.
 3. Välj det språk som du vill visa anpassat innehåll för, från rullgardinsmenyn.
 4. Valfritt: välj det språk som du vill visa anpassat innehåll för från rullgardinslistan.
 5. Ange ditt anpassade innehåll i lämpligt fält.
 6. Klicka på Spara.

Kompatibilitet med tredjeparts-app

Appen "Translate & Adapt" är kompatibel med andra tredjeparts-översättningsappar som använder översättnings-API. Innehåll som skapats med dessa appar finns i appen Translate & Adapt och omvänt.

Begränsningar i appen Translate & Adapt

Följande typer av innehåll kan inte översättas med appen Translate & Adapt:

 • Innehåll från tredjeparts-app som inte är värd för en i Shopify översättningsbar resurstyp eller språkzonsfil för skyltfönster.
 • Taggar
 • En URL-slug, såsom /products/en-ca/shoes kan översättas till /products/es-mx/zapatos men ordet products kan inte översättas
 • En URL-slug kan inte anpassas för marknader. Översättningar kan endast läggas till för en URL-slug i alla marknader med ett synligt språk.
 • Produktbilder
 • Produktseriefilter
 • Instruktioner för manuell betalningsmetod
 • I sökningen ingår stöd för resurser som listas i filtret resurstyp. Ytterligare resurser kan sökas efter inom CSV-export. Nedan följer en lista över de översättningsbara resurstyperna som inte stöds av sökning:
  • DELIVERY_METHOD_DEFINITION
  • EMAIL_TEMPLATE
  • FILTER
  • METAFIELD
  • PACKING_SLIP_TEMPLATE
  • PAYMENT_GATEWAY
  • SELLING_PLAN
  • SELLING_PLAN_GROUP
  • SHOP
  • SHOP_POLICY
  • ONLINE_STORE_THEME_APP_EMBED
  • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_CATEGORY
  • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_DATA_SECTIONS

Språk som inte stöds

Följande språk kan inte översättas med appen Translate & Adapt:

 • Arabiska
 • Bengali
 • Cebuano
 • Korsikanska
 • Frisiska
 • Haitisk creol
 • Hawaiianska
 • Hebreiska
 • Hmong
 • Latin
 • Nyanja (chichewa)
 • Oodi (oriya)
 • Samoanska
 • Skotsk gaeliska
 • Sesotho
 • Tagalog (filippinska)

Språkväljare

Gör det möjligt för kunder att välja önskat språk genom att aktivera språkväljare i ditt tema. Språkväljare är inbyggda om du använder ett gratistema från Shopify. Steg:

 • Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 • Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 • Sök i dina temainställningar för aktivera språkväljare. Den kan vara i temainställningar, sidfot eller sidhuvud beroende på ditt tema och temautvecklaren.

Om du inte använder ett gratistema från Shopify kan du se i supportdokumentationen för ditt tema eller kontakta temautvecklaren. Du kan använda Geolocation-appen lägga till språk- och landsväljare till ett tema. Språkväljare kan också byggas för ett tema.

Observera att språkväljare inte ingår i appen Translate & Adapt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis